Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
vat
19.05.2011 11:38

Paragon zamiast faktury VAT. Sejm szykuje zmiany

W kwietniu posłowie rozpoczęli debatę nad ustawą, która ma zezwolić na możliwość odstąpienia od obowiązku wystawiania faktur VAT przez niektórych przedsiębiorców.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Radu Razvan/Dreamstime.com)

Zgodnie z projektowanymi zmianami faktur nie musieliby otrzymywać nabywcy:

  • usług taksówek osobowych,
  • usług gastronomicznych,
  • usług parkowania pojazdów[1].

Będzie to możliwe pod warunkiem, że sprzedawca zewidencjonuje wykonaną usługę za pomocą kasy fiskalnej. Odstąpienie od obowiązku dokumentowania sprzedaży fakturą VAT nie będzie dotyczyło tylko tych przypadków, kiedy nabywca wyraźnie zażąda wystawienia faktury.

Nowela ma zadanie zmniejszyć uciążliwości związane z wystawianiem faktur VAT w ww. rodzajach działalności. Z przywołaną zmianą korespondują dalsze. Na dzień dzisiejszy bowiem w księgach rachunkowych podatnicy mogą ująć jedynie takie dokumenty, które identyfikują strony transakcji (podają wyraźnie sprzedawcę i nabywcę). Jak tłumaczy ekspert podatkowy ECDDP, Karolina Gierszewska, paragon fiskalny takich informacji nie zawiera, dlatego proponowana nowela ma wprowadzić zmianę, dzięki której paragon fiskalny w przypadku opisanych na wstępie usług będzie uznawany za dowód księgowy. To zaś zezwoli na jego ujęcie w księgach rachunkowych.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;zasady;odliczania;podatku;vat,43,0,813099.html) Jakie są zasady odliczania podatku VAT
Jednocześnie, aby zapobiec nadużyciom (np. aby podatnicy nie ujmowali w rozliczeniach firmowych swoich prywatnych wydatków – skoro nie ma na dokumencie danych identyfikujących nabywcę) wprowadzony zostanie limit ujęcia w kosztach podatkowych wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone zostaną zapisy, na mocy których możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków z tytułu zakupu usług taksówek osobowych, oraz parkowania pojazdów na podstawie paragonów fiskalnych, limitowana będzie do wysokości 500 zł miesięcznie. Powyżej limitu wydatek musi być już udokumentowany fakturą VAT.

Czy podatnicy zaczną masowo korzystać z projektowanego rozwiązania? To już zależy wyłącznie od ich decyzji, która opierać się będzie przede wszystkim na przesłankach ekonomicznych. Niewątpliwie skróci się czas oczekiwania w taksówkach, w lokalach gastronomicznych czy w podmiotach zajmujących się usługami parkowania na otrzymanie dokumentu stanowiącego dowód nabycia usługi.

Jednakże Karolina Gierszewska przypomina, że nabywając usługi udokumentowane paragonem fiskalnym nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionych usług[2]. Prawo do odliczenia związane jest bowiem nierozerwalnie z posiadaniem faktury VAT dokumentującej nabycie towaru lub usługi. Wydatki te wówczas będą, w przypadku spełnienia kryteriów ustawowych, stanowiły koszt uzyskania przychodów. I to w kwocie brutto, skoro stanie się niemożliwe odliczenie podatku naliczonego. Wpłyną więc na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem podatnik będzie musiał zadecydować czy woli zwiększać podatek naliczony czy też koszty uzyskania przychodu.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/114/t34418.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zgubiles;fakture;vat;i;tak;odliczysz,38,0,811558.html) Zgubiłeś fakturę? VAT i tak odliczysz
Warto jeszcze dodać, że planowane zmiany dotyczyć będą jedynie podatników podatku od towarów i usług rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Nie będą miały zaś znaczenia dla podatników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym w formach zryczałtowanych (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa). Tutaj, obliczając wysokość podatku dochodowego nie uwzględnia się bowiem kosztów uzyskania przychodów.

Należy też zaznaczyć, że przyjęcie przez Sejm proponowanych uproszczeń wymaga zgody Rady Unii Europejskiej. Dlaczego? Otóż dlatego, że zaproponowane brzmienie przepisu jest niezgodne z przepisami unijnymi. Dyrektywa 2006/112/WE jednoznacznie wskazuje, że każdy podatnik upewnia się, że faktura została wystawiona przez niego, nabywcę lub usługobiorcę, lub w jego imieniu i na jego rzecz, przez osobę trzecią. Ewentualne uproszczenia w tej materii będą obowiązywać dopiero od 1.1.2013 r., gdzie ustawodawca unijny wprowadzi zapis, na mocy którego państwa członkowskie będą uprawnione do umożliwienia podatnikom wystawiania faktur uproszczonych, gdy kwota faktury nie przekracza 100 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. Jednakże uproszczenia te nadal mówią o fakturze (tyle, ze uproszczonej).

Jak wyjaśnia Karolina Gierszewska, nasz ustawodawca planuje natomiast w przypadku sprzedaży usług taksówek osobowych, gastronomicznych i parkowania pojazdów fakturę VAT zastąpić paragonem fiskalnym. A to zasadnicza różnica. Stąd konieczność uzyskania zgody UE.

Te niuanse dotyczące zarówno zmian przepisów w podatku VAT jak i w podatku dochodowym są istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, dlatego poruszamy je na Forum Podatkowo-Rachunkowym dla przedsiębiorców, które odbędzie się 30 maja w Katowicach, na które serdecznie zapraszamy – mówi Karolina Gierszewska.


[1] Pierwotnie projekt przewidywał ww. zmianę również do sprzedaży wszelkiego rodzaju paliwa.

[2] Nie dotyczy usług gastronomicznych, w stosunku do których ustawowo zakazane jest prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/168/t34728.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/za;wysoka;stawka;vat;na;fakturze;a;prawo;do;odliczenia,230,0,820454.html) Za wysoka stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia Podwyżka stawek podatkowych wywołała wiele wątpliwości i komplikacji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/60/t26684.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;rodzaje;opodatkowania;dochodow;firm,158,0,801694.html) Jakie są rodzaje opodatkowania dochodów firm Dobra znajomość przepisów o PIT, CIT i VAT ułatwia przedsiębiorcy prowadzenie działalności gospodarczej. Często wybiera on samodzielnie konkretną formę opodatkowania.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/chca;przyspieszyc;zwrot;nadplaconego;vat,102,0,788838.html) Chcą przyspieszyć zwrot nadpłaconego VAT To propozycja Ministerstwa Gospodarki, która ma pomóc rodzimym przedsiębiorstwom.
Tagi: vat, wiadomości, porady, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
ECDDP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz