Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
powódź
08.06.2010 12:42

Firma ucierpiała w powodzi - co z podatkami

Sprawdź, jaka pomoc polega opodatkowaniu i co zrobić, jeśli np. woda zniszczyła dokumentację firmy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Paweł Topolski)

Jaka pomoc polega opodatkowaniu i co zrobić, jeśli woda zniszczyła dokumentację firmy - to jedne z najczęstszych pytań, jakie zadają przedsiębiorcy, których firmy ucierpiały w powodzi.

Stowarzyszenie podatników w Polsce uruchomiło bezpłatną infolinię dla podatników z całej Polski, którzy ucierpieli w tegorocznej powodzi. Oto odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez przedsiębiorców i pracowników.

Co zrobić gdy przedsiębiorca nie ma środków na spłatę bieżących zobowiązań podatkowych?

Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej. Przepisy przewidują ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

W wyniku powodzi zakład produkcyjny został całkowicie zalany. Odbudowa parku maszynowego potrwa kilka miesięcy co oznacza, że zostanie wstrzymana produkcja. Z jakich ulg podatkowych może skorzystać spółka?

Podatnik może złożyć do urzędu skarbowego wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

Przykładowo, jeżeli podatnik płaci podatek dochodowy w sposób uproszczony, na podstawie dochodu z lat ubiegłych, a uprawdopodobni, że na skutek powodzi jego obroty spadną a koszty związane z odbudową zakładu wzrosną, może składać wniosek o ograniczenie poboru zaliczki. Umożliwi to bieżące wykorzystanie środków obrotowych na szybszą odbudowę zakładu. W przeciwnym wypadku zakład musiałby czekać na zwrot nadpłaty w podatku dochodowym do czasu złożenia rozliczenia rocznego za 2010 r.

Czy pracownik poszkodowany w powodzi zapłaci podatek dochodowy i ZUS od udzielonego mu wsparcia przez zakład pracy?

Minister finansów wydał na podstawie ordynacji podatkowej rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek katastrofy naturalnej. Dotyczy to pomocy do 6 tys. zł, otrzymanej do końca 2010 roku.

W sytuacji, gdy pomoc finansowa przekroczy ww. próg zwolnienia, podatnicy mogą złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o umorzenie podatku. Dodatkowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały następujące zwolnienia od podatku:

  • zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł;
  • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Jednocześnie zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy wypłacone przez zakład pracy zapomogi dla poszkodowanych w powodzi pracowników mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Niestety nie. Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z kosztów uzyskania przychodu wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Warto zauważyć, iż działalnością socjalną jest udzielanie przez pracodawców pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Pomoc z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do skorzystania z funduszu. Jeżeli więc pracodawca przyzna pomoc ze środków obrotowych, ale uzależni ją od sytuacji określonego pracownika, stanowić ona będzie de facto pomoc socjalną, a ta nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Oczywiście świadczenia z funduszu socjalnego stanowią koszt uzyskania przychodu ale poprzez dokonanie odpisu. Jedynie darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego korzystają z przywilejów podatkowych. Warto zatem rozważyć wsparcie poszkodowanych za pośrednictwem tych organizacji.

*W wyniku powodzi firma straciła wszystkie dokumenty księgowe. Co należy zrobić? *

Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone dokumenty potrzebne do sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w późniejszym terminie odtworzyć dokumenty uzyskując duplikaty faktur od kontrahentów.

*Zakład został całkowicie zniszczony: hale produkcyjne, magazyny oraz działy administracyjne w tym księgowe. Nie ma możliwości sporządzenia deklaracji VAT. *

Jeżeli podatnik nie ma możliwość złożyć w terminie deklaracji, a termin ten jeszcze nie upłynął, ma prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu płatności podatku i nienaliczaniem odsetek. Wynika to z ordynacji podatkowej.

Czy otrzymana pomoc od gminy w wysokości 6 tys. zł podlega opodatkowaniu?

Z podatku dochodowego zwolniona jest pomoc materialna wypłacona powodzianom sfinansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu. Pomoc ta zwolniona jest niezależnie od wysokości otrzymanej pomocy.

Ośrodek pomocy społecznej przyznał doraźną pomoc finansową w związku z zalaniem gospodarstwa. Czy pomoc ta podlega opodatkowaniu?

Nie, świadczenia z pomocy społecznej w całości zwolnione są z podatku dochodowego.

Tekst powstał na podstawie informacji Stowarzyszenia Podatników w Polsce.

Tagi: powódź, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz