Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Można prowadzić szkolenia i nie płacić VAT-u

0
Podziel się:

Usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia z VAT, w przypadku gdy organizowane są w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Można prowadzić szkolenia i nie płacić VAT-u
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)
bESTZdvp

Usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia z VAT, w przypadku gdy organizowane są w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Organizator musi jednak spełnić określone warunki.

Działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego, jak również pozwalająca na zmianę wykonywanej dotychczas profesji, wydaje się być całkiem dochodowym biznesem. Przepisy prawa podatkowego, dopuszczają możliwość preferencyjnego traktowania tego rodzaju usług na gruncie ustawy o VAT, przewidując możliwość objęcia ich zwolnieniem.

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Należy jednak pamiętać, że preferencja ta przysługuje jedynie w przypadku, gdy świadczone usługi spełniają minimum jeden z poniższych warunków:

bESTZdvr
  • są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, np. z aktów ustanawianych przez organy samorządu zawodowego lub
  • są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub
  • są finansowane w całości ze środków publicznych.

Zwolnienie obejmuje także świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Jest ono również możliwe w przypadku szkoleń finansowanych w 70 proc. ze środków publicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o istotnym złagodzeniu regulacji zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług, a dokładniej sposobu finansowania organizowanych szkoleń, pozwalającego na objęcie ich zwolnieniem z VAT. Zgodnie bowiem z §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Można zatem przyjąć, że warunkiem decydującym o możliwości zastosowania zwolnienia z VAT jest wykazanie faktycznego związku świadczonej usługi z otrzymanym dofinansowaniem ze środków publicznych.

Jedynie w przypadku, gdy wartość otrzymanych dotacji będzie stanowiła minimum 70 proc. obrotu, uzyskiwanego z tytułu organizowanych szkoleń zawodowych, przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z VAT, co zostało potwierdzone w interpretacji ogólnej, z 15 czerwca 2012 r., wydanej przez Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (sygn. akt PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298).

bESTZdvx
Czytaj więcej w Money.pl
Rząd chce uprościc rozliczanie podatków Deklarację VAT-7 za październik przedsiębiorcy będą mogli wysłać fiskusowi drogą elektroniczną.
Poznaj nowe zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego Resort finansów proponuje uchylenie w całości obecnych przepisów normujących zasady powstawania obowiązku podatkowego.
To musisz wiedzieć o odliczeniu VAT Podobnie jak w przypadku samochodów, nie da się obecnie odliczyć całego podatku VAT.
bESTZdvS
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)