Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy przy umowie o pracę, zlecenie i dzieło

0
Podziel się:

Kalkulator pracodawcy to bardzo potrzebne narzędzie, które pozwala na przeliczenie osobom chcącym zatrudnić pracowników, jakie koszty w rzeczywistości będą się z tym łączyć. Kalkulator kosztów pracodawcy pozwala na sprawdzenie, ile wyniosą dodatkowe opłaty w zależności od typu podpisanej umowy. Jednocześnie dzięki niemu od razu widać, co wchodzi w skład tych opłat.

Koszty pracodawcy zależne są od tego, na jaką umowę zatrudnia pracowników
Koszty pracodawcy zależne są od tego, na jaką umowę zatrudnia pracowników (Shutterstock.com)
bESjRemt

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy – umowa o pracę

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, w skład kosztów pracodawcy wchodzi nie tylko jego wynagrodzenie brutto, ale także składki na ZUS w procentach opłacanych przez pracodawcę. Ubezpieczenie emerytalne pracownika jest opłacane po równo przez pracownika i pracodawcę w wysokości 9,76%.

Ubezpieczenie rentowe nie rozkłada się do równych proporcji: 1,5% opłaca pracownik w pensji brutto, a 6,5% pracodawca. Ubezpieczenie wypadkowe to kwota w całości opłacana przez pracodawcę. Wynosi ono 1,67%, zależnie od branży, w której prowadzona jest działalność.

bESjRemv

Koszty pracodawcy to jeszcze Fundusz Pracy – 2,45% oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%. Łącznie więc pracodawca opłaca jeszcze około 20% różnego typu składek, która to suma doliczana jest jeszcze do kwoty wypłaty brutto.

Na przykład w 2018 roku osoba, która zarabiała brutto 2100 złotych, generowała dla pracodawcy wydatki wysokości 2532,81 złotych przy pełnym wymiarze godzin.

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy – umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenia wyliczenie kosztów pracodawcy jest mniej skomplikowane. Wynagrodzenie brutto nie może być niższe niż ogłaszana minimalna stawka godzinowa.

Jeżeli pracownik pracuje jedynie na umowę zlecenie u danego pracodawcy, koszty są podobne jak w przypadku umowy o pracę. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy pracownik pracuje jeszcze gdzieś indziej na umowę o pracę, jest uczniem lub studentem do 26. roku życia albo na przykład pobiera emeryturę. Wówczas pracodawca opłaca wyłącznie koszty wynagrodzenia brutto, bez ponoszenia dodatkowych.

bESjRemB

Kalkulator wynagrodzeń. Koszty pracodawcy – umowa o dzieło

Dla pracodawcy zatrudniającego pracownika, podpisanie z nim umowy o dzieło jest najtańszą formą. W takim przypadku pracodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Umowa o dzieło nie wymaga odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany jedynie do wypłacenia osobie, z którą podpisał umowę o dzieło, ustalonej kwoty brutto za jej wykonanie. Kalkulator pracodawcy w tym wypadku jest zdecydowanie najprostszy.

Jednakże od tej zasady następują również pewne odstępstwa. Ubezpieczenie do ZUS-u trzeba opłacić, jeżeli umowa o dzieło jest zawierana ze swoim własnych pracodawcą albo jeżeli wspomniane dzieło jest wykonywane na rzecz tego pracodawcy. Wówczas konieczne są składki. Ma to zapobiegać pojawiającym się nadużyciom, zgodnie z którymi pracodawca część wypłaty przekazuje pracownikowi na podstawie umowy o pracę, płacąc niższe koszty pracodawcy, a kolejną część na podstawie umowy o dzieło.

bESjRemC

Kalkulator kosztów pracodawcy to mało skomplikowane narzędzie, które szybko pozwala na podanie dokładnych kwot, jakie należy zapłacić w zamian za zatrudnienie pracownika. W związku z szybkim rozwojem firm daje to szeroki ogląd na kwestie finansowe.

bESjRemW
KOMENTARZE
(0)