Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
vat
22.06.2011 08:36

Jak odliczamy podatek przy fakturach VAT-MP

O terminach rozliczenia VAT decyduje przede wszystkim moment uregulowania należności.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Redbaron/Dreamstime.com)

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Każdy przedsiębiorca (podatnik VAT) ma świadomość, że prawo do odliczenia podatku naliczonego dają faktury VAT. Jednakże pamiętać należy, że prawo to dają nie tylko _ normalne _ faktury VAT, ale również faktury z oznaczeniem VAT-MP.

Te ostatnie, to faktury sprzedaży wystawiane przez tzw. małych podatników[1], którzy rozliczają się metodą kasową. Metoda ta cechuje się szczególnym momentem rozliczenia u sprzedawcy zarówno podatku należnego jak i naliczonego. Moment ten został przesunięty na późniejsze okresy rozliczeniowe niż te, które obowiązują _ normalnych _ podatników VAT. Rozliczanie należnego oraz naliczonego podatku VAT jest dokonywane w okresach rozliczeniowych, w których nastąpiło uregulowanie należności z wystawionych lub otrzymanych przez małego podatnika faktur VAT. Zatem o terminach rozliczenia VAT w przypadku stosowania kasowej metody rozliczeń decyduje przede wszystkim moment uregulowania należności.

Co jednak równie ważne, nie tylko sprzedawca (podatnik rozliczający się metodą kasową) rozlicza podatek VAT w sposób szczególny. Dokonuje tego również podmiot, który nabył od ww. podatnika towar lub usługę._ _

Dostałem fakturę VAT-MP - kiedy mogę odliczyć podatek?

Ogólna zasada określająca termin odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje, co do zasady, z chwilą otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku w ww. terminie, wówczas może tego dokonać w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Natomiast w przypadku faktur otrzymanych od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową - oznaczonych jako _ FAKTURA VAT MP _ - prawo do odliczenia przysługuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym:

  • nabywca uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika;
  • nabywca uregulował część należności na rzecz małego podatnika – w tej części;
  • przypada 90 dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone powyżej.

Z powyższego wynika zatem, iż podatek VAT wynikający z faktury VAT-MP można odliczyć wówczas, gdy zapłacona zostanie w części lub w całości określona w niej należność. Dopiero w sytuacji, gdy częściowa lub całościowa zaplata nie nastąpi przed upływem 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, możliwe jest odliczenie całości podatku naliczonego z faktury VAT-MP w rozliczeniu za ten okres, w którym przypada wyżej wymieniony 90 dzień._ _

*Przykład *

_ Spółka otrzymała od kontrahenta 20 marca 2011 r. towar wraz z fakturą VAT-MP. 4 kwietnia 2011 r. uregulowała połowę należności. Zatem, w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2011 r. Spółka może odliczyć jedynie połowę podatku naliczonego jaki został wykazany na ww. fakturze. Pozostałą część może odliczyć bądź w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2011 r. (jeżeli uiści należność) bądź dopiero w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2011 r. (wówczas przypada bowiem 90 dzień od dnia wydania towaru przez kontrahenta). _

[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;zasady;odliczania;podatku;vat,43,0,813099.html) Jakie są zasady odliczania podatku VAT
Powyższa metoda nie może być jednakże wykorzystana przez samego podatnika VAT-MP. Mały podatnik rozliczający się metodą kasową który otrzymuje faktury dokumentujące dokonane zakupy (i to zarówno _ zwykłe _ faktury jak i faktury VAT-MP) podatek naliczony ma prawo odliczyć w rozliczeniu za kwartał (podatnicy Ci bowiem rozliczają się obowiązkowo w sposób kwartalny), w którym uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury - nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury (art. 86 ust 16 ustawy o VAT).

_ _

Przykład

_ Mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczeń otrzymał 20 lutego 2011 r. towar wraz z fakturą VAT-MP. 21 marca 2011 r. uregulował kontrahentowi połowę należności wynikającą z faktury. Pozostałą część należności uregulował w kwietniu 2011 r. Z uwagi na fakt, iż całość należności została uregulowana dopiero w kwietniu 2011 r. podatnik ten może odliczyć VAT z ww. faktury VAT-MP dopiero w deklaracji VAT-7K, którą składa za II kwartał 2011 r. _


[1] Czyli podatnicy podatku od towarów i usług: u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, a w przypadku gdy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/168/t34728.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/za;wysoka;stawka;vat;na;fakturze;a;prawo;do;odliczenia,230,0,820454.html) Za wysoka stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia Podwyżka stawek podatkowych wywołała wiele wątpliwości i komplikacji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/48/t35120.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/odliczenie;podatku;przy;prenumeracie;czasopisma,135,0,841863.html) Odliczenie podatku przy prenumeracie czasopisma Wielu podatników ma problemy z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT z faktur związanych z prenumeratą czasopism.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kiedy;mozna;odliczyc;od;podatku;darowizne;na;cele;pozytku;publicznego,221,0,836061.html) Kiedy można odliczyć od podatku darowiznę na cele pożytku publicznego Darowizny na rzecz m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców nie dają prawa do odliczenia od dochodu.
Tagi: vat, faktura, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz