Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
vat
29.08.2011 12:44

Odsprzedaż usług hotelowych a podatek VAT

Świadczenie usług w obrocie transgranicznym może budzić rozmaite wątpliwości podatkowe.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/I.M.)

Świadczenie usług w obrocie transgranicznym może budzić rozmaite wątpliwości na gruncie podatku VAT.

W przypadku świadczenia usług pomiędzy przedsiębiorcą polskim i zagranicznym dla określenia, w którym kraju dana usługa powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, koniecznym jest ustalenie miejsca świadczenia usługi. Miejsce to wskazuje nam na kraj, w którym powinien zostać rozliczony podatek VAT z tytułu wykonania usługi. Zasadą ogólną wynikającą z ustawy o podatku od towarów i usług jest w tym przypadku, opodatkowanie usługi w kraju siedziby usługobiorcy.

Przykład

_ Polska Spółka „Alfa” nabywa usługi doradcze od spółki „Beta”, która ma siedzibę na terytorium Czech. Usługa taka powinna zostać rozliczona na gruncie podatku VAT w Polsce, z uwagi na fakt, iż siedziba usługobiorcy (Spółki „Alfa”) znajduje się na terytorium Polski. Spółka „Alfa” zobowiązana jest do rozpoznania importu usług. _

Jednakże ustawodawca przewidział szereg wyjątków od wskazanej zasady. Jeden z nich dotyczy usług związanych z nieruchomościami. Otóż miejscem świadczenia takich usług jest miejsce położenia nieruchomości (co wynika z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług). Katalog usług związanych z nieruchomościami nie został określony. Ustawa wylicza w tym kontekście, jedynie przykładowo, następujące rodzaje usług:

  • usługi świadczone przez rzeczoznawców,
  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi,
  • usługi użytkowania i używania nieruchomości,
  • usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego.

Zatem świadczenie usług hotelowych jest opodatkowane podatkiem VAT w kraju, w którym znajduje się hotel (nieruchomość), bez względu na to, w którym kraju znajduje się siedziba usługobiorcy (w tym przypadku siedziba firmy, której pracownicy korzystają z hotelu). Sama w sobie zasada ta rzadko budzi wątpliwości. Podatnicy zapominają o niej jednak w sytuacji, gdy odsprzedają usługi hotelowe na rzecz swoich zagranicznych kontrahentów.

Przykład

_ Spółka X otrzymała fakturę VAT z tytułu nabycia usługi hotelowej na rzecz pracowników włoskiego kontrahenta Spółki, którzy przebywali w Polsce w celu sprawdzania parametrów technicznych produkowanych przez Spółkę X towarów. Spółka X zobowiązana jest do pokrycia jedynie części kosztów pobytu pracowników kontrahenta w Polsce, a część kosztów (koszty noclegów) powinny zostać poniesione bezpośrednio przez kontrahenta. W związku z tym Spółka X chce dokonać odsprzedaży usługi hotelowej na rzecz kontrahenta z Włoch. _

Na gruncie podatku VAT obowiązuje zasada, zgodnie z którą podatnik, który działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, traktowany jest tak, jakby sam otrzymał i wyświadczył te usługi (co wynika z art 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług). Innymi słowy podmiot, który nabywa określoną usługę na rzecz podmiotu trzeciego jest uznawany za podmiot, który świadczył daną usługę.

Zatem, w powyższym przykładzie, Spółka X odsprzedając na rzecz swojego włoskiego kontrahenta usługę hotelową traktowana będzie jak usługodawca, a więc tak jakby była ona podmiotem świadczącym usługę. W analizowanym przykładzie hotel położony jest na terytorium Polski, dlatego też usługa hotelowa będąca przedmiotem odsprzedaży jest świadczona na terytorium Polski i bez znaczenia pozostaje fakt, że nabywcą usługi jest podmiot zagraniczny. Oznacza to, że usługa powinna zostać opodatkowana przez Spółkę X na terytorium Polski. W szczególności Spółka ta powinna wystawić z tytułu świadczenia wskazanej usługi fakturę VAT, na której wykazana zostanie stawka i kwota należnego podatku VAT.

Nieprawidłowym z punktu widzenia podatku VAT byłoby natomiast przeniesienie kosztów usługi na włoskiego kontrahenta za pomocą noty księgowej (co oznaczałoby potraktowanie transakcji, jako w ogóle niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT) lub też wystawienie faktury VAT NP, która wskazywałaby, że transakcja ta stanowi tzw. eksport usług, a zobowiązanym do rozliczenia podatku jest usługobiorca (kontrahent włoski).

Czytaj więcej na temat rozliczeń podatkowych
[ ( http://static1.money.pl/i/h/60/t26684.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;rodzaje;opodatkowania;dochodow;firm,158,0,801694.html) Jakie są rodzaje opodatkowania dochodów firm Dobra znajomość przepisów o PIT, CIT i VAT ułatwia przedsiębiorcy prowadzenie działalności gospodarczej. Często wybiera on samodzielnie konkretną formę opodatkowania.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/119/t112759.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/chcesz;zrobic;promocje;sprawdz;swoje;obowiazki;podatkowe,120,0,883064.html) Chcesz zrobić promocję, sprawdź swoje obowiązki podatkowe Opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do firmy. Są jednak wyjątki od tej reguły.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t89307.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;odliczyc;caly;vat;od;leasingowanego;auta,253,0,886525.html) Jak odliczyć cały VAT od leasingowanego auta W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązują przepisy przejściowe w zakresie odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów.
Tagi: vat, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz