Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak odzyskać VAT za materiały budowlane

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane

Tylko do końca czerwca podatnicy, którzy zakończyli inwestycję przed 1 stycznia tego roku mogą składać wnioski o zwrot VAT-u związanego z zakupem materiałów przeznaczonych na budowę lub remont domu albo mieszkania.

Przepisy o zwrocie VAT mają zrekompensować inwestorom idywidualnym podniesienia podatku na materiały budowlane z 7 do 22 procent.

Refundacja części VAT-u zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych o podwyższonej stawce dotyczy osób budujących lub remontujących lokal, do którego mają tytuł prawny. O zwrot ubiegać się możemy w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia budowy, bądź też, jeśli wolimy odzyskać pieniądze w trakcie inwestycji, jeden raz w każdym roku podatkowym.

Aby uzyskać zwrot części zapłaconego VAT-u należy złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek zawierający podstawowe dane dotyczące podatnika (NIP, dane osobowe, adres zamieszkania) oraz informacje o poniesionych wydatkach i obliczeniu wysokości refundacji.

Należy pamiętać, że jedynym dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o zwrot jest faktura VAT wystawiona na podatnika, niezwiązana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i dotycząca materiałów budowlanych, dla których stawka podatku zmieniła się z 7 na 22 procent z dniem 1 maja 2004.

Kopie tych faktur muszą być dołączone do składanego wniosku. Wniosek musi zawierać informacje o rodzaju inwestycji (czy jest to remont, budowa, rozbudowa czy nadbudowa) oraz o stopniu jej zaawansowania. Ta ostatnia, w przypadku prac wymagających pozwolenia na budowę musi być potwierdzona dokumentem sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane - a w przypadku gdy taka inwestycja została zakończona - zezwoleniem na użytkowanie obiektu, wystawianym przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Jeśli inwestycja nie wymagała zezwolenia (remont domu lub mieszkania, jeśli nie obejmuje zmiany elementów konstrukcyjnych lub instalacjiPobierz formularz:
Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
gazowych) dołączamy informację o zakresie przeprowadzonych robót.

Kolejną rzeczą, jaką należy zawrzeć w sporządzanym wniosku jest sposób obliczenia i wysokość zwrotu, o jaki się ubiegamy.Jest to najbardziej skomplikowana część postępowania. Aby wykonać ją właściwie, musimy ustalić kilka rzeczy.

Przede wszystkim trzeba zsumować VAT wynikający z wszystkich posiadanych przez nas faktur, wystawionych między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2007 i opiewających na materiały budowlane, dla których stawka VAT zmieniła się od 1 maja 2004 z 7 na 22 procent. Następnie sprawdzamy ogłaszaną przez GUS cenę jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych za kwartał poprzedzający kwartał, w którym składamy wniosek. Służy ona do obliczenia maksymalnej kwoty zwrotu o jaką możemy się ubiegać. Dla tych, którzy chcą starać się o refundację w pierwszym kwartale tego roku kwota ta wynosi 2388 zł (wskaźnik za czwarty kwartał 2005).

Możemy teraz obliczyć wysokość należnego nam zwrotu. Zależy ona od tego, czy w latach ubiegłych korzystaliśmy z ulg budowlanych oraz czy nasza inwestycja wymagała pozwolenia na budowę.

I tak, dla robót wymagających pozwolenia, dla podatnika, który nie korzystał z ulg zwrot wynosi 68,18 procent kwoty VAT wynikającej z faktur ale nie więcej, niż 12,296% iloczynu 70 m2 i wskaźnika GUS. Jeśli inwestor z ulg korzystał, będzie to 55,23 procent VAT wynikającego z faktur ale nie więcej, niż 9,959 procent iloczynu 70 m2 i wskaźnika GUS. Dla robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia dla tych którzy nie korzystali z ulg zwrot obliczamy jako 68,18 procent kwoty VAT wynikającej z faktur ale nie więcej, niż 12,296% iloczynu 30 m2 i wskaźnika GUS. Ci zaś, którzy już odliczyli faktury w ramach ulgi, otzrymać mogą 55,23 procent VAT wynikającego z faktur ale nie więcej, niż 9,959 procent iloczynu 30 m2 i wskaźnika GUS.

Nawet gdy pomylimy się w obliczeniach, nie należy obawiać się, że pieniądze nam przepadną. W sytuacji, gdy wniosek jest błędny lub niekompletny, Urząd Skarbowy wezwie podatnika do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni od otzrymania wezwania. Ponieważ nie obowiązuje wzór wniosku, nie mamy określonych rubryk, podpowiadających, co trzeba w nim zamieścić. Nie zapominajmy więc o zamieszczeniu takich oczywistych elementów jak data, podpis oraz nazwa Urzędu Skarbowego, do którego się zwracamy.

Jeśli zamierzamy w najbliższym czasie kupić materiały budowlane, warto z wnioskiem zaczekać, ponieważ możemy go złożyć tylko raz na 12 miesięcy

Do wniosku muszą być dołączone kopie następujących dokumentów:

  • · - pozwolenia na budowę lub tytułu prawnego do lokalu
  • · - wszystkich faktur, które uwzględniliśmy w obliczeniach
  • · - zawiadomienia o zakończeniu inwestycji lub, jeśli wymagała ona pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu
  • · - jeśli zwracamy się o zwrot w trakcie trwania budowy - dokument określający stopień zaawansowania prac.

Pobierz listę materiałów budowlanych, za które można
uzyskać zwrot VAT

podatki, budownictwo, vat
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
22procent
91.226.236.* 2012-07-04 16:09
Zwroty VAT budowlanego - Cała Polska - www.22procent.pl 513-674-130
matax
77.222.242.* 2012-03-11 12:45
Doświadczona księgowa z Certyfikatem MF przygotowuje tanio i szybko wnioski o zwrot vat za materiałyn budowlane. Wejdź na www.matax.pl i dowiedz się więcej lub zadzwoń 0602-433-803.
pomocnik :)
77.115.221.* 2011-12-15 21:16
Witam,

z przyjemnością pomogę wypełnić wniosek o zwrot części podatku VAT. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy:
odzyskaj.swoj.vat@gmail.com

Pozdrawiam
Zobacz więcej komentarzy (5)