Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
50-proc. koszty nie przysługują przedsiębiorcom

50-proc. koszty nie przysługują przedsiębiorcom

Fot. Antonio Muñoz Palomares/Dreamstime

Z korzystnych podatkowo 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - pozwalających na znaczne obniżenie zobowiązań wobec fiskusa - mogą skorzystać twórcy pracujący na etacie lub w ramach umowy o dzieło. Takiej możliwości pozbawieni są jednak twórcy, którzy osiągają przychód w ramach działalności gospodarczej.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z praw autorskich są korzystne podatkowo dla twórców, ponieważ pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania o 50 procent. Przykładowo, przy rocznym przychodzie w wysokości 80 tys. zł podstawą opodatkowania byłoby 40 tys. złotych (bez uwzględnienia składek na ubezpieczenia społeczne). 50-proc. koszty są jednak szczególnie korzystne dla osób, które osiągają bardzo wysoki przychód, znacznie przekraczający pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę 85 tys. 528 zł. Dzięki zastosowaniu 50-proc. kosztów dochód do opodatkowania osoby z rocznym przychodem w wysokości około 170 tys. zł mieści się obecnie w pierwszej grupie podatkowej, dzięki czemu podatek jest naliczany od niższej, 18-proc. stawki zamiast od stawki 32-proc., obowiązującej osoby o dochodzie wyższym niż 85 tys. 528 zł (stosowanej od nadwyżki ponad tę kwotę).

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych mogą być stosowane
przez podatników uzyskujących przychód z działalności wykonywanej osobiście. Powszechnie uważa się, że 50-proc. koszty stosuje się w przypadku umów o dzieło. Przepisy dopuszczają jednakże możliwość zastosowania tychże kosztów również w przypadku przychodów uzyskiwanych z innych źródeł, na przykład ze stosunku pracy. Niestety, 50-proc. koszty z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie mają jednak zastosowania w przypadku przychodów, których źródłem jest działalność gospodarcza, co zostało wyraźnie wskazane w artykule 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może zastosować 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych.

Ważne
Przychodami z działalności wykonywanej osobiście określa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej
i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki
oraz dziennikarstwa, a także przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane
na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Osobom, które mają wątpliwości, czy osiągnięty przez nie przychód podlega prawom autorskim i pokrewnym i w związku z tym nie są pewne, czy mogą zastosować 50-proc. koszty, może pomóc interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który stwierdził, że warunkami zastosowania takich kosztów są: zaistnienie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzielenie zamawiającemu przez twórcę licencji na korzystanie z utworu lub przekazanie prawa do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do utworu (nr sygn. ILPB1/415-536/09-2/AG).

Ograniczenia 50-proc. kosztów od 2013 r.

Koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych obliczane są od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Należy jednak pamiętać, że w przyszłym roku mają obowiązywać nowe przepisy ustawy o PIT, ograniczające prawo do 50-proc. kosztów dla twórców - w 2013 r. 50-proc. koszty nie będą miały zastosowania do przychodów (po wspomnianym odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne) w wysokości przekraczającej kwotę 85 tys. 528 złotych.

Czytaj więcej w Money.pl
Kradzież lub zniszczenie majątku a koszty działalności firmy
Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można włączać nie tylko zakupy, ale i straty. A czy kradzież lub zniszczenie majątku firmowego zaliczają się do takich strat?
Oto najlepsze urzędy w naszym kraju
Placówki były oceniane na podstawie ankiet wysyłanych przez przedsiębiorców z poszczególnych regionów. W tym roku firmy wysłały ich prawie 22 tysiące.
Badanie lekarskie zleceniobiorcy może być kosztem
Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich dotyczy także osób niebędących pracownikami.
firma, przedsiębiorcy, koszty, twórcy
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Adam222
77.88.138.* 2012-08-02 14:16
Czyli twórca, który chce sprzedać swoje dzieło albo działa nielegalnie jak nie ma swojej firmy albo przestaje być twórcą jak ją otwiera. Debilizm cwaniaków z PO.
pinki26
77.236.6.* 2012-08-02 09:06
No to kolejna rewelacja naszego liberalnego rządu