Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pit 2011
27.01.2012 09:22

Ostatnie dni na złożenie formularza PIT-4R

Deklaracja ta dotyczy zaliczek na podatek dochodowy, pobranych od pracownika w poprzednim roku podatkowym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

Deklarację PIT-4R pracodawcy są zobowiązani złożyć do ostatniego dnia stycznia. Deklaracja ta dotyczy zaliczek na podatek dochodowy, pobranych od pracownika w poprzednim roku podatkowym.

Płatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do sporządzenia oraz złożenia deklaracji rocznej
o pobranych zaliczkach do ostatniego dnia stycznia, następującego po roku, którego dotyczy deklaracja. Oznacza to, że wypełniony formularz PIT-4R za 2011 r. należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia tego roku. Zmiany wprowadzone do formularza wynikają ze zniesienia NIP-u dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Pod pojęciem właściwego urzędu skarbowego należy rozumieć ten, do którego należy płatnik będący osobą fizyczną. Odpowiedni organ podatkowy to jednostka właściwa według miejsca zamieszkania (siedziby) lub też prowadzenia działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca nie posiada siedziby. Jak już zostało wspomniane, terminem do którego płatnik podatku dochodowego zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz PIT-4R jest 31 stycznia. Jednakże należy pamiętać, że w przypadku, gdy płatnik wcześniej zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, PIT-4R powinien złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

Z drugiej strony, w momencie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trakcie roku lub po jego zakończeniu, lecz przed końcem stycznia roku następnego, PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym.

Zarówno płatnicy podatku wystawiający swoim pracownikom informację PIT-11, jak również formularz rozliczeniowy PIT-40, zobowiązani są do sporządzenia i złożenia formularza PIT-4R.
Trzeba jednakże pamiętać o tym, że wspomnianego formularza nie składa się w przypadku, gdy nie zostały pobrane jakiekolwiek zaliczki, to znaczy formularz wykazuję wartość zerową, a także gdy podatnicy opłacają zaliczki wyłącznie za siebie.

Wykaż zaliczki pobrane w danym roku

Prawidłowe wypełnienie formularza PIT-4R jest niezwykle istotne. Należy zatem pamiętać,
że w deklaracji tej płatnik podatku zobowiązany jest wykazać zaliczki pobrane w danych miesiącach, niezależnie od tego kiedy zostały faktycznie wpłacone na rzecz organu podatkowego.
Dla przypomnienia, termin przewidziany na odprowadzenie odpowiedniej kwoty z tytułu pobranych zaliczek to 20 dzień kolejnego miesiąca. Oznacza to, że wypełniając formularz pobrane kwoty należy wykazać w miesiącach, za które zostały pobrane, a nie zapłacone.

Drugim istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest odpowiedni podział wykazywanych zaliczek, a także przyporządkowanie im konkretnej liczby podatników otrzymujących określone przychody. Poszczególne kategorie, do których należy przyporządkować pobrane zaliczki zostały zawarte w części C omawianego formularza.

Czytaj więcej o rozliczaniu PIT za 2011 rok
O czym należy pamiętać przy wypełnianiu deklaracji PIT-4R? W formularzu wykazujemy zaliczki należne za dane miesiące, a nie faktycznie wpłacone w tych miesiącach do urzędu.
PIT-28 nie wyklucza prawa do ulg i odliczeń Mimo pewnych ograniczeń możliwe jest odliczenie opłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.
Rozliczasz się na ryczałcie? Złóż PIT-28 Jeśli chcemy opłacać podatek w tej formie musi w odpowiednim czasie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego.
Tagi: pit 2011, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz