Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Co może być kosztem uzyskania przychodu?

0
Podziel się:

Orzecznictwo sądów i interpretacje podatkowe często różnią się w przyjmowanych definicjach. Uznają jednak zgodnie, że to podatnik musi wykazać związek pomiędzy wydatkiem a uzyskaniem przychodu.

Co może być kosztem uzyskania przychodu?
bFfDLiDF

Mnogość przepisów, częstotliwość zmian, jak i w głównej mierze, różne sposoby interpretacji pojęcia _ koszt uzyskania przychodów _ mogą rodzić szereg wątpliwości i niejasności. Niestety w tym zakresie również orzecznictwo sądów i interpretacje organów podatkowych nie są pomocne.

Zatem w pierwszej kolejności ważne jest, aby odpowiedzieć na pytanie:

  • - co to są koszty uzyskania przychodów i
    • - na jakiej podstawie należy je identyfikować jako podatkowe lub bilansowe.
bFfDLiDH

Zgodnie z artykułem 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z ustawy o podatku dochodowym (art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
jasno wynika, że nie wszystkie poniesione przez przedsiębiorstwo wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca wprowadził zamknięty katalog wydatków, które nie stanowią podatkowo kosztów.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/176/t87216.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatkip/artykul/firma;w;domu;piec;sposobow;na;nizsze;podatki,205,0,688589.html) Firma w domu: pięć sposobów na niższe podatki
Również w orzeczeniach sądów jak i interpretacjach organów podatkowych pojawia się definicja kosztów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB3/423-242/10/PS) uznał, że _ na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. _

bFfDLiDN

_ Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Co istotne również, muszą być to wydatki, dzięki którym podatnik może osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu _.

W interpretacji tej zwrócono również uwagę na fakt, że to podatnik ma obowiązek wykazać, jako odnoszący korzyść, związek pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej. Dodatkowo, dla możliwości uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu, istotne jest jego właściwe udokumentowanie.

W podobny sposób definicję przedstawiają sądy w swoich orzeczeniach. Powołując się na wyrok NSA z 12 maja 1999 r., I SA/Wr 482/97: Kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami takimi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeśli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów(w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

bFfDLiDO

Niezwykle istotne z punktu widzenia przepisów prawa jest rozróżnianie kosztów jako bilansowe i podatkowe.

Istnieje znacząca różnica w traktowaniu poniesionych kosztów dla celów prowadzenia rachunkowości oraz celów podatkowych. Nie wszystkie więc wydatki podatnika w danym roku podatkowym, ze względu na to, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, mogą być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. (wyrok NSA w Warszawie z 3 lutego 1997 r., III SA 1104/95).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/49/t35121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/czy;wadliwy;towar;mozna;wpisac;w;koszty;podatkowe,193,0,627137.html) Czy wadliwy towar można wpisać w koszty podatkowe? Nie każdą stratę w prowadzonej działalności gospodarczej można uznać za koszt uzyskania przychodu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/197/t82373.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/kara;za;zerwana;umowe;to;koszt;podatkowy,149,0,585621.html) Kara za zerwaną umowę to koszt podatkowy Opłaty wynikające z zawartej ugody należy zaliczyć w koszty jednorazowo, z datą podpisania porozumienia.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/234/t82154.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/studia;szefa;moga;byc;kosztem;firmy,135,0,594311.html) Studia szefa mogą być kosztem firmy Podstawę opodatkowania zmniejszyć można o zapłacone czesne oraz koszt zakupu podręczników.

Autorka jest główną księgową w spółce donewell sp. z o.o. – dobrze zrobiona księgowość.

bFfDLiEi
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)