Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak wypełnić PIT-38? Zobacz instrukcję krok po kroku

Jak wypełnić PIT-38? Zobacz instrukcję krok po kroku

Fot. Krystian Dobuszyński / Reporter
Cztery miesiące od zakończenia roku podatnicy mają na rozliczenie się z urzędem skarbowym z tak zwanych dochodów kapitałowych. Nie można jednak złożyć zeznania wspólnie z małżonkiem, a kwot po prostu doliczyć do tych, wykazanych w PIT-37. Ten typ dochodów rozlicza się na osobnym formularzu PIT-38. Zobacz, jak go wypełnić.

Dochody kapitałowe to nic innego jak pozyskane w danym roku fundusze, pochodzące ze sprzedaży następujących papierów wartościowych:

  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
  • pożyczonych papierów wartościowych (czyli rozliczania przychodu z tak zwanej sprzedaży krótkiej. Polega ona na tym, że inwestor sprzedaje kupione akcje zanim zostaną one zapisane na jego koncie),
  • pochodnych instrumentów finansowych (na przykład kontraktów terminowych lub opcji) oraz realizacji praw z nich wynikających.


PIT-38 będzie również odpowiedni dla rozliczenia dochodów z objęcia udziałów (lub akcji) w spółkach mających osobowość prawną (na przykład z o. o. lub akcyjnych).

Wszystkie wspomniane dochody podlegają liniowej stawce opodatkowania - po 19 procent oddadzą fiskusowi zarabiający 100 złotych jak i ci, którzy wzbogacili się o 50 tysięcy złotych. Co ważne, w zeznaniu trzeba ująć wszystkie przychody wynikające z transakcji, dokonanych w poprzednim roku. Przy czym uwzględnić należy również te, które nie zostały jeszcze uregulowane - to znaczy podatnik nie otrzymał pieniędzy fizycznie.

W wypełnianiu PIT-38 bardzo przydatny jest PIT-8C, sporządzany przez biura maklerskie i wysyłany podatnikowi najpóźniej do końca lutego. Wygląda to podobnie jak w rozliczeniach ze stosunku pracy, gdy pracodawca wysyła pracownikowi PIT-11, pomocny przy wypełnianiu PIT-37.

Instrukcja wypełniania PIT-38. Kliknij, żeby pobrać formularz

Podatnik rozpoczyna wypełnianie zeznania od podania numeru PESEL oraz wskazania właściwego ze względu na miejsce zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego (możesz go wyszukać tutaj). W polu 6 należy zaznaczyć, że celem jest złożenie zeznania, a nie jego korekta. Poprawek można co prawda później dokonywać, ale trzeba do nich dołączyć uzasadnienie. Następnie trzeba wpisać swoje dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania.

W pierwszym wierszu części C zeznania rocznego należy wykazać wszystkie przychody i koszty, wynikające z otrzymanej od biura maklerskiego informacji PIT-8C (dokładniej w części F). Przychodem będzie na przykład kwota, po jakiej podatnik sprzedał akcje. Kosztem jego uzyskania będzie z kolei wartość, za jaką wcześniej te same papiery kupił oraz wydatki poniesione na prowadzenie rachunku lub przeprowadzenie transakcji (prowizje i inne opłaty).

Ważne

Jeśli inwestor ma więcej rachunków maklerskich, to otrzyma kilka informacji PIT-8C. Począwszy od części C zeznania rocznego PIT-38, będzie musiał wykazywać wartości zsumowane ze wszystkich informacji.

Gdy przychód na jednej z informacji wynosi 5 tysięcy, na drugiej 3 tysiące, a na trzeciej 2 tysiące, to w polu 20 trzeba wpisać 10 tysięcy. Analogicznie wygląda to w przypadku kosztów.

Drugi wiersz (pozycje 22 i 23) dotyczy natomiast przychodów wykazanych w części G deklaracji PIT-8C oraz osiągniętych za granicą. Koszty uzyskania tych przychodów wpisywane są analogicznie do pozycji 21. W większości przypadków ten wiersz pozostaje jednak pusty.

Jeśli po zsumowaniu kolumn przychody są wyższe niż koszty, to różnicę należy wpisać w polu 26. W odwrotnej sytuacji trzeba uzupełnić rubrykę 27 i nie będzie trzeba płacić podatku.

