Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadry > Poradniki
 • Drogie chorobowe pod koniec roku
  26.01.2007
  Drogie chorobowe pod koniec roku
  Nawet do 65 dni ciągłego zwolnienia lekarskiego pracownika pracodawca musi sfinansować z własnej kieszeni.
 • 25.01.2007
  Zarobki nie są najważniesze
  Na pozytywny stosunek do pracodawcy największy wpływ mają warunki zatrudnienia, ogólne warunki pracy oraz relacje w zespole.
 • 25.01.2007
  Praca tymczasowa nie dłużej niż na rok
  Rząd blokuje prace nad regulacjami o zatrudnieniu tymczasowym. Praca tymczasowa traci charakter sprawnego i szybkiego zatrudnienia.
 • Ile na ZUS w 2007 roku?
  14.12.2006
  Ile na ZUS w 2007 roku?
  Tylko osoby z pensją powyżej 7,5 tys. zł mogą liczyć w przyszłym roku na dodatkowe pieniądze, które zamiast do ZUS - trafią prosto do ich kieszeni.
 • 13.12.2006
  Zmiany w podatku od pracownika
  W przyszłym roku zmianie ulegną zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
 • Prace interwencyjne - zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych
  11.12.2006
  Prace interwencyjne - zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych
  Zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych pozwala na ograniczenie kosztów stworzenia i utrzymania miejsca pracy.
 • 11.12.2006
  ZUS obliczy kapitał początkowy także po 2006 r.
  ZUS jest zobowiązany przyjąć i rozpatrzyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego w każdym czasie, a więc także w roku 2007 oraz w latach następnych.
 • 7.12.2006
  Nie zawsze trzeba wykonać polecenie
  Pracownik może odmówić wykonania poleceń przełożonego, które nie dotyczą pracy. Jeśli nastąpił wypadek niezwiązany z pracą, ZUS nie musi wypłacić odszkodowania.
 • Dofinansowanie stażu pracownika
  6.12.2006
  Dofinansowanie stażu pracownika
  Bezrobotnego poniżej 25 roku życia, oraz takiego, który ma nie więcej, niż 27 lat a od ukończenia szkoły wyższej nie minęło dla niego 12 miesięcy można zatrudnić na dofinansowany ze starostwa staż.
 • 5.12.2006
  Koszty uzyskania przychodu
  Pracodawca zobowiązany jest do gromadzenia i administrowania środkami Funduszu na specjalnie do tego celu wyodrębnionym rachunku bankowym.
 • 5.12.2006
  Wydatkowanie środków ZFŚS
  Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.
 • 5.12.2006
  Odpisy na ZFŚS
  Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
 • 5.12.2006
  Tworzenie Funduszu
  Kto jest zobowiązany do utworzenia Funduszu?
 • Kontrakty menedżerskie - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
  22.08.2006
  Kontrakty menedżerskie - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
  Funkcjonuje szereg umów, które błędnie są określane przez strony jako kontrakty menedżerskie, a w rzeczywistości są zwykłymi umowami o pracę.
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21