Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odszkodowania z ZUS. Kto i jak może się ubiegać?

Odszkodowanie z ZUS mogą otrzymać osoby, które z powodu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej stały się niezdolne do pracy. Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie z ZUS.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Shutterstock.com)
Odszkodowanie z ZUS przysługuje w określonych okolicznościach

Odszkodowanie ZUS przyznawane jest by zrekompensować utratę zdrowia i sprawności. Mogą się o nie starać wszystkie te osoby, które uległy wypadkowi przy pracy. Dzięki ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu mogą zapewnić sobie wypłatę z powodu czasowej niezdolności do pracy.

Osoby, które doznały długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek choroby zawodowej otrzymują odszkodowanie z ZUS jeśli wypadek lub choroba wywołały trwałą niezdolność do pracy.

Stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Jednym z powodów, dla którego można uzyskać odszkodowanie z ZUS jest stały uszczerbek na zdrowiu. Według definicji stały uszczerbek na zdrowiu jest takim naruszeniem sprawności organizmu, powodującym upośledzenie czynności organizmu, a rokowania nie wskazują na możliwość poprawy. Jeśli mówimy o długotrwałym uszczerbku na zdrowiu mamy na myśli ograniczenie sprawności organizmu, które trwa ponad 6 miesięcy, ale rokowania wskazują na możliwość poprawy stanu zdrowia.

Odszkodowanie z ZUS po wypadku przy pracy

Jak już stwierdziliśmy, odszkodowanie z ZUS przyznawane jest w sytuacji wypadku przy pracy. Wypadek przy pracy to zdarzenie, które wystąpiło w związku z pracą i w wyniku którego powstał uraz lub śmierć. Uraz uszkodzenie ciała spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Jest traktowany jako wypadek przy pracy, gdy przytrafił się np. w czasie podróży służbowej albo podczas wykonywania zadań zleconych przez przełożonego. Wypadkiem przy pracy jest też np. zdarzenie, które przytrafiło się podczas uprawiania sportu, gdy pobierane jest stypendium sportowe.

Przyznawanie odszkodowania z ZUS

Gdy już znamy podstawowe definicje możemy przejść do informacji związanych z przyznawaniem odszkodowania z ZUS. Wniosek o wypłatę takiego świadczenia można złożyć dopiero wtedy, gdy zakończy się leczenie. Musi to orzec lekarz prowadzący. Jeśli złożymy wniosek wcześniej, to nie będzie on w ogóle rozpatrzony. Warto więc pamiętać. Najpierw trzeba postarać się o potwierdzenie końca leczenia, a dopiero potem składamy dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o odszkodowanie możemy złożyć w dowolnym oddziale ZUS-u. Po wstępnym rozpatrzeniu będzie skierowany do oddziału najbliższego osoby, która ubiega się o odszkodowanie. Dokumenty składamy za pośrednictwem pracodawcy, który jest płatnikiem składek.

Żeby otrzymać odszkodowanie musimy napisać pismo, żeby ustalono procentowy uszczerbek na zdrowiu, który będzie decydował o wysokości odszkodowania. Potrzebne będzie też zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia i wskazujące zakończenie leczenia lub rehabilitacji. Musi ono być wydane przez lekarza, który prowadzi leczenie. Konieczna będzie też pełna dokumentacja medyczna a także wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy wydawaniu orzeczenia o niezdolności do pracy.

W zestawie dokumentów znaleźć muszę się też: protokół wypadku i karta wypadku odraz wyrok sądu pracy. Po złożeniu wszystkich dokumentów, wnioskujący zostanie wezwany do lekarza orzecznika ZUS, który stwierdzi jakiego uszczerbku na zdrowiu doznano w wyniku wypadku. Można się oczywiście od jego decyzji odwołać. ZUS decyduje o wypłacie odszkodowania.

Według tabeli ZUS do 31 marca 2019 za każdy procent uszczerbku na zdrowiu należy się odszkodowanie w wysokości 854 zł. W sytuacji gdy ubezpieczony zmarł w wyniku wypadku przy pracy, uprawnionymi do odebrania odszkodowania jest małżonek lub dziecko. Kwota takiego odszkodowania w tym wypadku wynosi 76887 zł.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz