Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Do lutego trzeba złożyć formularz PIT-4R

0
Podziel się

PIT-4R jest roczną deklaracją o pobranych od pracowników zaliczkach na podatek dochodowy.

Do lutego trzeba złożyć formularz PIT-4R
(Tiago Estima/Dreamstime.com)
bEiRYsDF

Formularz PIT-4R jest roczną deklaracją o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

W 2009 r. 31 stycznia 2010 r. przypada w niedzielę. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. A zatem w odniesieniu do 2009 r. będzie to 1 lutego 2010 r.

Kwoty z rozliczenia rocznego PIT-40 za poprzedni rok
Dokonując rozliczenia rocznego pracowników należy pamiętać, że wynikające z niego kwoty należy wykazać właśnie w deklaracji PIT-4R (art. 37 ust. 4 updof).
I tak, dodatkowo pobrany podatek wynikający z PIT-40 wykazujesz pod poz. 91-94 (część C.6), natomiast nadpłaty wykazuje się pod poz. 95-106 (część C.7).

bEiRYsDH

Podatek przekazany na PFRON, ZFRON oraz na zakładowy fundusz aktywności
W części C.8 wykazujesz kwoty podatku za poszczególne miesiące przekazanego na PFRON, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz zakładowy fundusz aktywności (poz. 107-118).

Działalność wykonywana osobiście i prawa majątkowe
Zaliczki pobrane od dochodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 updof należy wykazać w części C.9, pod poz. 119-130.

Podatek pobrany do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego
W części C.11 pod poz. 143-154 wykazujesz podatek pobrany do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Wynagrodzenie płatnika
W części C.12 wykazujesz przysługujące płatnikowi wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące 2009 r. (poz. 155-166).

bEiRYsDN

Warto zaznaczyć, że płatnikom z tego tytułu przysługuje wynagrodzenie wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez nich na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników (§ 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa; Dz.U. nr 240, poz. 2065).

Płatnik, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.
Natomiast pod poz. 167-178 PIT-4R (część C.13) wykazujesz kwoty zaliczek do wpłaty - za poszczególne miesiące - pomniejszone o wspomniane wynagrodzenie.

Autor jest specjalistą w zakresie podatków

bEiRYsDO
bEiRYsEi
KOMENTARZE
(0)