Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowa ustawa o CIT zmieni sposób liczenia cen transferowych?

0
Podziel się:

Dziś wystarczy, gdy podatnik przedstawi opis metody i sposobu kalkulacji ceny. Nie trzeba dowodzić, że cena ta nie odbiega od faktycznie stosowanych na rynku.

Nowa ustawa o CIT zmieni sposób liczenia cen transferowych?
(Antonio Muñoz Palomares/Dreamstime)
bESEBPph

Trwają prace nad zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

4 marca 2010 r. Ministerstwo Finansów przygotowało _ Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych _.

W dokumencie tym czytamy m.in.: _ Ze względu na ułatwienie oceny dokumentacji sporządzonej przez podatnika (...) proponuje się, aby dokumentacja podatkowa określała także (...) wskazanie porównywalnych danych, którymi podatnik kierował się ustalając cenę przedmiotu transakcji. Propozycja ta stanowi rozszerzenie istniejącego już zapisu art. 9a ust. 1 pkt 3 ustawy CIT, o wskazanie dodatkowo porównywalnych danych, którymi podatnik kierował się ustalając cenę przedmiotu transakcji _.

bESEBPpj

W obecnym kształcie dokumentacje cen transferowych nie zawierają odniesienia do danych porównywalnych – tj. danych o cenach w podobnych transakcjach, zawieranych pomiędzy niepowiązanymi podatnikami.

W konsekwencji, w przypadku, gdyby postulowana przez Ministerstwo Finansów zmiana została wprowadzona w życie, istotnemu rozszerzeniu uległby zakres danych koniecznych do przygotowywania dokumentacji cen transferowych. Ewentualna zmiana wymagałaby dostępu do danych porównywalnych, co w praktyce bez wątpienia przełożyło by się na zdecydowanie większe niż obecnie koszty sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jakie są losy tego projektu?

Polecamy:Na co muszą zwrócić uwagę przedsiębiorstwa powiązane?Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?Zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów najnowszą wersją projektu odstąpiono od wprowadzania zmian w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów o dokumentacjach podatkowych. Z projektu wynika, że zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów nastąpiła po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych.

W konsekwencji, w roku 2011 – podobnie jak obecnie – wystarczy, gdy w dokumentacji podatnik przedstawi opis metody i sposobu kalkulacji ceny, bez konieczności odniesienia do cen faktycznie stosowanych na rynku w porównywalnych transakcjach.

bESEBPpp

Ministerstwo złagodziło swoje własne stanowisko. Dlaczego?

Oficjalnie w wyniku _ konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych _. Tak naprawdę zaś nie od dziś wiadomo, że Ministerstwo Finansów nie dysponuje ani narzędziami ani odpowiednio szeroką, wykwalifikowaną kadrą by skutecznie weryfikować rynkowość cen w tysiącach transakcji będących corocznie przedmiotem kontroli podatkowych.

Dlatego od samego początku cel zmiany – którym było, przypomnijmy za projektem _ _ ułatwienie oceny dokumentacji sporządzonej przez podatnika _ _ – był realnie nie do osiągnięcia. Na razie zostajemy zatem w starym stanie prawnym a zmiany w zakresie informacji prezentowanych w dokumentacjach cen transferowych poprzedzić muszą zmiany w samym Ministerstwie Finansów.

Autor jest partnerem w Sendero Tax&Legal

bESEBPpK
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)