Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Błędy w deklaracji podatkowej? Nie wszystkie można poprawić

Błędy w deklaracji podatkowej? Nie wszystkie można poprawić

Fot. Tiago Estima/Dreamstime.com

Podatnikom, którzy popełnili błędy w złożonej deklaracji podatkowej, przysługuje prawo do dokonania korekty. Pozwoli to na zmniejszenie konsekwencji wynikających z błędów. Jednak nie jest to możliwe w każdym przypadku.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego podatnicy, jak również płatnicy podatków oraz inkasenci mogą dokonać korekty deklaracji podatkowej, aż do zakończenia okresu przedawnienia, który z reguły trwa 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składana jest deklaracja podatkowa objęta korektą. Warto jednakże pamiętać, że istnieją sytuacje, w których przedawnienie zostaje zawieszone lub przerwane, co skutkuje wydłużeniem okresu, w którym można dokonać korekt.

Pomimo ogólnie stosowanej możliwości skorygowania błędów popełnionych przy wypełnianiu deklaracji podatkowej, nie jest ona możliwa w dowolnym momencie. Są dwie sytuacje, w których prawo do złożenia korekty ulega zawieszeniu. Ma to miejsce, w przypadku kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego. W takiej sytuacji, złożona korekta deklaracji nie jest prawnie skuteczna, w związku z czym nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia te dotyczą jedynie zakresu objętego kontrolą lub prowadzonym postępowaniem podatkowym. Oznacza to, że w przypadku gdy czynności sprawdzające dotyczą roku 2011, podatnik może dokonać korekty deklaracji np. za rok 2010.

W związku z tym, że prawo do skorygowania błędów i nieprawidłowości w deklaracji ulega czasowemu ograniczeniu, można z niego ponownie skorzystać, ale dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że przedmiotem korekty nie może być zakres objęty decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Wartym podkreślenia wydaje się również fakt, iż w przypadku stwierdzenia w deklaracji podatkowej błędów rachunkowych oraz oczywistych pomyłek lub że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, pracownik urzędu skarbowego może dokonać stosownych korekt lub uzupełnień. Należy jednak pamiętać, że zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty z tym związana nie może przekraczać kwoty 1000 zł.

Czytaj więcej w Money.pl
Błędna wpłata na ryczałt? To można poprawić
Mimo że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania, przedsiębiorca może popełnić błąd dokonując wpłaty.
Zobacz, jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
Podobnie jak w przypadku innych źródeł, dochód z kapitału należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.
Darowizna na rzecz miasta a odliczenie i koszty
Sprawdź, czy darowiznę swojej firmy na rzecz miasta możesz wykorzystać w celu obniżenia zobowiązań podatkowych.
podatek, deklaracja, korekta
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie