Notowania

Przejdź na

Opodatkowanie wycofanych ze spółki wkładów budzi kontrowersje

Problem pojawia się, gdy udziały przy rozwiązywaniu spółki mają wartość wyższą, niż w momencie, gdy były do niej wnoszone.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Rodrigo Galindez/CC/Flickr)

Wzrost wartości wkładów do spółki był wynikiem osiągniętego przez nią zysku. Ten z kolei został już opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym przy rozwiązywaniu firmy i wycofywaniu udziałów nastąpiło by powtórne opodatkowanie tego tego samego przychodu - argumentował podatnik we wniosku o interpretację prawa podatkowego, skierowanym do dyrektora izby skarbowej w Warszawie.

Podatnik powoływał się przy tym na postanowienia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w analogicznych przypadkach - miedzy innymi na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 lutego 2009 roku I SA/Gd 785/08.

WSA stwierdza tam: _ Wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającemu temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu - Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku _.

Jednak tego stanowiska nie podzielił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzając: _ różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziałów kapitałowych, a wartością wkładów wniesionych przez wspólnika do spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia w tym zakresie jest czy otrzymane przez występującego ze spółki wspólnika środki były opodatkowane w czasie jej trwania _.

Dyrektor Izby nie uwzględnił przytaczanych przez podatnika orzeczeń WSA, gdyż, jak uzasadnia: orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Tagi: spółka, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz