Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Organ administracji publicznej. Administracja zespolona i niezespolona

Organ administracji publicznej jest to jednostka administracji. Inaczej mówiąc to osoba lub grupa, którą powołuje się, by realizowała prawo administracyjne. Organ administracji publicznej musi być wyposażony w środki materialne i ludzkie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fotolia)
Spośród organów administracji publicznej można wycielić organy terenowe i centralne

Według terminologii kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) organem administracji publicznej jest Premier, ministrowie, szefowie centralnych organów administracji rządowej i wojewodowie. Organem administracji publicznej jest także każdy terenowy organ administracji rządowej, a także podmioty, które zostały powołane z mocy prawa do tego, by załatwiać indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych.

Podział organów administracyjnych

Organy administracji publicznej dzielą się na centralne i terenowe. Organy centralne obejmują swoim działaniem teren całego kraju. Wszystko w zgodzie z przyznanymi im kompetencjami. Nadrzędną pozycję wśród organów centralnych mają organy naczelne. Wszystkie centralne organy są im podporządkowane. Centralne organy zwykle powołuje
Prezes Rady Ministrów.

Zwierznie organy centralne to np. Sejm, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, a także ministrowie.

Organami terenowymi są te, których uprawnienia związane są wyłącznie z określoną częścią terytorium państwa, która odpowiada zwykle województwu, powiatowi czy gminie. Terenowa administracja składa się z administracji zespolonej i niezespolonej.

Administracja zespolona

Zwierzchnikiem służb zespolonych jest wojewoda. Szczegółowa organizacja administracji rządowej jest określona statutem urzędu wojewódzkiego. Zatwierdza go Prezes Rady Ministrów.

Wojewoda to zwierzchnik zespolonej administracji rządowej. Jego zadaniem jest kierowanie nią, koordynowanie jej działalności, zapewnianie warunków do skutecznego działania, a także ponoszenie odpowiedzialności za rezultaty.

Zespolona administracja to między innymi:

 • Komenda Wojewódzka Policji, Straży Pożarnej,
 • Kuratorium Oświaty,
 • Inspekcja Farmaceutyczna,
 • Inspekcja Handlowa,
 • Nadzór Budowlany
 • Inspekcja Nasienna,
 • Inspektorat Ochrony Środowiska.

Administracja niezespolona

Administracja niezespolona, która jest określana administracją specjalną, są to terenowe organy administracji rządowej. Kierują nimi ministrowie albo kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych.

Oparte są z reguły na zasadzie centralizacji. Organy administracji niezespolonej, które działają na obszarze województwa, odpowiadają za uzgadnianie projektów związanych z prawami miejscowymi, zapewniają zgodność działań z poleceniami, które wydaje wojewoda.

Organ administracji niezespolonej to np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej.
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 • Dyrektor Izby Celnej i Naczelnik Urzędu Celnego.
 • Komendant Oddziału Straży Granicznej, Komendant Strażnicy oraz Komendant. Granicznych Placówek Kontrolnych i Dywizjonów Straży Granicznej.
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
23-04-2020

anonimPrzydatne

Rozwiń komentarze (1)