Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie

Jak najkorzystniej użytkować auto w firmie

Jak najkorzystniej ująć cztery kółka w firmowych ewidencjach, jakie są aktualne limity oraz o sposobie odliczania kosztów i podatku VAT - czytaj w naszym poradniku.

Samochód jako środek trwały

Jeśli nie chcesz prowadzić żmudnych wyliczeń liczby przejechanych kilometrów, a faktury za benzynę wolisz wliczać do kosztów uzyskania przychodów bez oglądania się na limit - wpisz nabyty pojazd do ewidencji środków trwałych.

Potraktowanie auta jako środka trwałego ma spore zalety: możliwość zaksięgowania w koszty wydatków na jego nabycie (jednorazowo lub poprzez odpisy amortyzacyjne) oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

Czym jest środek trwały?

Środek trwały to rzeczowy składnik majątku trwałego firmy. Cechą charakterystyczną środków trwałych jest sposób rozliczania wydatków poniesionych na ich zakup w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Wydatek na nabycie środka trwałego na ogół rozliczać trzeba „na raty" - w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Do środków trwałych zaliczyć można samochód,
który spełnia następujące warunki:
  1. stanowi własność lub współwłasność podatnika
  2. jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania
  3. jego przewidywany okres używania wynosi więcej niż rok
  4. wykorzystywany jest przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo
  5. oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu

Amortyzacja

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wydatki poniesione na nabycie środków trwałych na ogół nie można od razu zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem staje się odpis amortyzacyjny, odliczany jak „rata", np. co miesiąc przez kilka lat.

UWAGA! W razie braku ewidencji środków trwałych dokonane odpisy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów

By zamortyzować samochód, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych.

Obowiązek amortyzacji dotyczy aut, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł.

Jeśli jednak samochód będzie używany w firmie krócej niż rok, to pomimo, iż jego wartość przewyższa 3 500 zł - można cały wydatek na jego zakup zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane:

  1. co miesiąc
  2. co kwartał, albo
  3. jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Odpisów amortyzacyjnych od samochodów na kredyt (pożyczkę), które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności - dokonuje pożyczkobiorca lub kredytobiorca.

Nie wliczysz w koszty

W przypadku samochodów osobowych nie można zaliczyć w koszty odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć także składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Samochód należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Szybka amortyzacja

Gdy cena samochodu jest niska, nie przekracza 3 500 zł - przedsiębiorca nie musi go amortyzować. Może zaliczyć wydatek od razu w koszty.

Jeśli jednak zdecyduje się na amortyzowanie - może stosować zasady ogólne lub zrobić jednorazowy odpis w miesiącu oddania auta do używania albo w miesiącu następnym.

Duży jednorazowy odpis (aż do kwoty ok. 50 tys. euro rocznie) można dokonać w przypadku zakupu aut ciężarowych i innych, nie zaliczanych do grupy aut osobowych.

Jak przekazać swój samochód na potrzeby firmy?

Przedsiębiorca może przekazać swój prywatny samochód na potrzeby firmy i wpisać pojazd do ewidencji środków trwałych. Taką operację przeprowadza się na podstawie oświadczenia o przekazaniu samochodu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Samochód osobowy - definicja

Jest to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług

Podatek VAT

Przy zakupie samochodu nie należącego do kategorii aut osobowych, przedsiębiorcy przysługuje pełne odliczenie VAT.

ZOBACZ TAKŻE:

Kupując pick-upa można odliczyć cały VAT

Natomiast przy zakupie auta osobowego można odliczyć VAT tylko do limitu: 60% podatku wykazanego w fakturze, nie więcej jednak niż 6 000 zł.

Pamiętać należy o zakazie odliczania VAT-u od paliwa wlewanego do baku auta osobowego. Faktury dokumentujące zakup paliw, niezależnie od rodzaju auta, muszą zawierać numer rejestracyjny samochodu.

Jeśli będziesz chciał sprzedać...

Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu samochodu do środków trwałych należy wziąć pod uwagę fakt, że ewentualną sprzedaż pojazdu trzeba wykazać w przychodach firmy. Jeśli przedsiębiorca osiągnie zysk z takiej operacji (przychód przewyższy koszty, tj. niezamortyzowaną część wartości początkowej auta) - będzie musiał oddać fiskusowi należny podatek.

Wcześniejsze wykreślenie auta z ewidencji środków trwałych nie pomoże w uniknięciu podatku, bowiem sprzedaż pojazdu w ciągu 6 lat od wycofania z ewidencji traktowana jest jako przychód z działalności gospodarczej.

Jeśli przy zakupie auta podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT - również przy jego sprzedaży trzeba wystawić fakturę z VAT. Można jednak wykorzystać zwolnienie dotyczące sprzedaży samochodów osobowych. Otóż nie trzeba naliczać VAT, gdy auto osobowe było używane w firmie przez co najmniej pół roku.

Poprzednia strona
samochód, firma, auto, kilometrówka, ewidencja przebiegu pojazdu, środek trwały
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
mapros
89.68.148.* 2012-10-03 10:59
Czy prywatne auto w firmir jednoosobowej można rozliczać na podstawie ryczałtu dla określonej miejscowości?
Macieck
195.82.165.* 2008-08-14 21:08
Kochani pomożcie mi to zrozumiećJeśli przy zakupie auta podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT - również przy jego sprzedaży trzeba wystawić fakturę z VAT. Można jednak wykorzystać zwolnienie dotyczące sprzedaży samochodów osobowych. Otóż nie trzeba naliczać VAT, gdy auto osobowe było używane w firmie przez co najmniej pół roku.


kupiłem auto z kratką w roku 2003. Wtedy był autem ciężarowym i normalnie moglem odliczać od niego vat z benzyny. Teraz go sprzedałem i czy mam zapłacić vat od sprzedaży jeśli już według przepisów nie jest ciężarowym?
Przemysław Michoń
83.16.129.* 2008-04-21 15:19
Witam,

Planuję założenie jednoosobowej firmy i nieco gubię się w polskich przepisach.

Mam dwa pytania:

1. Czy w koszty uzyskania przychody wpisuje się cały koszt benzyny (4zł/litr), czy może tylko jakaś część tej ceny (podatek itp) ?

2. Jaki rodzaj dokumentacji związanej z eksploatacją samochodu (faktury za paliwo, cel podróży) bedę musiał prowadzić w przypadku wpisania auta jako środek trwały?

Z góry dziękuję za pomoc
Zobacz więcej komentarzy (24)