Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Karta szkolenia podstawowego BHP. Wzór dokumentu

0
Podziel się:

Pracownik nie może rozpocząć pracy, jeśli nie ma nie tylko należytych kwalifikacji, ale także potrzebnych umiejętności. Zanim zacznie pracę, musi też zapoznać się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Za organizację szkolenia BHP odpowiada pracodawca.

Karta szkolenia wstępnego BHP to dokument, który potwierdza odbycie szkolenia przez pracownika
Karta szkolenia wstępnego BHP to dokument, który potwierdza odbycie szkolenia przez pracownika (Shutterstock.com)
bEJIZslN

Obowiązkiem pracodawcy, który nawiązuje stosunek pracy z nowym pracownikiem, jest zorganizowanie szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca musi w tym zakresie przeszkolić pracowników. Potwierdzeniem odbycia takiego szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP.

Jaki jest zakres szkolenia wstępnego?

Szkolenie wstępne BHP dzieli się na dwa rodzaje:

  • instruktaż ogólny;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, czyli tzw. instruktaż stanowiskowy.
bEJIZslP

Instruktaż ogólny musi być przeprowadzony dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Podczas takiego szkolenia zapoznają się oni z podstawowymi przepisami z zakresu BHP, a także regulaminami, które obowiązują w tym konkretnym zakładzie pracy.

Minimalny czas trwania takiego programu BHP to 3 godziny lekcyjne. Instruktaż stanowiskowy dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych albo na takich, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia albo uciążliwe

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest, by zapoznać uczestników:

  • ze środowiskiem pracy, który występuje na ich stanowisku pracy;
  • z ryzykiem zawodowym, które jest związane ze stanowiskiem;
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki.
bEJIZslV

Instruktaż stanowiskowy musi przeprowadzić pracodawca albo osoba, która jest przez niego wyznaczona i kieruje pracownikami. Taka osoba, czyli zarówno pracodawca, jak i kierownik muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, by takie szkolenie przeprowadzić. Muszą też wcześniej ukończyć szkolenie dotyczące metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Długość takiego instruktażu zależy od rodzaju pracy, która będzie wykonywana, a także zagrożeń, które występują na stanowisku pracy. Przeważnie taki instruktaż trwa od 2 do 8 godzin lekcyjnych. Dłuższe instruktaże zwykle stosuje się w sytuacji, gdy pracownik ma wykonywać prace, które narażają go na działania szkodliwych czynników.

Karta szkolenia wstępnego BHP

Warto pamiętać, że szkolenie BHP musi odbyć się na koszt pracodawcy. Dobrze, jeśli jest zorganizowane w godzinach pracy. Szkolenie wstępne koniecznie powinno być zorganizowane, zanim pracownik będzie dopuszczony do pracy. Najpóźniej więc powinno się odbyć pierwszego dnia pracy.

Szkolenia wstępnego nie trzeba organizować, jeśli pracownik rozpoczyna pracę na takim samym stanowisku, które zajmował, zanim nawiązał z pracodawcą kolejną umowę. Jeśli jednak nastąpi przerwa w zatrudnieniu, to takie szkolenie trzeba zorganizować raz jeszcze.

bEJIZslW

Wzór karty szkolenia podstawowego BHP

bEJIZsmq
KOMENTARZE
(0)