Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Darowizna na cele pożytku publicznego, a odliczenie od podatku

0
Podziel się:

Jej kwotę można odliczyć od dochodu spółki kapitałowej, który podlega opodatkowaniu.

Darowizna na cele pożytku publicznego, a odliczenie od podatku
(domin_domin/iStockphoto)

Jej kwotę można odliczyć od dochodu spółki kapitałowej, podlegającego opodatkowaniu, co stanowi wymierną korzyść dla przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka może odliczyć od dochodu między innymi kwoty darowizn: na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.

Taka darowizna może być przeznaczona m.in. na:

 • pomoc społeczną i działalność charytatywną;
  • wspieranie postaw patriotycznych;
  • równouprawnienie;
  • naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
  • ochronę i promocję zdrowia;
  • kulturę i sztukę;
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
  • wspieranie rodzin;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Darowizna może być odliczona od podatku, jeśli została przekazana nie tylko na konkretne społecznie użyteczne cele, lecz również konkretnej jednostce: organizacji pożytku publicznego. Organizacje takie to osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, a które:

 • nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
  • nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Kwalifikowanymi podmiotami mogą być również:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Podmioty takie nie mogą jednak działać dla osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczać na realizację celów statutowych.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/48/t35120.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/odliczenie;podatku;przy;prenumeracie;czasopisma,135,0,841863.html) Odliczenie podatku przy prenumeracie czasopisma Wielu podatników ma problemy z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT z faktur związanych z prenumeratą czasopism.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/230/t20710.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/kiedy;koszty;egzekucji;obniza;podatek,140,0,838284.html) Kiedy koszty egzekucji obniżą podatek Wliczymy w nie tylko wydatki poniesione w związku z obroną interesów firmy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/97/t115553.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/przy;podatku;liniowym;mozna;korzystac;z;ulg,20,0,818964.html) Przy podatku liniowym można korzystać z ulg Wszystko zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, a także innych dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)