Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak wypełnić PIT-37? Zobacz instrukcję krok po kroku

0
Podziel się:

Ten dokument musi co roku złożyć kilkanaście milionów Polaków. Sprawdź, jak zrobić to poprawnie.

Jak wypełnić PIT-37? Zobacz instrukcję krok po kroku
(Stanislaw Kowalczuk/East News.)
bEEbkVed

Pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci czy renciści muszą co roku rozliczać się z fiskusem i składać zeznanie PIT-37. Na dostarczenie formularza za ubiegły rok do urzędu skarbowego podatnicy mają czas do 2 maja 2017 roku. Zobacz, jak poprawnie wypełnić deklarację.

Aktualizacja: 2.02.2017 r.

Choć już w marcu fiskus ma wprowadzić nową usługę, polegającą na wypełnieniu przez urzędników zeznania rocznego, to jednak wciąż wielu podatników pozostanie przy samodzielnym rozliczeniu. Tylko wtedy będą mogli odliczyć niektóre z przysługujących im ulg, m.in. odsetkową, internetowączy na darowizny. Skarbówka w wypełnionej deklaracji pozwoli na razie skorzystać jedynie z ulgi na dziecko i rehabilitacyjnej.

bEEbkVef

PIT-37- popularna deklaracja podatkowa

To zdecydowanie najpopularniejszy formularz składany w ramach rozliczenia rocznego. Dotyczy on bowiem ponad 16 milionów Polaków. Można go wypełnić indywidualnie lub z współmałżonkiem. W naszym przykładzie skupimy się na zeznaniu składanym indywidualnie, a więcej na temat wspólnych rozliczeń małżeństw można przeczytać tutaj.

Formularz będzie właściwy dla podatników, którzy w poprzednim roku osiągali przychody na przykład z tytułu:

  • wynagrodzeń ze stosunku służbowego lub stosunku pracy
  • emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • działalności wykonywanej osobiście (na przykład z umów zleceń lub kontraktów menedżerskich),
  • praw autorskich i innych praw majątkowych.

Przy wypełnianiu zeznania rocznego niezbędny jest PIT-11 (tutaj dowiesz się więcej na ten temat), który każdy powinien otrzymać od swojego pracodawcy (lub zleceniodawcy). Jeśli w ciągu roku podatnik pracował w kilku miejscach, to musi skompletować dokumenty od wszystkich pracodawców. Zawierają one informacje dotyczące przychodów, kosztów ich uzyskania oraz pobranych w ciągu roku zaliczek oraz składek. Bez tego poprawne wypełnienie PIT-37 będzie niewykonalne.

bEEbkVel

Instrukcja uzupełnienia PIT-37. Kliknij, żeby pobrać formularz

Rozliczenia za 2016 rok należy dokonać na 23. wersji formularza PIT-37. Numer dokumentu można sprawdzić w prawym, dolnym rogu na pierwszej stronie druku.

Wypełnianie zeznania należy rozpocząć od wpisania numeru PESEL, roku, którego dotyczy rozliczenie oraz wyboru sposobu opodatkowania. W naszym przykładzie właściwe będzie rozliczenie indywidualne, ale do wyboru podatnikom pozostaje jeszcze rozliczenie z małżonkiem (punkt 2), w tym także ze zmarłym w trakcie roku (punkt 3), dla osób samotnie wychowujących dzieci (punkt 4) lub mieszkających poza Polską.

bEEbkVem

Dokument trzeba złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego (znajdziesz go tutaj)
. W przypadku pierwszego podejścia do rozliczenia należy zaznaczyć punkt 1 - złożenie zeznania. W razie poprawek błędów właściwy będzie punkt 2 - korekta.

Następnie podatnik musi podać dane identyfikacyjne i adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, czyli 31 grudnia. Jeśli rozlicza się z małżonkiem, to w części B.2 musi również uzupełnić jego dane.

W części C należy przenieść wszystkie kwoty, które widnieją w otrzymanym od pracodawcy PIT-11.

bEEbkVen

Założenia do przykładu

Jeśli źródeł przychodów było więcej, należy je dodać do siebie i sumę przenieść w odpowiednie pola.

Jak wypełnić PIT-37? Wskazówki dla poszczególnych części

W naszym przykładzie w pozycji 37 należy wpisać 36000, a w polu 38 - 1335. W rubryce numer 39 powinna znaleźć się różnica pomiędzy przychodami i kosztami ich uzyskania, czyli 34665 złotych. W polu 41 natomiast podatnik powinien wpisać - 2300 złotych.

