Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kredyt zabezpieczony zwrotem VAT - kiedy można otrzymać?

0
Podziel się:

To ciekawa alternatywa dająca możliwość dodatkowego finansowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ale niewiele firm z niej korzysta.

Kredyt zabezpieczony zwrotem VAT - kiedy można otrzymać?
(arrakasta - Fotolia.com)
Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują przepisy umożliwiające zaciągnięcie kredytu na działalność firmy, którego zabezpieczeniem jest zwrot podatku VAT przysługujący przedsiębiorcy. W praktyce jednak niewielu właścicieli firm korzysta z tego rozwiązania. A szkoda, bo jest to ciekawa alternatywa dająca możliwość dodatkowego finansowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Na czym polega kredyt pod zwrot VAT?

Jeżeli w składanej za dany okres rozliczeniowy deklaracji VAT przedsiębiorca wykazał wyższy podatek naliczony (VAT z faktur zakupowych) niż podatek należny (VAT z faktur sprzedażowych) to pojawia się nadwyżką, którą można różnie zadysponować. Może ona zostać przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy lub zwrócona przedsiębiorcy. Ta druga sytuacja wiąże się z możliwością uzyskania kredytu.

Kredyt pod zwrot VAT polega na tym, że bank lub SKOK przekazuje przedsiębiorcy środki w momencie przedstawienia deklaracji VAT wykazującej zwrot. Niezbędne jest też pisemne upoważnienie do przekazania kwoty zwrotu na rachunek kredytodawcy.

W praktyce dzięki temu mechanizmowi przedsiębiorca ma możliwość wcześniejszego otrzymania i wykorzystania pieniędzy przysługujących mu z urzędu skarbowego.

Dla kogo kredyt pod zwrot VAT może być korzystny?

Kredyt pod zwrot VAT jest korzystny przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy wykazują nadwyżkę podatku do zwrotu i chcą zwiększyć płynność finansową w firmie, a nie mają innego zabezpieczenia pozwalającego na zaciągnięcie kredytu w banku.

Prawo do zwrotu VAT wykazują często m.in.:

 • Przedsiębiorcy, którzy dokonują dużych inwestycji w nieruchomości, sprzęt, czy towar firmowy i tym samym uzyskują cykliczne prawo do zwrotu podatku przez kilka miesięcy, a nawet lat (w zależności od długości trwania inwestycji).
 • Przedsiębiorcy świadczący usługi opodatkowane poza Polską (tzw. _ eksport usług _ ), eksportujący towar za granicę lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Tacy przedsiębiorcy nie doliczają VAT sprzedając usługi lub towary za granicę, ale mogą odliczać VAT od zakupów dokonywanych w Polsce.

Jakie formalności trzeba spełnić aby otrzymać kredyt pod zwrot VAT?

W celu uzyskania takiego kredytu przedsiębiorca, wraz z deklaracją z wykazanym zwrotem podatku, musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nieodwołalne upoważnienie do przekazania należnego mu zwrotu podatku VAT na wskazany rachunek bankowy lub SKOK. Upoważnienie powinno być potwierdzone przez instytucję finansującą, na rzecz której ma być dokonany zwrot podatku. Składa się je w tym samym terminie, co deklarację VAT. Spóźnienie ze złożeniem sprawia, że nie ma już możliwości skorzystania z kredytu.

Upoważnienie do przekazania zwrotu na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej nie musi być sporządzone na druku urzędowym. Można posłużyć się formularzem przygotowanym przez bank lub własnoręcznie przygotować pismo. Powinno ono zawierać co najmniej następujące dane:

 • - datę wystawienia,
 • - imię i nazwisko oraz nazwę przedsiębiorcy,
 • - nazwę banku lub SKOK-u udzielających kredytu oraz ich adresy,
 • - numery NIP przedsiębiorcy i instytucji udzielającej kredytu,
 • - rachunek banku lub SKOK-u, na który ma być przekazany zwrot,
 • - wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie,
 • - wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu,
 • - podpis przedsiębiorcy.
UWAGA!
W dniu złożenia deklaracji z wykazanym zwrotem podatku VAT wobec przedsiębiorcy nie może być prowadzona kontrola lub tzw. czynności sprawdzające (zmierzające do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązań podatkowych). Taka okoliczność wyklucza możliwość otrzymania kredytu pod zwrot VAT.

Gdy fiskus zakwestionuje zwrot VAT

Zwrot VAT na konto banku lub SKOK-u może dotyczyć tylko nadwyżek podlegających zwrotowi w ramach standardowego 60-dniowego terminu. W praktyce może zdarzyć się jednak sytuacja, gdy organ podatkowy postanowi zbadać zasadność i prawidłowość kwoty podatku do zwrotu.

Trzeba liczyć się z tym, że takie czynności mogą spowodować wydłużenie okresu, od którego naliczane są odsetki kredytowe. Jeżeli jednak fiskus nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości ma obowiązek wypłacić przedsiębiorcy należną sumę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub rozłożenia go na raty.

Banki, które obawiają się, że fiskus nie wypłaci podatnikowi zwrotu VAT, gdyż uzna go za niezasadny mogą wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia kredytu (np. weksel). Interesy kredytodawcy chronione są także przez następujące regulacje:

 • - Bank lub SKOK jest upoważniony do uzyskania, za pisemną zgodą przedsiębiorcy, zaświadczeń z organu podatkowego o wskazanych sprawach podatkowych związanych z udzielanym kredytem, m.in. o kwotach i terminach dokonywanych zwrotów oraz zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku.
 • - Bank lub SKOK ma pierwszeństwo do otrzymania zwrotu będącego zabezpieczeniem kredytu przed zaliczeniem go na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej podatek do zwrotu.
 • - Roszczenia banku lub SKOK-u mają również pierwszeństwo przed realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot.

Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie pod zwrot VAT?

Przedsiębiorca, który rozważa zaciągnięcie kredytu pod zwrot VAT powinien mieć ponadto na uwadze następujące kwestie:

 • - Upoważnienie złożone do urzędu skarbowego ma charakter nieodwołalny, co oznacza, że przedsiębiorca nie może zmienić zdania i np. domagać się zwrotu podatku na swój rachunek bankowy.
 • - Przepisy dają możliwość zaciągnięcia kredytu zabezpieczonego jedynie podatkiem VAT. Nie jest zatem możliwe uzyskanie finansowania zabezpieczonego zwrotem innego podatku, np. dochodowego.
 • - Upoważnienie musi dotyczyć jednej konkretnej deklaracji VAT oraz określonej kwoty wykazanego w niej zwrotu podatku.
 • - Upoważnienie może dotyczyć wyłącznie całej wartości zwrotu nadwyżki - zabezpieczeniem nie może być część kwoty ze zwrotu VAT. *
Czytaj więcej w Money.pl
Zabezpieczenie majątkowe sposobem na szybszy zwrot podatku VAT Nie chcesz czekać dwóch miesięcy? Oto, co możesz zrobić.
Auto w firmie - kupować czy leasingować? Zobacz co warto wziąć pod uwagę zanim zdecydujesz jak sfinansować auto służbowe.
Koniec pełnego odliczania podatku od aut z kratką Opozycja zarzuca rządowi, że nowymi przepisani utrudni prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)