Stratę można rozliczyć również w kolejnych latach - jeśli na przykład inwestor stracił w 2014 roku na akcjach 500 złotych, to przez 5 następnych lat może odliczać od dochodu tę kwotę, wpisując ją w polu 28. Nie ma jednak prawa pomniejszyć podstawy opodatkowania jednorazowo o całe 500 złotych. Maksymalny odpis może bowiem stanowić nie więcej niż 50 procent straty. W 2015 roku odliczy zatem maksymalnie 250 złotych, a pozostałą część dopiero w następnych latach.

Przykład

Inwestor w październiku 2014 roku sprzedał za 5 tysięcy złotych akcje, które kupił dwa lata wcześniej za 4 tysiące. Od sprzedaży zapłacił prowizję 50 złotych. W polu 20 wpisze zatem kwotę 5000, a w 21 - 4050. Te same wartości powinny być zapisane w rubrykach 45 i 46 otrzymanej od biura maklerskiego informacji PIT-8C.

Jeśli był to jedyny przychód inwestora, to kwoty musi on przepisać do pól 24 i 25, a następnie w pozycji 26 wykazać, ile na transakcji zarobił. W tym przypadku będzie to 950 złotych (5000-4050), które będzie stanowić podstawę opodatkowania.

Po rozliczeniu ewentualnych strat z przeszłości należy wyliczyć podstawę opodatkowania, zaokrąglając ją do pełnych złotych zgodnie z zasadami arytmetyki (na przykład 100,49 do 100, a 100,50 - do 101 złotych) i wpisać w polu 29. Tę kwotę należy pomnożyć przez 19-procentowy podatek i wpisać jego wartość w polu 31. Następnie pozostaje jeszcze analogiczne zaokrąglenie i przepisanie w pozycję 34 (chyba, że podatnik zapłacił część podatku za granicą, to może zobowiązanie wobec fiskusa jeszcze dodatkowo pomniejszyć).

Jeśli podatnik nie oddał w 2014 roku fiskusowi pieniędzy w formie ryczałtu, ani nie zapłacił podatku za granicą, to kwotę podatku z pola 34 przepisuje w pozycję 42 i to ta rubryka mówi o tym, ile jest winien wpłacić do urzędu skarbowego.

Jeden procent z tego, podobnie jak w pozostałych zeznaniach rocznych, inwestor może przeznaczyć na dowolną organizację pożytku publicznego, wpisując jej numer KRS oraz kwotę zaokrągloną do dziesiątek groszy w dół (na przykład 15,77 trzeba zaokrąglić do 15,70 zł) w części H. Można również wskazać szczegółowy cel darowizny, na przykład nazwisko konkretnego podopiecznego fundacji.

Jeżeli podatnik osiągał zyski kapitałowe za granicą i zapłacił od nich podatek, to musi zeznanie uzupełnić o załącznik PIT-ZG, w którym wskaże kwoty dochodu oraz podatku zapłaconego w innym kraju.

Tak wypełnione zeznanie trzeba jeszcze tylko podpisać i można je złożyć w urzędzie skarbowym osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznego systemu e-Deklaracje. Ostateczny termin upływa 30 kwietnia.

W poprawnym rozliczeniu PIT-38 pomoże specjalny program, który można pobrać, klikając w prawym górnym rogu strony "Rozlicz PIT" lub bezpośrednio tutaj.

Czytaj więcej w Money.pl
Masz dużo dzieci? Możesz zarobić na podatku
Sprawdź, kto najwięcej zyska na nowych przepisach.
Sprawdź, czy musisz złożyć PIT do końca stycznia
Zaniechanie tego obowiązku może cię kosztować nawet 35 tysięcy złotych grzywny.
Zapłacisz 19 zamiast 18 procent podatku
Można uniknąć zobowiązania wobec fiskusa, trzeba tylko spełnić jeden warunek.
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Jacccc
31.6.152.* 2017-03-18 08:58
A czy wpisując stratę za jakiś rok w PIT-38 , muszę jakoś udokumentować to, opisać , ze np odliczam 50% straty za ten rok, potem że 20% za ten rok itd? czy tylko wpisuje tylko łączną kwote straty jaką odliczam ii nic pozatym?Czy urzad się nie przyzepi skad te wyliczenie?
Drax8
78.10.205.* 2017-02-16 14:37
W jaką rubrykę w PIT 38 należy wpisać stratę z giełdy? Program e-deklaracje nie pozwala mi wpisać ujemnej kwoty w kolumnie "Przychód" w części C. Czy stratę należy wpisać jako koszt?
jajajaja
88.156.186.* 2015-01-22 16:39
w ciągu 5 lat możesz strate rozliczyć max 50 w jednym roku. wiec moim zdaniem możesz chyba że złodzieje coś zmienili.
Zobacz więcej komentarzy (6)