Notowania

akcyza
01.09.2010 10:06

Łatwiej rozliczyć akcyzę za importowany samochód

Choć przepisy są prostsze, jednak nowe prawo nakłada podatek na quady i meleksy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

*Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Wprowadza m.in. zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych. *

*Akcyza od quada *

Zasadniczo, opodatkowaniu akcyzą podlegają samochody osobowe klasyfikowane do kodu celnego CN 8703, przeznaczone do przewozu osób. Przepisy w dotychczasowym brzmieniu wyłączały z opodatkowania skutery śnieżne, meleksy i quady. Obecnie zrezygnowano z posługiwania się nazwami typów pojazdów. Po nowelizacji, czyli od 1 września, opodatkowaniu podlega każdy pojazd o kodzie CN 8703, dla którego odrębne przepisy nakładają obowiązek rejestracji. Oznacza to, że przed rejestracją pojazdów typu quad, trzeba będzie uiścić należną akcyzę.


*30 dni na eksport lub WDT *

Do tej pory, obowiązek podatkowy w akcyzie powstawał w zasadzie zawsze, kiedy samochód osobowy znajdował się na terytorium kraju. Tym samym, na przykład w sytuacji, kiedy samochody osobowe były importowane na terytorium RP w celu ich eksportu lub wywozu do innego państwa członkowskiego UE, a w Polsce objęte były procedurą celną (np. składu), a zatem importer nie uiszczał należnego cła, akcyza mimo wszystko musiała zostać zapłacona.

Następnie, po wywiezieniu samochodów, eksporter występował o zwrot akcyzy. Powyższa procedura była dosyć uciążliwa dla eksporterów, zwłaszcza z punktu widzenia płynności finansowej. Na zwrot akcyzy nierzadko trzeba było czekać kilka miesięcy. Nowy przepis wyłącza powstanie obowiązku podatkowego, jeżeli samochód zostanie wyeksportowany lub wywieziony poza terytorium RP w terminie 30 dni.

Koniec z informacjami podsumowującymi

Nowelizacja uchyla przepis, który nakładał na podatników dokonujących nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych obowiązek składania kwartalnych _ informacji podsumowujących _. Od 1 września podatnicy będą zobowiązani do składania jedynie miesięcznych deklaracji podatkowych.

Zbiorcze DPZA

W celu zarejestrowania samochodu nabywca musiał przedstawić, wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (tzw. DPZA). Dokument taki był wydawany przez właściwy urząd celny indywidualnie dla każdego pojazdu. Dla koncernów działających za pośrednictwem sieci dealerów, powyższe przepisy oznaczały obowiązek koordynowania i rozdzielania często znacznych ilości indywidualnych DPZA.

Nowelizacja umożliwia wydawanie zbiorczych dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy, których oryginały lub kopie będą przekazywane dealerom. Na dalszym etapie obrotu, dealerzy samochodów będą przekazywali klientom faktury z odpowiednim oświadczeniem, stanowiące wystarczającą podstawę do rejestracji samochodu.

Powyższa zmiana ułatwi obrót gospodarczy w szczególności dużym podmiotom, prowadzącym działalność w zakresie obrotu samochodami osobowymi, które sprowadzają znaczne ilości samochodów w stosunkowo krótkich terminach.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/166/t20646.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/bedzie;latwiej;rozliczyc;akcyze,27,0,601883.html) Będzie łatwiej rozliczyć akcyzę Rząd chce wprowadzić elektroniczny system rozliczeń i późniejszy termin płatności.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/253/t19453.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/koniec;akcyzy;na;sprowadzane;auta,180,0,386484.html) Koniec akcyzy na sprowadzane auta Od przyszłego roku za każde auto podatek będzie jednakowy - 500 euro.

Autorka jest prawnikiem z Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Tagi: akcyza, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz