Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nagrody w ramach sprzedaży premiowej a skutki podatkowe

0
Podziel się:

Sprawdź, ile zapłacisz podatku i czy nagrodę będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Nagrody w ramach sprzedaży premiowej a skutki podatkowe
(Diego Vito Cervo/Dreamstime)

Przedsiębiorcy, w celu zwiększenia sprzedaży bardzo często organizują akcje promocyjne w postaci sprzedaży premiowej, w ramach których wydają nagrody. Powstaje pytanie czy otrzymanie nagrody jest opodatkowane i czy wydatek na jej nabycie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Sprzedażą premiową nazywamy akcje promocyjne, w trakcie których każdy nabywca po spełnieniu warunków określonych w regulaminie przez organizatora, otrzymuje nagrodę. Nagroda może być przyznana za przekroczenie poziomu zakupów w określonych ramach czasowych, za zakupy o znacznej wartości lub za nabycia produktów określonej kategorii. Nagroda nie może jednak być wydana w formie pieniężnej ani w postaci towarów lub usług nabytych przez uczestnika akcji promocyjnej.

Przychodem podlegającym opodatkowaniu są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze lub wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która otrzymała nagrodę uzyskuje przychód z tzw. innych źródeł, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości równej 10 proc. wartości nagrody. Obowiązek poboru podatku ciąży na organizatorze akcji promocyjnej, który powinien obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek, a następnie wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym wydano nagrodę. Powinien także przekazać do urzędu skarbowego do końca stycznia następnego roku podatkowego deklarację PIT-8AR (art. 30 ust. 1 pkt 2 updof).

Otrzymanie nagrody w pewnym przypadku może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Jeśli jednorazowa wartość nagrody, którą otrzymuje osoba fizyczna nie przekracza 760 zł i jest ona związana ze sprzedażą premiową to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powyższe zwolnienie dotyczy nagród, które nie pozostają w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika oraz nie stanowią przychodu z tej działalności (art. 21 ust.1 pkt 68 updof). W razie otrzymania kilku nagród o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 760 zł ze zwolnienia korzystają wszystkie nagrody. Jeśli nagroda będzie miała wartość przewyższającą 760 zł to zryczałtowany podatek zostanie pobrany od całej wartości nagrody (np. jeśli osoba fizyczna otrzyma w danym okresie 3 nagrody o wartości: 350 zł, 720 zł oraz 510 zł to żadna z nich nie zostanie opodatkowana natomiast jeśli otrzyma jedną nagrodę o łącznej wartości 1200 zł to podatek wyniesie 120 zł).

Nagroda otrzymana przez przedsiębiorcę, w związku z prowadzoną działalnością stanowi jego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nagroda bez względu na wartość zostanie opodatkowana wraz z innymi dochodami z prowadzonej działalności, na zasadach określonych dla tej działalności.

Wartość pieniężną nagrody rzeczowej ustala się w wysokości cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca (art. 11 ust. 2 updof).

Sprzedaż premiowa nie jest elementem reprezentacji, tj. budowy wizerunku podatnika, lecz standardowym instrumentem marketingowym, który ma zachęcić do zakupu. W związku z tym wydatki na nabycie nagrody mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop).

Podstawa Prawna:

  • 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. w Dz. U. z 2011 r. nr 234, poz. 1391);
  • 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.(Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397; ost. zm. w Dz. U. nr 234, poz. 1391).
Czytaj w Money.pl
Nie chcesz płacić podatku? Jest na to sposób Aby uniknąć podatku od sprzedaży trzeba pamiętać o uwzględnieniu kosztów.
Czy kurs językowy dla pracownika jest zawsze zwolniony z podatku Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest kształcenie się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)