Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Odliczenie VAT-u z korekty zależy od daty jej dostarczenia

0
Podziel się:

Przepisy o rozliczaniu faktur korygujących są wciąż niezgodne z prawem wspólnotowym.

Odliczenie VAT-u z korekty zależy od daty jej dostarczenia

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. wprowadziła zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących _ in minus. _Ustawodawca uzależnił termin obniżenia podatku należnego nie tylko od daty otrzymania potwierdzenia przez wystawcę, ale również od daty otrzymania korekty przez odbiorcę.

Przepisy regulujące moment, w którym sprzedawca ma prawo rozliczyć podatek wynikający z faktury korygującej zostały nie tylko przeniesione z rozporządzenia wykonawczego do ustawy - co było skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt U 6/06), ale również zmieniono ich brzmienie.

ZOBACZ TAKŻE:

Wciąż jednak kontrowersje budzi sam obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru, uznany przez Trybunał Konstytucyjny za nadmierne obciążenie formalne, którego egzekwowanie prowadzi w praktyce do naruszenia zasady neutralności VAT.

| WAŻNE: |
| --- |
| Potwierdzenie odbioru nie jest konieczne w przypadku faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, eksport i dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca. |

Poprzednio obowiązujące regulacje uprawniały wystawcę faktury korygującej do obniżenia podatku należnego o kwoty z niej wynikające w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru tej korekty przez nabywcę.

W wyniku zmian, od 1 grudnia 2008 r. wystawca faktury korygującej _ in minus _ma prawo obniżyć podatek należny pod warunkiem, że:

  • posiada potwierdzenie, że odbiorca otrzymał fakturę korygującą (w tym zakresie przepisy nie uległy zmianie),
  • otrzymał to potwierdzenie przed upływem terminu do złożenia deklaracji za okres, w którym fakturę korygującą otrzymał odbiorca; jeżeli wystawca otrzyma potwierdzenie później, dokonuje korekty w deklaracji za okres, w którym je otrzyma.

Powyższa zmiana, nie tylko nie uwolniła wystawców faktur korygujących od uciążliwego obowiązku egzekwowania potwierdzeń odbioru od nabywców, ale w niektórych przypadkach pogorszyła ich sytuację w porównaniu z poprzednim stanem prawnym.

Zmiany dotyczące rozliczania podatku należnego wynikającego z faktur VAT korygujących in minus obowiązujące od 1 grudnia 2008 r.
BYŁO JEST
Przed zmianą przepisów w interesie wystawcy było tylko uzyskanie od nabywcy potwierdzenia, że w ogóle korektę otrzymał. Jedyną datą, jaką powinien znać sprzedawca w celu rozliczenia faktury korygującej, była data otrzymania przez niego potwierdzenia co do faktu otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Obecnie ustawodawca uzależnił termin obniżenia podatku należnego nie tylko od daty otrzymania potwierdzenia przez wystawcę, ale również od daty otrzymania korekty przez odbiorcę.

Zatem wystawca faktury korygującej musi nie tylko uzyskać informację, że nabywca ją otrzymał, ale również dowiedzieć się kiedy to nastąpiło. Jeżeli odbiorca faktury korygującej nie umieści w treści potwierdzenia daty jej otrzymania, nabywca nie wie, w którym miesiącu może rozliczyć korektę.

| Przykład: |
| --- |
| Wystawca, który wysłał do nabywcy fakturę korygującą w lutym, otrzymuje w marcu potwierdzenie jej odbioru, które nie zawiera daty otrzymania faktury korygującej. W takiej sytuacji nie może jednoznacznie stwierdzić, czy nabywca otrzymał ją w lutym - wówczas mogłaby być rozliczona przez sprzedawcę w deklaracji za luty, czy też w marcu, co wiązałoby się z koniecznością ujęcia jej dopiero w deklaracji za ten miesiąc. |

Nowelizacja nie tylko nie ułatwiła rozliczania faktur korygujących, ale obciążyła sprzedawców koniecznością uzyskania dodatkowej informacji w postaci terminu odbioru korekty przez nabywcę. Zatem prawo sprzedawcy do obniżenia podatku należnego jeszcze bardziej zostało uzależnione od zachowania drugiej strony transakcji, na które może on w wielu przypadkach nie mieć wpływu.

Należy również wskazać, iż z uwagi na przeniesienie przepisów ograniczających prawo do obniżenia podatku należnego do ustawy, nie można się już powoływać na ich niezgodność z Konstytucją.

Niemniej jednak, istnieje poważna obawa, iż omawiane regulacje wciąż są niezgodne z prawem wspólnotowym, ponieważ naruszają zasadę proporcjonalności. Zatem podatnikom pozostaje oczekiwać na wyroki sądów administracyjnych, które potwierdzą, iż nadmiernie formalistyczne i uciążliwe dla podatników przepisy nie mogą skutkować obciążaniem podatnika ekonomicznym ciężarem podatku VAT, który z założenia jest neutralny.

Urszula Sztaba, Konsultant, Doradztwo Podatkowe KPMG

vat
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)