Notowania

Przejdź na
vat
20.07.2009 13:32

Jak opodatkować usługi wykonane w innym kraju

Specjalnemu opodatkowaniu podlegają m.in. malowanie, ostrzenie, czy łączenie elementów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Agnieszka Gotowała)

Zarówno przepisy unijne, jak i polska ustawa o VAT przewidują specjalny sposób opodatkowania usług na tzw. ruchomym majątku rzeczowym. Chodzi o wszelkie usługi których przedmiotem są rzeczy ruchome, np. malowanie, ostrzenie, łączenie elementów (rzeczy ruchomych).

Podstawową regułą co do miejsca opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsce ich faktycznego wykonania. Inaczej jest w przypadku, jeśli nabywca usług podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku na terytorium innego państwa niż to, gdzie usługi są wykonywane. Wtedy (zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o VAT) miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Warto zaznaczyć, iż prawo do przeniesienia miejsca opodatkowania usługi poza Polskę dotyczy również zagranicznych podatników VAT posiadających równocześnie rejestrację na VAT w Polsce.

* [ ZNAJDŹ SWÓJ URZĄD SKARBOWY ]( http://msp.money.pl/znajdz_adres/urzedy_skarbowe/ )

| PRZYKŁAD: |
| --- |
| Irlandzki producent komputerów osobistych (zarejestrowany na potrzeby VAT w Irlandii) zlecił polskiemu kontrahentowi dokonywanie napraw gwarancyjnych komputerów. W rezultacie, awaria komputera osobistego polskiego użytkownika jest usuwana w punkcie obsługi w Polsce i nie wymaga transportu komputera poza Polskę. W takim przypadku, polski serwisant (będący polskim podatnikiem VAT) obciąży irlandzkiego producenta komputerów wynagrodzeniem powiększonym o polski podatek VAT. Podatek będzie bowiem należny z uwagi na pozostanie majątku rzeczowego w kraju wykonania usług (w Polsce). W sytuacji gdyby polski serwisant otrzymał zlecenie na naprawę komputerów czeskich użytkowników, (komputery byłyby transportowane z Czech do Polski i z powrotem) wówczas istniałaby możliwość przeniesienia miejsca opodatkowania usługi do kraju którego numerem identyfikacyjnym posługuje się usługobiorca (czyli do Irlandii). W praktyce dla polskiego podatnika oznaczałoby to wystawienie faktury bez polskiego podatku VAT oraz wykazanie tej
transakcji w poz. 21 deklaracji VAT. |

Dodatkowe warunki przeniesienia opodatkowania

Ustawodawca wprowadza jednak dodatkowe, dwa warunki umożliwiające przeniesienie miejsca opodatkowania analizowanych usługi poza Polskę. Są to:

* posiadanie przez usługodawcę statusu podatnika VAT (w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
* oraz wywiezienie towaru poza terytorium kraju w terminie 90 dni od wykonania na nich usług. Od 1 grudnia 2008, już nie ulega wątpliwości, że wywiezienie towaru w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku - należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym towary zostały wywiezione (zgodnie z art. 28 ust. 8a ustawy o VAT).

| PRZYKŁAD: |
| --- |
| Polski podatnik VAT ma za wynagrodzeniem uszyć z tkanin przywiezionych z Niemiec przez niemieckiego podatnika VAT pokrowce ochronne na maszyny wykorzystywane w budownictwie. Zlecenie zostało przyjęte w grudniu 2008 i wykonane 17 stycznia (co zostało potwierdzone protokołem odbioru pokrowców). Pokrowce miały opuścić magazyn polskiego usługodawcy w terminie najbliższego miesiąca dlatego wystawiono fakturę VAT bez naliczenia polskiego podatku oraz wykazano w poz. 21 deklaracji VAT. W rzeczywistości towar opuści Polskę dopiero w lipcu 2009. W takim przypadku, jako, że 90 dniowy termin wywozu towarów nie został spełniony, polski podatnik powinien wykazać tę transakcję jako świadczenie usług na terytorium kraju w poz. 28 i 29. Ustawodawca nie wprowadził jednak przepisu wyraźnie regulującego moment powstania obowiązku podatkowego lub specyficznego momentu zadeklarowania transakcji w przypadku braku wywozu towaru i upływu ww. terminu. Zatem , wydaje się, że zastosowanie powinna znaleźć zasada ogólna, czyli
powstanie obowiązku podatkowego nastąpiłoby z chwilą wykonania usług (nie później niż w 7 dni od wystawienia faktury). A zatem, w analizowanym przykładzie podatnik powinien dokonać wykazania wynagrodzenia za usługę w deklaracji za styczeń 2009 (tj. dokonać korekty deklaracji VAT za styczeń 2009 oraz zapłacić odsetki za zwłokę). Następnie w rozliczeniu VAT za lipiec 2009 (tj. w miesiącu faktycznego wywozu towaru poza Polskę) podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty podatku należnego w deklaracji podatkowej. |

Faktura korygująca i korekta podatku

Kwestią do rozważenia jest konieczność wystawienia faktury korygującej w przypadku gdy podatnik ma obowiązek wykazać usługę jako transakcję lokalną (z uwagi na przekroczenie terminu 90 dniowego) a następnie dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym towary faktycznie wywieziono poza Polskę.

Więcej w sekcjach:

* [ CIT - podatek dochodowy od osób prawnych ]( http://www.money.pl/podatki/ip/cit/ )
* [ VAT - podatek od towarów i usług ]( http://www.money.pl/podatki/ip/vat/ )

Wówczas, zgodnie z praktyką wypracowaną w przypadku wewnątrzwspólnotwych dostaw towarów, dostawca opodatkuje tę transakcję stawką lokalną a następnie dokonuje jej korekty (po spełnieniu wymogów dokumentacyjnych do zastosowania stawki 0%) w odpowiednim miesiącu bez wystawiania faktury korygującej zwiększającej, a następnie zmniejszającej o 22% VAT. Praktyka ta może znaleźć zastosowanie w przypadku usług na rzeczowym majątku ruchomym, w przypadku towarów które wyjechały z opóźnieniem z terytorium kraju.

Autorka jest doradcą podatkowym w KPT Doradcy Podatkowi

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* **[ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ ) **
Tagi: vat, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz