Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kapitał zakładowy. Suma wkładów wszystkich wspólników

Kapitał zakładowy to suma wkładów wszystkich wspólników spółki. Kapitał zakładowy może przybierać nie tylko formę pieniężną. Kapitałem zakładowymi mogą być nieruchomości czy prawa autorskie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Materiały prasowe)
Wysokość kapitału zakładowego musi osiągnąć podyktowaną przepisami kwotę minimalną

Kapitał zakładowy – czym jest?

Kapitał zakładowy w ogólnym mniemaniu pokazuje stan majątkowy spółki, a sam kapitał zakładowy jest w pewnym sensie gwarancją, że firma jest wypłacalna przynajmniej do wysokości tegoż kapitału.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego zależy od rodzaju spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy musi mieć wartość przynajmniej 5 tysięcy złotych. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kwota kapitału zakładowego to minimum 50 tysięcy złotych. Najwięcej przypada na spółkę akcyjną. Jej kapitał zakładowy musi być wyższy niż 100 tysięcy złotych.

Warto pamiętać, że tylko w przypadku spółki z o.o. od początku jej istnienia kapitał zakładowy musi być w pełni pokryty. W przypadku dwóch pozostałych rodzajów zgodnie z prawem dopuszczalne jest pokrycie tej wysokości początkowo do jednej czwartej zadeklarowanej. Od razu jednak należy wskazać termin, w jakim zostanie pokryty w całości.

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej

W przypadku spółki akcyjnej, jej kapitał zakładowy to akcje o równej wartości nominalnej. Akcja to określenie ułamku kapitału zakładowego, który przypada każdemu akcjonariuszowi. Obowiązek akcjonariusza to pokrycie pełnego wkładu na akcje bezpośrednio na rachunek bankowy lub za pośrednictwem domu maklerskiego.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej może być opłacony w formie pieniężnej albo niepieniężnej. W tym drugim przypadku będzie to nazywane aportem. Prawo nie zezwala uznać za kapitał zakładowy praw niezbywalnych. Nie można też świadczyć pracy albo usług i zaliczyć tego jako wkład. Opłacenie wkładu, który jest zadeklarowany w statucie, musi nastąpić, zanim jeszcze członkowie zarządu zgłoszą zawiązanie spółki do właściwego sądu rejestrowego. Jest to niezbędne, jeżeli kapitał zakładowy stanowią pieniądze.

Wszyscy członkowie zarządu spółki akcyjnej są zobowiązani do podpisania oświadczenia, że wymagany poprzez statut spółki wkład na pokrycie kapitału został wniesiony wraz z potwierdzeniem wpłaty przez bank albo przez dom maklerski. Sąd dokona rejestracji dopiero wówczas, kiedy sprawdzi, że kapitał zakładowy został wniesiony w zgodzie ze statutem.

Kapitał zakładowy – wartości niepieniężne

W sytuacji, jeśli przedmiotem wkładu do spółki wnoszonym przez jej wspólników są wartości pieniężne oraz niepieniężne, obowiązują przepisy zawarte w Artykule 309 Kodeksu spółek handlowych. Biorąc pod uwagę te przepisy, trzeba pamiętać, że kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem spółki nie może zostać pokryty do wysokości niższej niż jedna czwarta zadeklarowanej. Jeżeli przedmiotem wkładu do kapitału zakładowego nie są pieniądze, pokrycie przez nie kapitału zakładowego nie może odbyć się później niż po roku od momentu zarejestrowania spółki. W takiej sytuacji, zgłaszając spółkę wymaga się dołączenia oświadczenia zarządu spółki, w którym stwierdzone jest, że wniesienie wkładów do spółki zostało zapewnione przez jej statut.

Zmiana kapitału zakładowego spółki wymaga przeprowadzenia skomplikowanej procedury. Jej zadaniem jest służenie stałości kapitału zakładowego. Można go jednak podwyższać oraz obniżać. Podwyższenie odbywać się może ze środków własnych spółki, na skutek podwyższenia zwykłego, podwyższenia docelowego oraz warunkowego.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz