Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

50-proc. koszty nie przysługują przedsiębiorcom

0
Podziel się:

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych mogą być stosowane przez podatników uzyskujących przychód z działalności wykonywanej osobiście.

50-proc. koszty nie przysługują przedsiębiorcom
(Antonio Muñoz Palomares/Dreamstime)
bFfDBrqZ

Z korzystnych podatkowo 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - pozwalających na znaczne obniżenie zobowiązań wobec fiskusa - mogą skorzystać twórcy pracujący na etacie lub w ramach umowy o dzieło. Takiej możliwości pozbawieni są jednak twórcy, którzy osiągają przychód w ramach działalności gospodarczej.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z praw autorskich są korzystne podatkowo dla twórców, ponieważ pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania o 50 procent. Przykładowo, przy rocznym przychodzie w wysokości 80 tys. zł podstawą opodatkowania byłoby 40 tys. złotych (bez uwzględnienia składek na ubezpieczenia społeczne). 50-proc. koszty są jednak szczególnie korzystne dla osób, które osiągają bardzo wysoki przychód, znacznie przekraczający pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę 85 tys. 528 zł. Dzięki zastosowaniu 50-proc. kosztów dochód do opodatkowania osoby z rocznym przychodem w wysokości około 170 tys. zł mieści się obecnie w pierwszej grupie podatkowej, dzięki czemu podatek jest naliczany od niższej, 18-proc. stawki zamiast od stawki 32-proc., obowiązującej osoby o dochodzie wyższym niż 85 tys. 528 zł (stosowanej od nadwyżki ponad tę kwotę).

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych mogą być stosowane
przez podatników uzyskujących przychód z działalności wykonywanej osobiście. Powszechnie uważa się, że 50-proc. koszty stosuje się w przypadku umów o dzieło. Przepisy dopuszczają jednakże możliwość zastosowania tychże kosztów również w przypadku przychodów uzyskiwanych z innych źródeł, na przykład ze stosunku pracy. Niestety, 50-proc. koszty z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie mają jednak zastosowania w przypadku przychodów, których źródłem jest działalność gospodarcza, co zostało wyraźnie wskazane w artykule 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może zastosować 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych.

bFfDBrrb

Ważne

Osobom, które mają wątpliwości, czy osiągnięty przez nie przychód podlega prawom autorskim i pokrewnym i w związku z tym nie są pewne, czy mogą zastosować 50-proc. koszty, może pomóc interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który stwierdził, że warunkami zastosowania takich kosztów są: zaistnienie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzielenie zamawiającemu przez twórcę licencji na korzystanie z utworu lub przekazanie prawa do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do utworu (nr sygn. ILPB1/415-536/09-2/AG).

Ograniczenia 50-proc. kosztów od 2013 r.

Koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych obliczane są od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Należy jednak pamiętać, że w przyszłym roku mają obowiązywać nowe przepisy ustawy o PIT, ograniczające prawo do 50-proc. kosztów dla twórców - w 2013 r. 50-proc. koszty nie będą miały zastosowania do przychodów (po wspomnianym odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne) w wysokości przekraczającej kwotę 85 tys. 528 złotych.

bFfDBrrh
Czytaj więcej w Money.pl
Kradzież lub zniszczenie majątku a koszty działalności firmy Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można włączać nie tylko zakupy, ale i straty. A czy kradzież lub zniszczenie majątku firmowego zaliczają się do takich strat?
Oto najlepsze urzędy w naszym kraju Placówki były oceniane na podstawie ankiet wysyłanych przez przedsiębiorców z poszczególnych regionów. W tym roku firmy wysłały ich prawie 22 tysiące.
Badanie lekarskie zleceniobiorcy może być kosztem Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich dotyczy także osób niebędących pracownikami.
bFfDBrrC
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)