Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Urlop wychowawczy - czy można dorabiać?

0
Podziel się

Kobieta na urlopie wychowawczym może podjąć zlecenie. Co ze składkami do ZUS?

Urlop wychowawczy - czy można dorabiać?
(Dead_morozzzka/Dreamstime)
bEimWEUl

Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym może podjąć zatrudnienie na umowę zlecenie. Co ze składkami do ZUS?

Zgodnie z treścią art. 186² § 1 kodeksu pracy, w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Tym samym, ustawodawca nie wyklucza możliwości związania się przez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym np. umową zlecenia.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 ze zm.), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

bEimWEUn

Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 6 powołanej ustawy, osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają ubezpieczeniom z tego tytułu, pod warunkiem że nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Należy więc wskazać, iż osoba która w czasie urlopu wychowawczego podejmuje działalność zarobkową np. na podstawie umowy zlecenia, przestaje być ubezpieczona z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a staje się ubezpieczoną z umowy zlecenia.
Pracodawca, który udzielił urlopu wychowawczego, przestanie więc wykazywać w takiej sytuacji, w dokumentach rozliczeniowych składki za tę osobę, zaś budżet państwa przestanie finansować te składki. Płatnikiem składek stanie się w tej sytuacji zleceniodawca.

ZOBACZ TAKŻE:

bEimWEUO
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)