Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
amortyzacja
04.08.2011 09:36

Jakie korzyści daje amortyzacja degresywna

Opłaca się ona przede wszystkim osobom, które osiągają relatywnie duże przychody z działalności gospodarczej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Diego Vito Cervo/Dreamstime)

Amortyzacja degresywna opłaca się przede wszystkim osobom, które osiągają relatywnie duże przychody z działalności gospodarczej - korzyści podatkowe są wyższe niż w przy zastosowaniu najpopularniejszej wśród przedsiębiorców amortyzacji liniowej.

Przedsiębiorcy mają możliwość wpływania na wielkość kosztów uzyskania przychodów poprzez wybór odpowiedniej metody amortyzacji. Jednym ze sposobów na podwyższenie kosztów podatkowych w pierwszych latach działalności gospodarczej jest zastosowanie amortyzacji degresywnej. **

Szybsza amortyzacja

Amortyzacja degresywna polega na zastosowaniu podwyższonej stawki amortyzacji przez pierwszy rok lub dwa lata. Podstawowa stawka amortyzacji, wynikająca z wykazu stawek, jest mnożona przez odpowiedni współczynnik. W kolejnych latach odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Metody degresywnej nie stosuje się jednak do momentu całkowitego zamortyzowania środka trwałego. Począwszy od roku, w którym określona metodą degresywną kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu amortyzacji liniowej, dalszych odpisów dokonuje się metodą liniową. Dzięki zastosowaniu amortyzacji degresywnej okres amortyzacji zostaje znacznie skrócony. **

Przykład

_ Przedsiębiorca nabył środek trwały za kwotę 100 tys. zł, którego okres używania szacowany jest na 5 lat. W przypadku amortyzacji liniowej odpisy wynosiłyby 20 tys. zł rocznie, a okres amortyzacji 5 lat. W przypadku amortyzacji degresywnej przy maksymalnym współczynniku podwyższającym równym 2, odpisy w początkowych latach są podwyższone. W trzecim roku użytkowania, odpisy wg. metody degresywnej wyniosłyby 14 400, dlatego od tego roku należy przejść na amortyzację liniową. Łączny czas amortyzacji danego środka trwałego wynosi ostatecznie 4 lata. _

Środek trwały amortyzowany metodą degresywna i liniową
Rok Amortyzacja degresywna Wartość środka trwałego na koniec roku podatkowego Amortyzacja liniowa
I 40 000 60 000 20 000
II 24 000 36 000 20 000
III 20 000 16 000 20 000
IV 16 000 0 20 000
V - - 20 000

Budynki i samochody osobowe wyłączone z amortyzacji degresywnej

Szczegółowe zasady stosowania amortyzacji degresywnej zostały opisane miedzy innymi w art. 22k ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, o_ dpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania _.

Tak więc zakres środków trwałych, do których można zastosować amortyzację degresywną został ograniczony do środków z grupy 3-6 oraz 8. Oznacza to, że z tego sposobu amortyzowania wyłączone są między innymi budynki i samochody osobowe.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/42/t97578.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/100-letnia;amortyzacja;zmniejsza;podatek;o;35;procent,20,0,813076.html) 100-letnia amortyzacja zmniejsza podatek o 35 procent Istnieją sposoby na to, by luksusowe auto przynosiło firmie wymierne korzyści w rozliczeniach z fiskusem.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/193/t26305.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jak;sprzedac;lokal;firmowy;bez;podatku,147,0,872851.html) Jak sprzedać lokal firmowy bez podatku Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby firmy osób fizycznych jest opodatkowana na innych zasadach niż przychody z działalności gospodarczej.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/47/t35119.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/certyfikat;rezydencji;jak;uniknac;obowiazkow;podatkowych,189,0,864445.html) Certyfikat rezydencji. Jak uniknąć obowiązków podatkowych Firmy nabywające usługi z zagranicy muszą się liczyć z koniecznością zapłaty podatku.
Tagi: amortyzacja, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz