Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
faktury vat
14.03.2013 11:50

Odliczenie podatku z faktury z adnotacją metoda kasowa

Czy dokument ten jest poprawny oraz kiedy mamy prawo odliczyć z tej faktury podatek naliczony?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Tiago Estima/Dreamstime.com)

Otrzymaliśmy w lutym 2013 r. fakturę, gdzie kontrahent nie umieścił adnotacji _ FAKTURA VAT _. Dodatkowo na jej szczycie umieścił adnotację _ metoda kasowa _. Mamy wątpliwości, czy dokument ten jest poprawny oraz kiedy mamy prawo odliczyć z tej faktury podatek naliczony?

_ Odpowiedź _

Otrzymana przez Państwa faktura jest wystawiona prawidłowo (zakładamy, że dotyczy usługi wykonanej już 2013 r.).

W tym zakresie należy wskazać, iż po 1 stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku umieszczania na fakturze sformułowania FAKTURA VAT, ani także sformułowania FAKTURA. Faktura to po prostu dokument zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Na marginesie wskazać należy, że pozostawienie ww. oznaczenia nie będzie postępowaniem błędnym. Przepisy bowiem wskazują, iż _ faktura powinna zwierać (...) _. Oznacza to, że podają informacje jakie faktura powinna (musi) posiadać, a nie jak ma zostać oznaczona. Oczywistym zaś jest, że faktura może zawierać również informacje dodatkowe. Od 1 stycznia 2013 r. oznaczenie FAKTURA VAT czy FAKTURA stało się elementem dodatkowym (a nie jak obecnie obligatoryjnym) analizowanego dokumentu.

Natomiast, skoro przedmiotowego rozliczenia dokumentuje tzw. mały podatnik (czyli podmiot rozliczający się z budżetem metodą kasową, tj. deklaracje składa raz na kwartał, podatek z tytułu sprzedaży - w sytuacji gdy dokonuje jej na rzecz podatnika VAT czynnego – rozlicza z chwilą otrzymania zapłaty) ww. dokument musi od 1 stycznia 2013 r. zawierać sformułowanie _ metoda kasowa _ (co również w przedstawionym dokumencie występuje).

A zatem niewątpliwie przedmiotowa faktura jest wystawiona prawidłowo. Pytający jest natomiast uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego na zasadzie wynikającej z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wykonywania przepisów ustawy o VAT. Przepis ten podaje, że w przypadku nabycia przez podatnika (...) towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami _ metoda kasowa _ podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:

1) uregulował część należności na rzecz małego podatnika - w tej części;

2) uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika – w całości.

Reasumując, prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w przywołanej powyżej przykładowej fakturze, przysługuje najwcześniej z chwilą uregulowania należności na rzecz małego podatnika. Odliczenie możliwe jest w takiej wysokości w jakiej dokonano płatności. Oczywiście, z prawa tego można skorzystać również w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Czytaj więcej w Money.pl
Faktury wewnętrzne. Kiedy trzeba wystawić? Podatnik może od nowego roku zrezygnować z dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów fakturami wewnętrznymi.
Zmiany w fakturowaniu. Zobacz, co nowego W Polsce jednym z najczęściej stosowanych dokumentów w obrocie gospodarczym jest faktura.
Nowe terminy wystawiania faktur Obowiązujące od stycznia 2013 r. zmiany w zakresie terminów wystawiania faktur dotyczą m.in. podatników handlujących z zagranicznymi kontrahentami.
Tagi: faktury vat, vat, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz