Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Faktury uproszczone. Kiedy i na jakich zasadach?

0
Podziel się:

Sprawdź, kiedy możesz zrezygnować z podawania niektórych informacji.

Faktury uproszczone. Kiedy i na jakich zasadach?
(miguelb/flickr (CC BY 2.0))

Ustawodawca przewidział, że w pewnych sytuacjach podatnik może nie uwzględniać w treści faktur niektórych informacji, które co do zasady są obligatoryjne. Tak jest między innymi w przypadku faktur, które dokumentują niewielkie kwoty należne z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług.

Jak stanowi art. 106e ust. 5 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro - jeżeli kwota ta określona jest w euro, faktura może nie zawierać danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Z przepisu tego wynika zatem, że podatnik nie jest zobowiązany do umieszczania w treści faktury wszystkich zwykle wymaganych danych, o ile dokument ten potwierdza należność nie wyższą ogółem niż 450 zł (ewentualnie 100 euro) oraz przy założeniu, że faktura ta zawiera informacje umożliwiające ustalenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek podatku VAT.

Powołana regulacja odnosi się do tzw. faktur uproszczonych. Wystawienie tego typu dokumentu jest zawsze dobrowolne (podatnik ma więc wybór w takich sytuacjach, czy wystawić fakturę, czy też fakturę uproszczoną). Faktura taka jest ważna, jeśli zawiera co najmniej:

  • - datę wystawienia,
  • - kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  • - dane podatnika (sprzedawcy) oraz jego adres,
  • - NIP sprzedawcy oraz NIP nabywcy,
  • - datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania przedpłaty (zaliczki), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
  • - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • - kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  • - kwotę należności ogółem oraz
  • - dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Oprócz tego faktura uproszczona powinna zawierać wszelkie dodatkowe dane, które obligatoryjnie umieszcza się w treści faktur dokumentujących szczególne przypadki sprzedaży. Chodzi tutaj zatem o takie adnotacje "metoda kasowa", "samofakturowanie", "odwrotne obciążenie" i inne podobne, które zostały wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 19-24 VATU.

Należy również podkreślić, iż faktur uproszczonych nie wystawia się, na mocy art. 106e ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a (tj. sprzedaży podlegającej opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, dla której osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca, przy założeniu, że faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika).

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
wiadmomości
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)