Notowania

Przejdź na
samochód
15.09.2009 08:48

Obroty zwolnione z VAT a rozliczanie samochodu

Jaką wartość należy przyjąć do amortyzacji samochodu? Czy przy sprzedaży trzeba będzie zapłacić VAT?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Kupiłem samochód osobowy a firmę która ma obecnie w 95 procent obrót zwolniony z opodatkowania. Do momentu zakupu samochodu cały obrót firmy podlegał zwolnieniu*. Czy mam amortyzować w brutto czy netto? Czy przy sprzedaży w przyszłości muszę naliczyć VAT?*

W celu właściwego określenia podstawy amortyzacji i określenia czy będzie nią kwota netto czy brutto konieczne jest ustalenie czy jest Pan uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu. W przypadku jeżeli prowadzi Pan zarówno działalność opodatkowaną, jak i zwolnioną konieczne jest określenie z jakim rodzajem sprzedaży ma dany zakup, gdyż w przypadku jeżeli:

* **samochód będzie używany wyłącznie dla celów działalności opodatkowanej **- będzie Pan uprawniony do odliczenia 100 procent podatku naliczonego (w tym przypadku należy dodatkowo pamiętać aby zweryfikować czy odliczenie VAT z tytułu nabycia samochodu nie podlega ograniczeniom określonym w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT zgodnie z którą w przypadku nabycia samochodów osobowych podatnik uprawniony jest do odliczenia 60 procent podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 złotych). W przypadku, gdy zakup będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną, podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie kwota netto zwiększona ewentualnie o podatek naliczony, który nie podlega odliczenia na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT;
* **samochód będzie używany wyłącznie dla celów działalności zwolnionej** - nie będzie Pan uprawniony do odliczenia podatku naliczonego i amortyzacja będzie dokonywana od wartości brutto zakupu;
* **samochód będzie wykorzystywany w obu rodzajach działalności **- w takim przypadku będzie przysługiwać odliczenie według proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem. Zgodnie z ustawą o VAT dla celów bieżącego odliczenia VAT podatnik stosuje proporcję określoną na podstawie obrotów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku, jeżeli ta proporcja wyniosła 0 procent, tj. wykazywał Pan wyłącznie sprzedaż zwolnioną, odliczenia VAT nie będzie przysługiwać i amortyzacja będzie dokonana od wartości brutto.
* W przeciągu następnych 5 lat kalendarzowych będzie Pan dokonywać ewentualnej korekty tego odliczenia, odliczając podatek naliczony w wysokości wynikającej z faktycznej proporcji za dany rok. Nie będzie Pan jednak zobowiązany do korekty wartości początkowej. Podatek naliczony, który byłby ewentualnie odliczalny, będzie stanowić dla Pana przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego.

Jeżeli będzie Pan chciał sprzedać nabyty przez Pana samochód zgodnie z generalną zasadą sprzedaż ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 22 procent. Od tej generalnej zasady mogą mieć zastosowanie dwa wyjątki:

* używane przez Pana samochody zostaną uznane za towary używane w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, tj. towary, które których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Należy pamiętać, że zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT);
* zwolnienie z VAT ma zastosowanie także, gdy w przypadku sprzedaży samochodów samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy (60 procent podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 PLN). Podobnie jak w powyższym przypadku, zastosowanie tego zwolnienie następuje jeżeli okres ich używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Autor jest partnerem w firmie KPT Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Tagi: samochód, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz