Notowania

Przejdź na

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy przy umowie o pracę, zlecenie i dzieło

Kalkulator pracodawcy to bardzo potrzebne narzędzie, które pozwala na przeliczenie osobom chcącym zatrudnić pracowników, jakie koszty w rzeczywistości będą się z tym łączyć. Kalkulator kosztów pracodawcy pozwala na sprawdzenie, ile wyniosą dodatkowe opłaty w zależności od typu podpisanej umowy. Jednocześnie dzięki niemu od razu widać, co wchodzi w skład tych opłat.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Shutterstock.com)
Koszty pracodawcy zależne są od tego, na jaką umowę zatrudnia pracowników

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy – umowa o pracę

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, w skład kosztów pracodawcy wchodzi nie tylko jego wynagrodzenie brutto, ale także składki na ZUS w procentach opłacanych przez pracodawcę. Ubezpieczenie emerytalne pracownika jest opłacane po równo przez pracownika i pracodawcę w wysokości 9,76%.

Ubezpieczenie rentowe nie rozkłada się do równych proporcji: 1,5% opłaca pracownik w pensji brutto, a 6,5% pracodawca. Ubezpieczenie wypadkowe to kwota w całości opłacana przez pracodawcę. Wynosi ono 1,67%, zależnie od branży, w której prowadzona jest działalność.

Koszty pracodawcy to jeszcze Fundusz Pracy – 2,45% oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%. Łącznie więc pracodawca opłaca jeszcze około 20% różnego typu składek, która to suma doliczana jest jeszcze do kwoty wypłaty brutto.

Na przykład w 2018 roku osoba, która zarabiała brutto 2100 złotych, generowała dla pracodawcy wydatki wysokości 2532,81 złotych przy pełnym wymiarze godzin.

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy – umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia wyliczenie kosztów pracodawcy jest mniej skomplikowane. Wynagrodzenie brutto nie może być niższe niż ogłaszana minimalna stawka godzinowa.

Jeżeli pracownik pracuje jedynie na umowę zlecenie u danego pracodawcy, koszty są podobne jak w przypadku umowy o pracę. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy pracownik pracuje jeszcze gdzieś indziej na umowę o pracę, jest uczniem lub studentem do 26. roku życia albo na przykład pobiera emeryturę. Wówczas pracodawca opłaca wyłącznie koszty wynagrodzenia brutto, bez ponoszenia dodatkowych.

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy – umowa o dzieło

Dla pracodawcy zatrudniającego pracownika, podpisanie z nim umowy o dzieło jest najtańszą formą. W takim przypadku pracodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Umowa o dzieło nie wymaga odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany jedynie do wypłacenia osobie, z którą podpisał umowę o dzieło, ustalonej kwoty brutto za jej wykonanie. Kalkulator pracodawcy w tym wypadku jest zdecydowanie najprostszy.

Jednakże od tej zasady następują również pewne odstępstwa. Ubezpieczenie do ZUS-u trzeba opłacić, jeżeli umowa o dzieło jest zawierana ze swoim własnych pracodawcą albo jeżeli wspomniane dzieło jest wykonywane na rzecz tego pracodawcy. Wówczas konieczne są składki. Ma to zapobiegać pojawiającym się nadużyciom, zgodnie z którymi pracodawca część wypłaty przekazuje pracownikowi na podstawie umowy o pracę, płacąc niższe koszty pracodawcy, a kolejną część na podstawie umowy o dzieło.

Kalkulator kosztów pracodawcy to mało skomplikowane narzędzie, które szybko pozwala na podanie dokładnych kwot, jakie należy zapłacić w zamian za zatrudnienie pracownika. W związku z szybkim rozwojem firm daje to szeroki ogląd na kwestie finansowe.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz