Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czy szkolenia właściciela i pracownika można wpisać w koszty?

0
Podziel się:

Zdarza się, że organy podatkowe kwestionują wydatki na naukę jako koszty uzyskania przychodów.

Czy szkolenia właściciela i pracownika można wpisać w koszty?
(autor/CC/Flickr)
bFexGnph

*Zdarza się, że organy podatkowe kwestionują takie wydatki firmy jako koszty uzyskania przychodów. Dlatego najistotniejsze z punktu widzenia przepisów wydaje się wykazanie związku takiego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą. *

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych powołuje się zarówno na koszty bezpośrednio związane z przychodami jak i na te, które mają pośredni związek z osiągniętymi przychodami przedsiębiorcy.

W sprawie wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji swoje stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjne. W wyroku NSA z dnia 13 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1354/97, Sąd orzekł, że: _ podnoszenie kwalifikacji pracowniczych ma wpływ na osiąganie przez firmę przychodów i powinno być zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu, choć taki wydatek trudno wiązać z konkretnym przychodem. Jest to koszt ogólny działalności firmy, podobnie jak płace pracowników i inne tego typu koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. _

bFexGnpj

[ ( http://static1.money.pl/i/h/234/t82154.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/studia;szefa;moga;byc;kosztem;firmy,135,0,594311.html) Studia szefa mogą być kosztem firmy
Niewątpliwie trudno jest wykazać bezpośrednie powiązanie osiągniętego przychody z kosztami szkolenia pracownika czy właściciela firmy. Dlatego też przed organami podatkowymi należy uzasadnić racjonalność poniesienia wydatku na szkolenia nawet jeśli przychód w firmie nie został osiągnięty.

Jeśli tematyka szkoleń czy innych form podnoszenia kwalifikacji związana jest z zakresem prowadzonej działalności, czy też umożliwia przedsiębiorcy poszerzenie swojej oferty to sytuacja taka pozwala na wykazanie związku między zdobytymi umiejętnościami a powstaniem przychodu.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wyroku z 29 stycznia 1999 roku, że ciężar dowodu co do wykazania istnienia związku przyczynowego między konkretnym wydatkiem a uzyskanym przychodem obciąża podatnika.

_ Takie okoliczności sprawy jak brak konkretnej tematyki przeprowadzonych szkoleń, brak jakichkolwiek materiałów związanych z poruszanymi w trakcie tych szkoleń zagadnieniami czy wreszcie fakt, te ich uczestnicy nie mogli podać zarówno miejsca, jak i daty tych szkoleń dawały – zdaniem Sądu – organom podatkowym w pełni uzasadnioną podstawę do przyjęcia, iż między tymi wydatkami a uzyskanym przychodem brak jest związku przyczynowego, przy czym ocenie tej, przy uwzględnieniu również zasad doświadczenia życiowego, nie można przypisać cech dowolności _.

bFexGnpp

Czytaj w Money.pl

Autorka jest główną księgową w spółce donewell sp. z o.o. – dobrze zrobiona księgowość

bFexGnpK
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)