Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kalkulator odsetek ustawowych. Odszkodowanie za zwłokę w płaceniu zobowiązań

0
Podziel się:

Odsetki ustawowe przyjmuje się jako najpowszechniejszą formę odszkodowania, jaką uzyskać można za zwłokę w zapłaceniu swoich zobowiązań. Ich obecność sprawia, że wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat. Wystarczającym jest, jeżeli udowodni, że okres zwłoki w płatności przekroczył trzy dni.

Wysokość odsetek ustawowych określana jest przez ministra sprawiedliwości
Wysokość odsetek ustawowych określana jest przez ministra sprawiedliwości (Shutterstock.com)
bELgGNkR

Tylko na podstawie tego uzyskać można odszkodowanie. Odszkodowanie takie nie może być częściowe. Odsetki ustawowe to forma rekompensaty, która jest należna zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Odsetki ustawowe a inne typy odsetek

W polskim prawie spotkać się można z kilkoma rodzajami odsetek. Oblicza się je zgodnie z liczbą dni opóźnienia w spłacie albo korzystania z nie swojego kapitału. Z tego powodu wyróżnia się ich dwa podstawowe rodzaje: odsetki kapitałowe, należne za fakt korzystania z określonej sumy pieniędzy oraz odsetki ustawowe za opóźnienie. Inne rodzaje to także odsetki skarbowe oraz odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odsetki ustawowe mają wysokość, którą określa Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem obwieszczenia. Należne są wówczas, kiedy są wynikiem czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu albo decyzji innego, ale uprawnionego do ich podejmowania organu.

bELgGNkT

Jak wyliczyć wysokość odsetek ustawowych?

W celu wyliczenia odsetek ustawowych wykorzystuje się specjalny wzór:

Kwota zaległości pomnożona przez liczbę dni zwłoki, pomnożona przez wysokość stopy odsetek, podzielona przez 365.

Zgodnie z artykułem 114 Kodeksu cywilnego w celu naliczenia odsetek przyjąć można, że każdy rok ma równą liczbę 365 dni.

bELgGNkZ

Jakie są ograniczenia wysokości odsetek?

Odsetki umowne, w przeciwieństwie do ustawowych, zastrzec można pisemnie w samej zawieranej umowie. Dla ich określenia przyjmuje się wartość procentową albo wielokrotność odsetek ustawowych. Jeżeli wyliczona ich wysokość przekroczyłaby wartość maksymalną, należą się one w najwyższej wysokości.

Rozpoczęcie naliczania odsetek może zacząć się już kolejnego dnia po terminie płatności. Trwać może ono aż do dnia faktycznej wpłaty wszystkich pieniędzy. Termin płatności przypadający w sobotę albo dzień wolny od pracy z mocy ustawy przesuwa się automatycznie na najbliższy dzień roboczy.

Odsetki ustawowe to najczęściej stosowana forma odszkodowania za opóźnienia w dokonaniu płatności pieniężnych. Jednak aby poprawnie wyliczyć ich wartość, potrzebny jest kalkulator odsetek ustawowych. To narzędzie dokładnie wskaże wysokość należnego odszkodowania. W celu ich uzyskania nie jest konieczne wskazanie swoich strat. Wystarczającym dowodem jest samo powstanie zwłoki, bez konieczności wykazywania swoich dokładnych strat finansowych.

bELgGNla

Wysokość odsetek za opóźnienie obecnie wynosi 7 proc. w skali roku. Odsetki kapitałowe to 5 proc. w skali roku.

Odsetki za opóźnienie

Odsetki naliczane za opóźnienie mają zadanie dyscyplinowanie dłużnika do szybkiego regulowania swoich zobowiązań. W momencie, gdy w umowie nie ma zapisu dotyczącego odsetek za zwłokę, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Kalkulator odsetek ustawowych policzy je jako sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi 1,5 proc., stąd odsetki za opóźnienie wynoszą w tym momencie 7 proc. Maksymalna wielkość odsetek to 14 proc.

Kalkulator odsetek ustawowych jest praktycznym narzędziem, które warto stosować we wszystkich okolicznościach, w których dochodzi do przekroczenia ustalonego wcześniej terminu zapłaty.

bELgGNlu
KOMENTARZE
(0)