Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odwołania od decyzji ZUS. Jakie zasady obowiązują?

Jeśli wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzja jest niekorzystna dla ubezpieczonych i płatników składek, można dokonać odwołania od decyzji ZUS.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fotolia)
Jeśli ubezpieczony lub płatnik spotka się z niekorzystną decyzją ze strony ZUS, może się od nie odwołać (Fot: FikMik)

Odwołania od decyzji ZUS mają ściśle określony charakter. Dotyczy to zarówno terminów, jak i zasad, które są zapisane w Artykule 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w Kodeksie postępowania cywilnego. W przypadku odwołania się w formie procesu sądowego warto jest wiedzieć, że postępowania dotyczące ubezpieczeń społecznych nie są objęte kosztami sądowymi. Opłata w wysokości 30 złotych jest pobierana wyłącznie od apelacji, skargi kasacyjnej i zażalenia.

Odwołania od decyzji ZUS – zasady

Odwołanie od decyzji ZUS musi być złożone w formie pisemnej bezpośrednio do oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, z którą się nie zgadzamy. Prawo dopuszcza także słowne zażalenie do protokołu. W takim wypadku organ rentowy musi niezwłocznie przekazać protokół do sądu, który rozpatruje odwołanie i dołączyć do akt sprawy.

Osoba decydująca się na wysłanie odwołania od decyzji ZUS w formie pocztowej, powinna wykorzystać w tym celu list polecony za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli pismo chce się złożyć osobiście, pozyskać należy kopię dokumentu z potwierdzeniem przyjęcia. Konieczne będzie wtedy przybicie pieczątki, a także podpis pracownika. Kopia dokumentu musi być przechowywana do celów dowodowych.

Odwołania od decyzji ZUS – prawidłowy wygląd

Odwołania od decyzji ZUS muszą zawierać określone elementy. To przede wszystkim oznaczenie zaskarżanej decyzji, określenie wraz ze zwięzłym uzasadnieniem kierowanych zarzutów, a także wnioski. Pismo kończyć powinien podpis. Zaskarżenie decyzji może wnieść sam ubezpieczony albo jego przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik.

Odwołania od decyzji ZUS zawierać mogą także dodatkowe informacje. Trzeba będzie dołączyć opinię biegłych. Jeżeli jest to nowe żądanie, sąd doda je akt i przekaże do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

W którym sądzie złożyć odwołanie?

Jeżeli chcemy złożyć odwołania od decyzji ZUS, które dotyczy ubezpieczeń społecznych musimy zgłosić się do sądu okręgowego. Wyjątkiem są kwestie, dla których zastrzeżono sądy rejonowe. Chodzi tu na przykład o sprawy dotyczące zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, rodzinnego, pogrzebowego. Sprawy przeznaczone dla sądów rejonowych to również odszkodowania uzyskiwane za wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadki w drodze lub w pracy, choroby zawodowe, a także za sytuacje, które doprowadziły do wypadku w związku z czynną służbą wojskową.

Zgodnie z prawem, na złożenie odwołania od decyzji ZUS mamy czas jednego miesiąca. Termin liczy się od dnia, w którym doręczono decyzję, czyli od daty wskazanej na potwierdzeniu odbioru. Jeżeli decyzja wysłana została zwykłym listem, zakłada się, że odebrano ją w ciągu siedmiu dni od dnia, gdy została wysłana. Takie odwołania od decyzji ZUS składa się albo w oddziale, albo w inspektoracie ZUS, który jest odpowiedzialny za wydaną decyzję. Adresuje się je jednak do sądu właściwego do rozpatrzenia danej sprawy. Odwołanie się do sądu jest również możliwe, jeżeli nie wydano decyzji w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenia lub inne roszczenia.

Odwołania od decyzji ZUS nie przysługują, gdy świadczenie przyznane zostało wyjątkowo, a także jeśli wydano decyzję odmowną w sprawie przyznania świadczenia. A także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz