Notowania

Przejdź na
dotacje
12.08.2009 13:40

Jak odzyskać VAT przy korzystaniu z unijnych dotacji?

Tylko podatek naliczony, który zgodnie z regułami ustawy o VAT nie podlega odliczeniu, może być sfinansowaniu za pomocą dotacji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Tiago Estima/Dreamstime.com)

Wykorzystywanie środków pomocowych z programów operacyjnych staje się coraz powszechniejsze, również wśród przedsiębiorców. Procedura składania wniosków ma wiele wymogów formalnych. Przy tym wszystkim należy jednak pamiętać o aspektach podatkowych związanych z otrzymaniem dotacji.

Jedną z zasadniczych kwestii jest zadeklarowanie jakie wydatki mają by współfinansowane dotacją oraz, czy wniosek dotyczy kwoty netto wydatku czy też kwoty brutto (z podatkiem VAT) - oczywiście do poziomu dopuszczalnego poziomu intensywności pomocy.

Powyższa deklaracja powinna wynikać z obiektywnej oceny uprawnień przedsiębiorcy-wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku VAT w świetle przepisów podatkowych. Bowiem tylko podatek naliczony, który zgodnie z regułami ustawy o VAT nie podlega odliczeniu może podlegać sfinansowaniu za pomocą dotacji (tzw. koszt kwalifikowany). Natomiast w sytuacji kiedy w świetle przepisów podatkowych podatek VAT podlega odliczeniu, jego odzyskanie powinno następować wyłącznie w ramach rozliczenia podatkowego a nie w formie dotacji.

Przykład:

Warto podkreślić, że w przypadku złożenia niepoprawnej deklaracji co do uznania kwoty podatku VAT za koszt kwalifikowany, a następnie otrzymania dotacji w wysokości kwoty brutto wydatku objętego dotacją, 22% otrzymanej kwoty powinno być uznane za nienależnie otrzymaną dotację podlegającą zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

* [ Pobierz formularze VAT ]( http://msp.money.pl/dokumenty_i_formularze/vat/ )
* [ Znajdź swój Urząd Skarbowy ]( http://msp.money.pl/znajdz_adres/urzedy_skarbowe/ )

Reasumując, możliwość uzyskania dotacji na pokrycie całej kwoty podatku naliczonego jest możliwe wyłącznie kiedy jest on obiektywnie w 100% podatkiem nieodliczalnym w rozumieniu przepisów o VAT. Zatem, w przypadku wątpliwości co do prawa do odliczenia podatku naliczonego lub prawa do odliczenia części podatku naliczonego (np. w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej i np. stosowania współczynnika sprzedaży), konieczne jest dokonanie uprzedniej analizy rozliczeń w zakresie VAT , które pozwolą zapewnić, że złożony wniosek o dotacje będzie wnioskiem prawidłowym, tj. że ewentualna dotacja w części finansującej VAT nie będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami.

Dodatkowo wiedza, że sfinansowanie kwoty podatku naliczonego dotacją z funduszu pomocowego nie jest dopuszczalne powinna skłonić przedsiębiorcę do podjęcia działań w celu uzyskania zwrotu na podstawie regulacji określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

KOMENTARZ:

Autorka jest partnerem w KPT Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

* Art. 87 ust. 5a ustawy o VAT oraz ust. 2a
* Wytyczne instytucji zarządzających programami operacyjnymi

ZOBACZ TAKŻE:

* [ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )
Tagi: dotacje, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz