Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Faktura VAT marża? Kto może ją wystawić

Faktura VAT marża? Kto może ją wystawić

Fot. Radu Razvan/Dreamstime.com

W przypadku faktury VAT marża podatek odprowadzany jest tylko od kwoty marży, czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu. Tym samym nie ma możliwości odliczania podatku wynikającego z faktur zakupu.

Faktura VAT marża jest szczególnym dokumentem związanym z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Ta specyficzna procedura polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, która jest rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą należności, którą uiszcza nabywca a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Taką fakturą wystawiają podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Ustawa o podatku VAT określa transakcje, które można opodatkować według tej procedury. Do tej grupy należą podatnicy świadczący usługi turystyczne oraz dokonujący dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Faktura VAT marża stosowana jest bardzo często w działalności komisów samochodowych.

Zawiera ona następujące dane:

  • oznaczenie Faktura VAT marża; imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  • NIP sprzedawcy i nabywcy; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
  • nazwę towaru lub usługi;
  • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług;
  • kwotę należności ogółem (w której zawarty jest należny podatek VAT), wyrażoną cyframi i słownie.

Ma ona zatem ograniczony zakres danych. Nie zawiera ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Wystawiając fakturę VAT marża podatnik nie wyszczególnia na niej swojej marży.

Jednocześnie jest ona równoważna z rachunkiem wystawionym przez przedsiębiorcę nie będącego VAT-owcem lub umową kupna-sprzedaży. Takiej faktury nie wykazuje się w ewidencji zakupów VAT. Cała kwota wynikająca z faktury VAT marża stanowi dla sprzedawcy koszt prowadzenia działalności, jeśli dokumentuje koszt związany z prowadzoną przez niego działalnością.

Czytaj w Money.pl
Za wysoka stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia
Podwyżka stawek podatkowych wywołała wiele wątpliwości i komplikacji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.
Zbiorcze faktury korygujące "in minus". Są niejasności
Mimo że wydaje się że ministerstwo zliberalizowało w tym zakresie przepisy, to jednak nowe ich brzmienie budzi wątpliwości praktyków.
Zgubiłeś fakturę? VAT i tak odliczysz
W takim przypadku podstawą do odliczenia będzie duplikat brakujących dokumentów.

Autorka jest doradcą podatkowym Tax Care

rozliczenie, faktura, odliczenie, marża
VAT
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
anna573000
83.12.42.* 2012-08-23 12:20
Brakuje też przykładów liczbowych....
real_1
80.50.134.* 2011-06-26 14:23
Brakuje mi a artykule jednej informacji - mianowicie KIEDY MOŻNA TAKĄ FAKTURĘ WYSTAWIĆ? Pani w biurze podróży poinformowała mnie że dopiero PO danej wycieczce może dać mi fakturę. A ja chciałem ją już rozliczyć miesiąc przed wyjazdem... Nie dostałem... Skoro autorki piszą na taki temat to dlaczego nie wyczerpująco...?