Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Managerowie zapłacą wyższy podatek

0
Podziel się:

Pracujący na kontraktach managerskich powinni być opodatkowani PIT na zasadach progresywnych. Taki wyrok wydał NSA.

Managerowie zapłacą wyższy podatek

Managerowie świadczący usługi zarządzania powinni opodatkowywać uzyskanych przychód progresywną stawką podatku PIT.

Usługi zarządzania świadczone przez managerów traktowane są na gruncie ustawy o PIT jako działalność wykonywana osobiście. Dochody z takiej działalności podlegają opodatkowaniu progresywną stawką PIT, także wówczas gdy jest ona wykonywana w ramach prowadzonej przez managerów działalności gospodarczej. Przepisy pozostawiają jednak wątpliwość, czy zasadę tę należy stosować także do dochodów uzyskiwanych w ramach spółek osobowych. Dochody uzyskiwane przez wspólników spółek tego rodzaju mogą być bowiem opodatkowane 19 procent podatkiem liniowym.

Powyższą rozbieżność interpretacyjną wyjaśnia niedawna uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zgodnie z jej treścią przychody podatników z tytułu udziału w spółkach osobowych, świadczących usługi na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie mogą być rozliczane z zastosowaniem linowej stawki podatku w wysokości 19 procent. Zdaniem NSA, stanowią one przychody z działalności wykonywanej osobiście, które powinny być opodatkowane z zastosowaniem progresywnej stawki podatku.

Co ze spółkami?

NSA wydał wyrok w sytuacji, gdy podatnik, osoba fizyczna, zamierzała utworzyć spółkę jawną, za pośrednictwem której świadczyłaby usługi zarządzania innymi podmiotami. Przychody uzyskiwałaby spółka a następnie wypłacałaby je podatnikowi, wspólnikowi tej spółki. Zdaniem podatnika, uzyskany w ten sposób przychód stanowiłby przychód z udziału w spółce osobowej, który na gruncie ustawy o PIT powinien być traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. W konsekwencji, podatnik powinien móc opodatkować go liniową stawką podatku.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się NSA. Zdaniem Sądu, zgodnie z ustawą o PIT przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze są uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet w sytuacji, gdy są one uzyskiwane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie będzie istotne czy działalność ta jest wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

Zarządzanie to działalność wykonywana osobiście

NSA podkreślił, że sam fakt, iż przychód z tytułu świadczenia usług managerskich jest osiągany przez spółkę osobową nie pozbawia tych usług cech działalności wykonywanej osobiście. Zdaniem NSA, nie znajdą tu zastosowania przepisy nakazujące traktować przychody z udziału w spółkach osobowych, jako przychód z działalności gospodarczej. Oznacza to, iż podatnik podatku PIT świadczący usługi zarządzania, za pośrednictwem spółki osobowej, będzie musiał uzyskane przychody opodatkować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a więc z zastosowaniem progresywnej stawki podatku.

Autor pracuje w dziale podatkowym kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

manager
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)