Notowania

Przejdź na
vat
28.03.2012 09:54

Kwartalne rozliczenie VAT nie tylko dla małych podatników

Kwartalne rozliczenie podatku VAT może stanowić pewne uproszczenie choć nie dla każdego będzie korzystne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(lisegagne/iStockphoto)

Kwartalnie rozliczać się mogą nie tylko mali podatnicy, choć tylko dla nich wiąże się to z kwartalnymi płatnościami. By skorzystać ze składania deklaracji raz na kwartał należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT może stanowić pewne uproszczenie choć nie dla każdego będzie korzystne. Jest to dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy regularnie mają VAT do zapłaty, nie wykazują natomiast kwot do zwrotu. Pozwoli im to na wyliczanie podatku raz na kwartał i z tą częstotliwością również złożą deklarację.

W przypadku tzw. małych podatników kwartalne rozliczenie VAT związane jest z metodą kasową. Wybór tej formy rozliczeń oznacza to, że są oni zobowiązani do składania stosownej dokumentacji podatkowej do organu podatkowego kwartalnie, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale i w tym terminie rozliczają również podatek.

Pozostali podatnicy również mogą składać deklaracje kwartalne ale zobowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek za pierwsze dwa miesiące kwartału.

Analizując system kwartalnego rozliczenia podatku od towarów i usług, nie sposób pominąć kwestii związanych z podatkiem należnym, który podatnicy zobowiązani są wpłacać do organu podatkowego w formie zaliczek. Sposoby wpłat różnią się od siebie, w zależności od tego, czy zaliczki dotyczą:

  • pierwszego kwartału po zmianie formy rozliczania z miesięcznej na kwartalną,
  • kolejnych kwartalnych okresów rozliczeniowych,
  • rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Generalnie można jednak przyjąć, że kwoty zaliczek podlegają wpłatom jedynie wówczas, gdy w deklaracji VAT za poprzedni kwartał wykazana została kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. W przeciwnym razie przyjmuje się, że zobowiązanie to było zerowe. W takiej sytuacji podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w następnym kwartale. Może natomiast dobrowolnie dokonywać wpłat na podstawie faktycznego rozliczenia VAT za te miesiące, jeżeli z rozliczenia tego wynika zobowiązanie podatkowe.

Fiskus musi być poinformowany

Podatnicy zdecydowani, aby kwartalnie rozliczać VAT, zobowiązani są złożyć pisemne zawiadomienie o swoim wyborze do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Mają na to czas do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy zostanie złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

W przypadku rozpoczęcia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT koniecznym jest złożenie wspomnianego zawiadomienia w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności.

Oznacza to, że podatnicy, którzy zamierzają rozliczyć pierwszy kwartał, przy zastosowaniu zasad metody kwartalnego rozliczenia podatku od towarów i usług, zobowiązani byli złożyć w organie podatkowym stosowne zawiadomienie do 25 lutego 2012 r. Jeżeli tego nie zrobili, kwartalne rozliczenie VAT będą mogli zastosować dopiero od 2 kwartału roku, składając pisemne zawiadomienie do 25 maja.

Istotnym wydaje się również, aby wspomnieć o tym, że wybór rozliczenia kwartalnego przez podatnika VAT powinien być konsekwentnie realizowany. Dopiero po roku będzie możliwa zmiana zasad rozliczeń podatkowych z tytułu VAT.

Deklaracje za okresy kwartalne przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, zobowiązani są składać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, którego one dotyczą. W tym celu przewidziane zostały 2 rodzaje formularzy rozliczeniowych. Podstawowym drukiem jest VAV-7D. W przypadku małych podatników VAT, koniecznym jest wypełnienie formularza VAT-7K.

Czytaj więcej w Money.pl
Zwolnienie z VAT. Uważaj na pułapki Jeśli po utracie zwolnienia przedsiębiorca dalej sprzedawał bez VAT, powinien jak najszybciej naprawić błąd, bo konsekwencje są surowe.
Masz taki pakiet? Sprawdź, co z podatkiem Pracodawca powinien wystawiać faktury wewnętrzne i wykazać w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 wartości z nich wynikające.
Nie wydałeś ani grosza? VAT i tak się należy Transakcje barterowe polegają na wymianie świadczenia na świadczenie bez udziału pieniądza.

Elżbieta Węcławik, Dominik Mędrzycki - Tax Care

Tagi: vat, wiadomości, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz