Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odliczenia od podatku – jakie poniesione koszty można odliczyć od podatku w swoim zeznaniu rocznym?

0
Podziel się

Osoby, które prowadzą swoje przedsiębiorstwo albo takie, które osiągają dochody z tytułu etatu lub podpisywania umów cywilnoprawnych, zobowiązane są do składania rocznych zeznań rozliczających podatek dochodowy. Jednocześnie możliwe jest skorzystanie z wielu ulg albo odliczeń, które zmniejszają wymiar należnego do zapłaty podatku dochodowego. Jakie odliczenia od podatku można wziąć pod uwagę?

Z różnych form odliczenia od podatku mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy
Z różnych form odliczenia od podatku mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy (WP.PL)
bErnVCjV

Ulga na dziecko

Najpowszechniej stosowana jest ulga podatkowa prorodzinna, zwana także ulgą na dziecko. Jest ona należna na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia i w stosunku do którego podatnik nie ma odebranej władzy rodzicielskiej, pełnił funkcję opiekuna prawnego i dziecko z nimi mieszkało albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Ulga prorodzinna jest naliczana za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, licząc od miesiąca narodzin dziecka w jego pierwszym roku życia. Wartość miesięcznej ulgi na jedno małoletnie dziecko wynosi 92,67 złotych. Aby ją uzyskać, trzeba spełnić następujące warunki: dochody podatnika oraz jego małżonka nie przekroczyły w ciągu roku kwoty 112 000 złotych, a w przypadku rodzica niebędącego w związku małżeńskim – 56 000 złotych. Wyjątkiem jest tutaj osoba samotnie wychowująca dziecku, dla której limit dochodów to 112 000 złotych.

bErnVCjX

W przypadku dwójki niepełnoletnich dzieci miesięczna ulga to 92,67 na każde. Przy trójce dzieci jest to 92,67 na pierwsze i drugie oraz 116,67 na trzeci i 225 na czwarte i kolejne dzieci.

Ulga prorodzinna jest przygotowana dla podatników, którzy rozliczają się na PIT-37 i PIT-36.

Składki zdrowotne

Odliczenia od podatku dotyczą również składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone do ZUS-u w danym roku. Podlegają one odliczeniu bezpośrednio. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane się pośrednio od dochodu. Odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składek.

Ulga rehabilitacyjna

Odliczenia od podatku dotyczą także ulgi rehabilitacyjnej. Obliczenie podatku następuje wówczas po odliczeniu od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków, których celem było ułatwienie sobie wykonywania czynności życiowych przez niepełnosprawnego podatnika lub podatnika, na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna.

bErnVCkd

Odliczenie darowizny

Darowizn przekazanych na rzecz innych osób nie można wprost rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu. Niektóre z nich można jednak odliczyć w zeznaniu rocznym. Zgodnie z ustawą o PIT, odliczenia od podatku dotyczą darowizny przekazanej na cele kultu religijnego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (obecnie ekwiwalent pieniężny za oddaną krew wynosi 130 złotych za litr) albo organizacjom pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność tych organizacji.

Odliczenia od podatku obowiązują do wysokości dokonanej darowizny, nie może to być jednak więcej niż 6% dochodu.

bErnVCke

Ulga na Internet

Odliczeniu od podatku podlega użytkowanie sieci internetowej do kwoty 760 złotych, ale przysługuje ona tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli w poprzedzającym okresie podatnik nie korzystał z tej ulgi. Obowiązuje ona wyłącznie przy rozliczaniu się przez PIT-37 lub PIT-36. Tę ulgę wykazuje się w załączniku PIT 0.

bErnVCky
KOMENTARZE
(0)