Notowania

Błędna wpłata na ryczałt? To można poprawić

Mimo że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania, przedsiębiorca może popełnić błąd dokonując wpłaty.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Simone Van Den Berg/Dreamstime.com)

Mimo że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania, przedsiębiorca może popełnić błąd dokonując wpłaty. Sytuacja komplikuje się, gdy minie już termin wymaganej wpłaty. Aby uniknąć dalszych problemów niezbędny będzie wniosek.

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania, pozwalająca przedsiębiorcom na znaczną redukcję prowadzonej dokumentacji. Jej atrakcyjność to przede wszystkim możliwość zastosowania niższej stawki do przychodów. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi ewidencjonować ponoszonych kosztów ani ich rozliczać.

Podatek w tym przypadku ustala się bowiem jako procent uzyskanego przez podatnika przychodu, przy zastosowaniu odpowiedniej stawki ryczałtu, zawartej w artykule 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedsiębiorca bez wezwania zobowiązany jest wpłacić ustaloną samodzielnie kwotę zobowiązania na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w zależności od przyjętego systemu rozliczeń:

  • do 20 dnia następnego miesiąca - rozliczenie miesięczne
  • do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony - rozliczenie kwartalne.

Podatek za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego należy uiścić w terminie złożenia zeznania rocznego.

Może zdarzyć się jednak, że podatnik popełni błąd, który może wywołać różnego rodzaju negatywne konsekwencje. Jeden z nich to błąd związany z niewłaściwym wypełnieniem blankietu wpłaty.

Przykładowo drobna z pozoru pomyłka w określeniu miesiąca (kwartału), za który odprowadzany jest ryczałt, wymaga dokonania stosownej korekty, w przeciwnym razie może spowodować powstanie zaległości. Dzieje się tak w przypadku, gdy podatnik nieświadomie odprowadzi właściwą za dany miesiąc (np. lipiec) kwotę podatku, przyporządkowując ją w tytule przelewu do innego okresu rozliczeniowego (np. do maja). W efekcie, chociaż pieniądze trafią do fiskusa, może powstać zaległość podatkowa. Stanie się tak, gdy przedsiębiorca dopiero po upływie terminu płatności zauważy, że dokonał niewłaściwej wpłaty. Organ dokonuje bowiem zaliczenia wpłaty zgodnie ze wskazaniem podatnika. Jednocześnie z drugiej strony może powstać nadpłata (w podanym przykładzie za maj).

Bardzo prawdopodobne, że to urząd sam pierwszy zauważy błąd i skontaktuje się z przedsiębiorcą w celu wyjaśnienia sytuacji. W przeciwnym razie, w celu dokonania korekty związanej z błędnym przyporządkowaniem kwoty ryczałtu, niezbędnym jest złożenie wniosku o zaliczenie (przeksięgowanie) błędnie dokonanej wpłaty w poczet płatności za miesiąc, za który faktycznie miała być dokonana. Warto wyjaśnić zaistniałą sytuację, wskazując na pomyłkę w tytule przelewu, który został wysłany w terminie.

Czytaj więcej w Money.pl
Ta forma opodatkowania może być opłacalna Pamiętać należy, że ryczałtowcy są zobowiązani złożyć deklarację PIT-28 w urzędzie skarbowym najpóźniej do 31 stycznia.
Na ryczałcie też rozliczysz stratę Przedsiębiorcy, opodatkowujący ryczałtowo uzyskane przez siebie przychody mogą obniżyć o stratę poniesioną z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych.
Jak wygląda opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego? Plusem karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczona ewidencja lub całkowity brak obowiązków ewidencyjnych oraz stosunkowo niskie stawki podatku.

Elżbieta Węcławik, Iwona Cackowska - Tax Care

Tagi: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek, wiadomości, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz