Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak wykorzystać zwrot VAT?

0
Podziel się:

Sprawdź, w jaki sposób możesz spożytkować pieniądze zwrócone przez fiskusa.

Jak wykorzystać zwrot VAT?
(Tiago Estima/Dreamstime.com)

Gdy w danym okresie rozliczeniowym VAT zawarty na fakturach zakupowych i fakturach kosztowych jest większy niż podatek należny wynikający ze sprzedaży w firmie, przedsiębiorcy przysługuje zwrot podatku. Warto wiedzieć, w jaki sposób można wykorzystać kwotę zwracaną przez urząd skarbowy.

Każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT musi prowadzić rejestry wszystkich dokonywanych transakcji (rejestry zakupu i sprzedaży VAT). Na podstawie tych rejestrów na koniec okresu rozliczeniowego sporządza się deklarację VAT, z której wynika podatek do zapłaty lub do zwrotu.

Na deklaracji ujmuje się zarówno VAT od sprzedaży (doliczany na fakturach sprzedażowych), jak i VAT od zakupów (wynikający z faktur zakupowych). Jeżeli VAT od sprzedaży jest większy od VAT-u od zakupu, wtedy przedsiębiorca powinien dokonać jego wpłaty do urzędu skarbowego. Natomiast gdy VAT od zakupu przewyższa VAT od sprzedaży, to pojawia się nadwyżka – przedsiębiorcy przysługuje zwrot VAT-u. Tak uzyskaną nadwyżkę można też przenieść na jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zwrot podatku VAT - na jakich warunkach?

Przedsiębiorca może samodzielnie zdecydować, czy chce skorzystać z nadwyżki podatku, aby obniżyć VAT za kolejne okresy, czy też woli otrzymać zwrot podatku. Jeżeli zdecyduje się na to drugie rozwiązanie, czyli zwrot, możliwe są następujące sytuacje:

 • Urząd skarbowy zwraca VAT na konto przedsiębiorcy, z możliwością rozdysponowania otrzymanej kwoty w dowolny sposób. Aby otrzymać pieniądze na konto należy wypełnić właściwe pozycje w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (poz. 51 i 53). Wpłata z urzędu skarbowego powinna nastąpić w terminie 60 dni (w niektórych przypadkach termin może zostać wydłużony do 180 dni lub skrócony do 25 dni).
 • Nadwyżka VAT pokrywa inne zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy.
 • Zwrot VAT jest przeznaczony na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w banku lub SKOK-u.
UWAGA!
Przedsiębiorca może podzielić przysługującą mu do zwrotu kwotę VAT-u i np. żądać zwrotu części kwoty na konto, a resztę przeznaczyć na spłatę zobowiązań podatkowych lub zabezpieczenie kredytu.

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych

Jeżeli przedsiębiorca posiada zaległości w spłacie podatków, urząd skarbowy „z automatu” zalicza zwrot VAT na poczet tych zobowiązań. Tak więc pieniądze nie trafiają na konto przedsiębiorcy, ale są z urzędu przekazywane na spłatę np. nieuregulowanego mandatu skarbowego, czy niespłaconych odsetek podatkowych.

Jednakże również w sytuacji, gdy przedsiębiorca reguluje swoje zobowiązania „na bieżąco” i nie ma żadnych zaległości względem fiskusa, może przeznaczyć zwrot VAT na pokrycie zobowiązań podatkowych. Konieczne jest wówczas złożenie wniosku o przeznaczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych podatków.

We wniosku należy dokładnie sprecyzować jakie zobowiązania podatkowe mają zostać pokryte np. zaliczka na podatek dochodowy za maj 2014 r. Zwrot VAT może zostać zaliczony m.in. na pokrycie zobowiązań w zakresie podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, cła oraz akcyzy.

Kredyt pod zwrot VAT - jak to działa?

Zwrot VAT można przeznaczyć również na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego w banku lub SKOK-u – taka możliwość istnieje od stycznia 2013 r.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z tej możliwości nie może być wobec niego prowadzone postępowanie mające na celu egzekucję zaległego podatku. Kredyt pod zwrot VAT wymaga, aby wraz z deklaracją z wykazanym zwrotem podatku złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nieodwołalne upoważnienie do przekazania należnego zwrotu na wskazany rachunek banku lub SKOK-u.

Upoważnienie musi być sporządzone na piśmie i potwierdzone przez bank (lub SKOK). Powinno zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia,
 • imię i nazwisko oraz nazwę firmy,
 • nazwę banku lub SKOK udzielających kredytu oraz ich adresy,
 • numery NIP przedsiębiorcy i instytucji udzielającej kredytu,
 • rachunek banku lub SKOK, na który ma być przekazany zwrot,
 • wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie,
 • wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu,
 • podpis przedsiębiorcy.

Bank lub SKOK ma pierwszeństwo do otrzymania zwrotu VAT na zabezpieczenie kredytu, przed zaliczeniem tego zwrotu na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej zwrot podatku. Roszczenia banku lub SKOK-u mają również pierwszeństwo przed realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot.

Zwrot VAT to zwiększone ryzyko kontroli

Niezależnie od tego w jaki sposób przedsiębiorca zdecyduje się rozdysponować zwracaną mu przez urząd skarbowy kwotę, musi liczyć się ze zwiększonym ryzykiem kontroli podatkowej. Zanim urzędnicy dokonają zwrotu podatku mogą żądać przedstawienia faktur potwierdzających dokonanie transakcji ujętych w deklaracji VAT lub złożenia przez przedsiębiorcę wyjaśnień dotyczących rozliczenia podatkowego.

Termin zwrotu podatku VAT może zostać przedłużony do czasu zakończenia postępowania kontrolnego prowadzonego przez urząd skarbowy. Warto jednak wiedzieć, że urzędnicy mogą wstrzymać wypłatę tylko tej części kwoty, co do której mają wątpliwości. Pozostała część powinna zostać zwrócona przedsiębiorcy w normalnym terminie. Jeżeli organ podatkowy zwleka ze zwrotem VAT, przedsiębiorca może domagać się wypłaty należnych odsetek za zwłokę.

Czytaj więcej w Money.pl
Podstawa opodatkowania VAT. Co w przypadku barteru? Sprawdź, co musisz wiedzieć po tegorocznej zmianie prawa.
Zwolnienie z podatku VAT. Od 2014 roku możesz je stracić! Począwszy od stycznia 2014 roku przestaje obowiązywać definicja towarów używanych.
Usługi budowlane i obowiązek podatkowy VAT w 2014 roku Od nowego roku istotne będą przede wszystkim data dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)