Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak przesunąć płatność VAT

0
Podziel się:

Korzystając z rozliczeń kwartalnych oraz z metody rozliczania VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty możemy uzyskać kredyt podatkowy.

Jak przesunąć płatność VAT
(Palko72/Dreamstime.com)

Korzystając z rozliczeń kwartalnych oraz z metody rozliczania VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty - czyli z metody kasowej - możemy uzyskać kredyt podatkowy.

Kasową metodę rozliczeń może wybrać jedynie tzw. mały podatnik. Zgodnie z definicją sformułowaną w ustawie o podatku od towarów i usług, _ mały podatnik to taki podatnik podatku VAT, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty będącej równowartością 1,2 mln euro . _

ZOBACZ TAKŻE: Jak płacić niższe podatki? Wybierz najkorzystniejszą formę opodatkowaniaDzięki kasowej metodzie rozliczeń, obowiązek podatkowy powstanie po stronie podatnika co do zasady dopiero z dniem uregulowania całości lub części należności ze strony jego kontrahentów (nie później niż 90. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi), a nie z dniem wydania towaru lub wykonania usługi przez podatnika - art. 21 ustawy o VAT. Wybór metody kasowej pozwala więc odroczyć powstanie obowiązku podatkowego nawet o 90 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zapewni to osobom prowadzącym działalność gospodarczą poprawę kondycji przedsiębiorstwa poprzez utrzymanie płynności finansowej w firmie.

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, dokonują rozliczenia podatkowego za kwartał oraz składają kwartalną deklarację VAT-7K w terminie do 25-ego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale (a więc kolejno do dnia 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października i 25 stycznia).

VAT kwartalnie nie tylko dla małych podatników

Z możliwości kwartalnego rozliczenia VAT mogą także skorzystać podatnicy, którzy nie rozliczają się metodą kasową, po wcześniejszym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który podatnik złoży po raz pierwszy kwartalną deklarację podatkową lub do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jednak przy rozliczeniu kwartalnym tylko na podatnikach nie będących małymi podatnikami spoczywa obowiązek wpłacania zaliczek na podatek za pierwsze dwa miesiące (odrębnie za pierwszy oraz za drugi miesiąc) kwartału w wysokości 1/3 kwoty podatku należnego za poprzedni kwartał.

Dlatego też przejście na rozliczenie kwartalne jest niekorzystne w sytuacji, gdy podatnik nie będący małym podatnikiem w poprzednim kwartale wykazał wyjątkowo wysokie zobowiązanie podatkowe w porównaniu z przewidywanym zobowiązaniem za bieżący kwartał. Przejście na kwartalne rozliczenie VAT jest korzystne w sytuacji, gdy u podatnika najczęściej występuje sukcesywny wzrost obrotu w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności.

Poprawa przepływów pieniężnych nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy przedsiębiorca boryka się z problemem niezapłaconych przez kontrahentów faktur. W związku z tym, w celu osiągnięcia wymiernego dla przedsiębiorcy efektu finansowego w postaci optymalizacji przepływów pieniężnych zalecane jest dokonywanie rozliczeń metodą kasową, a także kwartalne rozliczanie podatku VAT.

Przykład:

Spółka X od października do grudnia 2008 roku wpłacała podatek VAT za okresy miesięczne. Wpłaciła ona podatek w kwocie: 700 zł (za październik), 900 zł (za listopad) oraz 1400 zł (za grudzień). W roku 2009 Spółka X postanowiła przejść na kwartalne rozliczanie podatku VAT. Spółka X nie jest tzw. _ małym podatnikiem _, w związku z czym w I kwartale była ona obowiązana do wpłacania zaliczek:

  • - za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczał się za okresy miesięczne,
  • - za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczał się za okresy miesięczne.

Spółka X obowiązana była więc do zapłaty zaliczek na podatek VAT za miesiąc styczeń 2009 w kwocie 700 zł oraz za miesiąc luty 2009 w kwocie 900 zł. Faktyczna jednak nadwyżka podatku należnego nad naliczonym wynikająca z obrotu wynosiła w tych miesiącach odpowiednio 1500 zł i 1800 zł. Oznacza to, że za miesiąc styczeń i luty Spółka X zapłaciła zaliczki na podatek VAT w kwocie odpowiednio o 800 zł i 900 zł niższej, co korzystnie wpłynęło w tym okresie na przepływy pieniężne w Spółce X.

Faktyczne zobowiązanie podatkowe, a więc nadwyżka podatku należnego nad naliczonym za okres od stycznia do marca 2009 wynosiło łącznie 5400 zł (1500 zł + 1800 zł + 2100 zł). Ponieważ Spółka X wpłaciła za styczeń i luty zaliczki na podatek w łącznej kwocie 1600 zł (700 zł + 900 zł), to kwota podatku VAT, jaką Spółka X musiała zapłacić za I kwartał 2009 r. wynosi 3800 zł (5400 zł - 1600 zł).

W kolejnych kwartałach wysokość zaliczek na podatek VAT obliczyć należało w sposób odmienny. Spółka X była obowiązana wpłacić zaliczki za pierwszy oraz drugi miesiąc kolejnego kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał. Spółka X musiała więc wpłacić za miesiąc kwiecień oraz maj 2009 zaliczki w kwocie 1800 zł każda (5400 zł z poprzedniego kwartału x 1/3).

Faktyczna nadwyżka podatku należnego nad naliczonym wynikająca z obrotu w miesiącu kwietniu i maju wynosiła jednak odpowiednio 2300 zł i 2600 zł. Oznacza to, że za miesiąc kwiecień i maj Spółka X zapłaciła zaliczki na podatek VAT w kwocie odpowiednio o 500 zł i 800 zł niższej.

Faktyczne zobowiązanie podatkowe, a więc nadwyżka podatku należnego nad naliczonym za okres od kwietnia do czerwca 2009 wynosiło łącznie 8000 zł (2300 zł + 2600 zł + 3100 zł). Ponieważ Spółka X wpłaciła za styczeń i luty zaliczki na podatek w łącznej kwocie 3600 zł (1800 zł + 1800 zł), to podatek VAT, jaki Spółka X musiała zapłacić za II kwartał 2009 r. wynosi 4400 zł (8000 zł - 3600 zł).

Rozliczenia podatku VAT Spółki X w okresie od października 2008 do czerwca 2009 zostały przedstawione poniżej.

ROZLICZENIA VAT:
Okres IV kwartał 2008 roku I kwartał 2009 roku II kwartał 2009 roku
X XI XII I II III IV V VI
Faktyczne zobowiązanie podatkowe 700 900 1400 1500 1800 2100 2300 2600 3100
Zaliczka brak możliwości prowadzenia kwartalnych rozliczeń VAT 700 900 1800 1800
Kwartalne zobowiązanie 5400 8000
Kwota VAT do zapłaty 3800 4400
Poprawa przepływów pieniężnych 800 900 500 800

POPRZEDNIE CZĘŚCI PORADNIKA OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ:

Tomasz Piekielnik jest doradcą podatkowym, partnerem w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy

Karolina Kierod jest konsultantem podatkowym w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)