Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak długo może trwać urlop bezpłatny?

Jak długo może trwać urlop bezpłatny?

Na jak długo można wysłać pracownika na urlop bezpłatny oraz jaką informację w tej sprawie należy złożyć do ZUS? W firmie zatrudnionych jest 5 osób.

Żaden ogólnie obowiązujący przepis nie ogranicza długości urlopu bezpłatnego. Kodeks pracy stanowi jedynie, że w sytuacji, gdy urlop ten trwa dłużej niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć możliwość odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Pracodawca nie może jednak zmusić pracownika do skorzystania z tego urlopu.Bez składek

W trakcie pobytu pracownika na urlopie bezpłatnym nie są za niego naliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Przerwę związaną z urlopem bezpłatnym, oczywiście w ramach danego miesiąca kalendarzowego, wykazuje się na druku ZUS RSA. Jako kod świadczenia/przerwy podaje się symbol 111, bez względu na podstawę prawną udzielenia urlopu.

Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie urlopu bezpłatnego ma miejsce w trakcie miesiąca, pracodawca powinien też złożyć raport ZUS RCA i wykazać w nim podstawy składek oraz same składki naliczone od wypłat dokonanych za dni, w których pracownik świadczył pracę.

Udzielając dłuższego urlopu bezpłatnego, pracodawcy powinni uprzedzić pracownika, że po upływie 30 dni pobytu na takim urlopie straci on prawo do świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna
Art. 174 oraz art. 1741 Kodeksu pracy.
Art. 41 ustawy systemowej.
Art. 69 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych... (Dz.U. nr 112, poz. 717).

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

zus, kadry, pracownik, urlop bezpłatny
Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie
Janstanek
83.10.12.* 2009-06-19 01:57

Pracodawca nie może jednak zmusić pracownika do skorzystania z tego urlopu.
ha,ha, ha. Udzielając takich porad traktujecie czytelników jak hołotę!
Elbieta Wozniak
83.10.33.* 2009-06-13 19:47
Tekst nie stanowi odpowiedzi na pytanie postawione w jego tytule jak również na pytanie zadane przez pracodawcę. Nie ma w tym nic dziwnego, bo autor nie tylko nie jest prawnikiem ani tym bardziej specjalistą ale nie ma nawet wyższego wykształcenia.
edytazega
213.238.68.* 2009-05-04 21:18
mam takie pytanie jestem pracownikiem tymczasowym sprawy sie tak ulozyly ze musze miec wolne czy pracodawca tj. agencja pracy tymczasowej moze udzielic mi np 2 tyg urlopu bezplatnego?
Zobacz więcej komentarzy (7)