Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kalkulator odsetek ZUS. Ile zapłacimy, jeśli nie uregulujemy składek w terminie?

0
Podziel się

Składki ZUS muszą zapłacić wszyscy przedsiębiorcy. Składki te powodują, że jesteśmy członkami systemu ubezpieczeń społecznych. Ważne, by płacić je w terminie. A co, jeśli zdarzy się, że nie damy rady zapłacić składki w terminie? Będziemy musieli zapłacić odsetki.

Odsetki ZUS można wyliczać na podstawie wzoru
Odsetki ZUS można wyliczać na podstawie wzoru (flickr.com, https://www.flickr.com/photos/davedugdale)
bEixxOMl

Składki ZUS – kiedy zapłacimy odsetki?

Przedsiębiorca, który opłaca składki ubezpieczenia ZUS wyłącznie za siebie, musi opłacić je do 10 dnia następnego miesiąca. Większość przedsiębiorców płaci je w terminie. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie zrealizować płatności do ZUS-u. Wtedy składki są regulowane z opóźnieniem. W sytuacji, gdy składki zostaną zapłacone z opóźnieniem, to razem ze składkami trzeba zapłacić odsetki. Odsetki nakłada się zawsze, jeśli płatność nie będzie uiszczona terminowo. Płatnik jest zobowiązany do opłacenia tej składki zawsze, bez konkretnego wezwania ze strony ZUS. Jeżeli składka zostanie uregulowana po terminie, bez doliczonych odsetek, to ZUS będzie rozliczał taką wpłatę w sposób proporcjonalny, dzieląc ją na należność główną i na odsetki.

W takiej sytuacji istnieje też ryzyko, że nie będzie wydany dokument potwierdzający brak zaległości w opłacaniu składek ZUS. Wystarczy bowiem malutka zaległość, by takiego dokumentu nie wystawić.

bEixxOMn

Płacąc składki na ZUS, uiszcza się też składkę zdrowotną, która jest przekazywana do NFZ. Przez 30 dni od ustania ubezpieczenia (braku wpłaty) można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych.

Czy można odroczyć składki ZUS?

W sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że składka ZUS nie będzie zapłacona w terminie, można spróbować poprosić ZUS o jej odroczenie. W przypadku gdy ZUS się na to zgodzi, przedsiębiorca zapłaci opłatę prolongacyjną. Taki rozwiązanie ma tę zaletę, że mimo opóźnienia w płatnościach istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Dobrze, a jeśli już będziemy musieli zapłacić odsetki, to jak je obliczyć. Najpierw musi ustalić, ile dni zwłoki minęło. Liczymy to, począwszy od pierwszego dnia od terminu płatności do dnia wpłaty na konto. Terminem płatności jest data, do której trzeba było zapłacić składkę. Warto pamiętać, że odsetki za zwłokę należy naliczyć, jeśli ich wysokość przekracza 8,70. W przypadku niższych odsetek nie trzeba ich naliczać, ani opłacać.

bEixxOMt

Obliczanie odsetek od zaległości ZUS

Odsetki za zwłokę wyliczane są według wzoru:

Kwota odsetek = kwota należności x liczba dni zwłoki x stopa procentowa. Wszystko to dzielimy przez 365x100 i wychodzi nam kwota odsetek ZUS.

bEixxOMO
KOMENTARZE
(0)