Ponieważ było to jedyne źródło przychodów, to powyższe kwoty trzeba przepisać do wiersza _ razem _ (pola 64-67).

bEEbkVeo

Od dochodu można odliczyć nie tylko ulgi, ale również opłacone w trakcie roku składki na ubezpieczenia społeczne. W naszym przykładzie podatnik w polu 99 wpisze więc 4800 złotych (wysokość składek), a w polu 105 - ulgę internetową w kwocie 760 złotych. Obie te wartości może odjąć od kwoty z pola 66 i w efekcie dochód po odliczeniach (pozycja 111) wyniesie 29105 złotych.

Podatek oblicza się w części E. Ponieważ podatnik z przykładu nie przekroczył progu podatkowego (wynoszącego 85528 złotych), objęty będzie stawką 18 procent. W rubryce 113 trzeba przez nią pomnożyć dochód po odliczeniach z pola 111 (czyli 29105 złotych), a następnie odjąć kwotę wolną (556,02 zł). Podatek wyniesie więc 4682,88 zł, czyli 18 procent z 29105 złotych, pomniejszone o 556,02.

To, że podatek wyniósł 4682,88 zł nie znaczy wcale, że tyle trzeba oddać urzędowi skarbowemu. W części F można dalej pomniejszać podatek, na przykład o składki na ubezpieczenia oraz niektóre ulgi. W pozycji 116 należy wpisać kwotę podlegającą odliczeniu z tytułu opłaconych składek zdrowotnych. W naszym przykładzie jest to 2100 złotych. Podatek zatem zmniejsza się do 2582,88 zł. W pozycji 120 natomiast można uwzględnić ulgę na dzieci. Przykładowy podatnik ma jedno dziecko, odliczy więc z tego tytułu 1112,04 zł od podatku. Dane dziecka musi jednak wpisać w załączniku PIT/O do zeznania.

Po powyższych odliczeniach w pozycji 122 podatek wyniesie 1470,84 zł.

W pozycji 126 obliczony wcześniej podatek trzeba zaokrąglić do pełnych złotych zgodnie z zasadami arytmetyki. W naszym przypadku będzie to 1471 złotych. W następnym polu podatnik musi podać kwotę zaliczek pobranych przez pracodawcę w ciągu roku. Znaleźć ją można w rubryce 41 (część C) zeznania. Według założeń przykładu w 2016 roku pracodawca zapłacił za podatnika 2300 złotych i tę kwotę trzeba wpisać w polu 127.

W polach 128 i 129 obliczyć trzeba różnicę między tym, co podatnik powinien zapłacić (1471 złotych z pozycji 126), a tym, co zapłacił w rzeczywistości (2300 złotych z rubryki 127). Ponieważ ta druga kwota jest wyższa, to podatnik otrzyma zwrot w kwocie 829 złotych i musi ją wpisać w polu 129 (nadpłata). W pozycji 128 natomiast należy wpisać 0.

Część H przyda się podatnikowi, który rozlicza pozostałą część ulgi na dziecko, jeśli odliczenie jest wyższe od podatku.

Zmiany w formularzu PIT-37. Na co zwrócić uwagę?

Sekcja I dotyczy wyłącznie niektórych podatników. Rubrykę nr 136 wypełnią osoby, które w 2016 roku uzyskały przychody od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych.

W części J zeznania osoba uzupełniająca PIT może wskazać organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 procent swojego podatku (tego z pola 126). W przykładzie będzie to więc 14,70 zł. Kolejna sekcja służy do podania celu szczegółowego. Można wskazać na przykład konkretnego podopiecznego fundacji.

Blok L zawiera informacje dotyczące liczby załączników dołączanych do zeznania. W naszym przykładzie liczbę _ 1 _ trzeba wpisać w polu 142, odpowiednim dla PIT-O.

Na końcu deklaracji podatnik musi się podpisać. Jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem, druga osoba również powinna złożyć swój podpis. Punkt 151 należy natomiast wypełnić w sytuacji, gdy ktoś inny składa PIT w naszym imieniu.

Tak wypełnione zeznanie wystarczy podpisać i wysłać lub zanieść do urzędu skarbowego. Podatnik ma na to czas do 2 maja 2017 roku.

Czytaj więcej w WP money
Fiskus zabiera ci mniej niż myślisz Zobacz, dokąd naprawdę trafiają twoje pieniądze.
Rozliczenie z fiskusem do września? To możliwe Zobacz, kiedy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy
Oni nie mają prawa do ulg podatkowych Zobacz, co dostają w zamian i dlaczego oddadzą mniej fiskusowi
bEEbkVeG
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)