Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Nowe obowiązki emerytalne pracodawców

0
Podziel się

Od stycznia pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach będą płacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowe obowiązki emerytalne pracodawców
(Carme Balcells/Dreamstime.com)
bEgWOpWt

*Od początku stycznia pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze zobowiązani będą do odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). *

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowe obowiązki dotyczą pracodawców, którzy zatrudniają pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. O pracach tych mówi ustawa o emeryturach pomostowych.

Nowy obowiązek nakładają przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.
Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy opłacać za wszystkich spełniających ustawowe warunki pracowników, a więc także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy lub nie wykonywali tego typu prac przed 1 stycznia 1999 r.

bEgWOpWv

Składkę na FEP płatnicy obowiązani będą odprowadzać także za:

  • zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób,
    • pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy (za okres wykonywania prac górniczych o których mowa w art.50c ustawy o emeryturach u rentach z FUS), nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.

Pracownikami wykonującymi prace w szczególnych warunkach są także ci ubezpieczeni z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, a także tancerze zawodowi, wykonując po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. Osoby te będą zobowiązane do opłacania składek na FEP za siebie.

bEgWOpWB

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wynosi *1,5 proc. *podstawy jej wymiaru. Składka jest w całości finansowana przez płatnika składek.

Tekst powstał w oparciu o informację ZUS.

bEgWOpWC
bEgWOpWW
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)