Notowania

baza wiedzy
13.01.2015 12:00

PIT-11 przez internet. Zobacz kto musi złożyć

Od tego roku obowiązują nowe terminy i sposoby przekazania dokumentów. Sprawdź, jakie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Katarzyna Mała / East News)

Od tego roku informację o dochodach pracownika w formie papierowej trzeba przekazać do urzędu skarbowego miesiąc wcześniej niż w roku poprzednim, bo do końca stycznia. Jednak nie wszystkich pracodawców dotyczy ten przepis. Fiskus wprowadza zmiany i narzuca obowiązek wysyłki dokumentów online.

Tak zwani mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 5 osób i prowadzą księgowość samodzielnie, muszą przekazać do urzędu skarbowego papierowy PIT-11 do końca stycznia. Ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę, dlatego ostatecznie dokumenty trzeba przekazać 2 lutego. Można je wysłać listownie lub złożyć osobiście w urzędzie.

Pozostałe firmy oraz biura rachunkowe mają obowiązek wysłać dokumenty drogą elektroniczną. Tutaj termin jest o miesiąc dłuższy, a ostateczna data wysyłki upływa 2 marca. Z tego rozwiązania mogą skorzystać również małe firmy (które zatrudniają nie więcej niż 5 osób), dzięki czemu zyskają więcej czasu na wypełnienie formularzy.

Wydłużony termin przy wysyłce elektronicznej ma zmobilizować przedsiębiorców do tego, aby wysłali e-PIT. Rozwiązanie narzuciły urzędy skarbowe. Jest ono związane przede wszystkim z nowo wprowadzoną usługą - rozliczenie podatku PIT-37 za podatnika. Elektroniczna rejestracja dokumentów w systemie ma usprawnić wdrażanie systemu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

PIT-11 pracownikowi trzeba przekazać do końca lutego bez względu na formę, listownie czy e-mailem.

e-Deklaracje

Duże firmy czy biura rachunkowe w większości wyślą PIT-y za pomocą podpisu kwalifikowanego (tak zwany podpis elektroniczny). Pozostałe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z e-Deklaracji, programu będącego częścią portalu e-Podatki, dostępnego na stronie ministerstwa finansów (www.finanse.mf.gov.pl).

Po wysyłce formularza ePIT-11 za rok 2014 trzeba potwierdzić dane. Do tego będzie potrzebna będzie kwota przychodu z 2013 roku (podobnie jak w przypadku elektronicznej wysyłki rocznych zeznań podatkowych).

Jak wypełnić PIT-11? (tutaj można pobrać wzór formularza właściwy do wykazania przychodów za rok 2014)

Deklarację PIT-11 trzeba przesłać do właściwego urzędu skarbowego, ze względu na miejsce zamieszkania pracownika. Jeżeli dokument trafi pod nieodpowiedni adres, to urzędy przekażą go miedzy sobą, o czym poinformują podatnika pisemnie.

Aby wykazać dochody i pobrane zaliczki na podatek dochodowy pracownika za rok 2014 odpowiednia będzie wersja 21 (widoczna w prawym, dolnym rogu strony).

Gdy popełni się błąd przy wypełnianiu deklaracji można zrobić korektę. Do ponownie wypełnionego dokumentu należy dołączyć pismo z wyjaśnieniem.

W deklaracji PIT-11 trzeba wykazać dochody za pełny rok podatkowy (od stycznia do grudnia). Należy zwrócić uwagę na datę wypłaty.

W lewym, górnym rogu formularza PIT-11 wpisuje się numer identyfikacji podatkowej NIP pracodawcy.

Część A

W części A trzeba wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja oraz wybrać jedną z opcji: złożenie informacji (gdy składana jest po raz pierwszy) lub korekta informacji.

Część B

Dane identyfikacyjne płatnika, to dane pracodawcy. W pole numer 7 służy do określenia rodzaju płatnika. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą właściwy jest wybór - osoba fizyczna.

Pole 8 wypełniają płatnicy, niebędący osobą fizyczną. Natomiast osoby fizyczne uzupełniają informacje w polu numer 9.

Część C

Część C, to dane pracownika: numer PESEL, dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko) adres zamieszkania.

Aby wypełnić powyższe dane, można posiłkować się dokumentami pracowniczymi z akt osobowych (na przykład kwestionariusz osobowy).

Część D

W części D trzeba zaznaczyć jeden z czterech kwadratów:

1 - pracownik jest zatrudniony tylko w jednym zakładzie pracy,

2 - pracownik jest zatrudniony w jednym zakładzie pracy, ale podpisał więcej niż jedną umowę,

3 - pracownik mieszka poza miejscowością, w której pracuje (nie otrzymuje tak zwanego dodatku za rozłąkę),

4 - pracownik podpisał więcej niż jedną umowę i zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy (nie otrzymuje tak zwanego dodatku za rozłąkę).

Część E

Przy wypełnieniu części E pomocne będą listy płac za cały rok podatkowy. Przychody ze stosunku pracy (umowy o pracę) należy wykazać w pozycji 25. i 30. przy czym pole 25. Przeznaczone jest na przychody, od których zastosowanie mają zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Z kolei w polu 30. Wykazuje się przychody będące przedmiotem prawa autorskiego.

Koszty uzyskania przychodu wykazuje się w kwocie faktycznej w jakiej zostały naliczone, bez uwzględniania ustawowych limitów obowiązujących przy rozliczeniu. Na przykład, gdy pracownik podpisał dwie umowy o pracę i z obu umów zostały zastosowane koszty uzyskania przychodów w kwocie 111,25 za każdy miesiąc, wówczas w PIT-11 należy wykazać kwotę 2 670 zł, a nie kwotę obowiązującego limitu 2002,05 zł.

Deklaracji PIT-11 trzeba również wykazać składki ZUS społeczne (poz. 66.) oraz zdrowotne (poz. 68.) W przypadku składki zdrowotnej od podatku można odliczyć 7,75 procent liczonej od podstawy wymiaru składki.

Na końcu deklarację należy podpisać i ostemplować pieczątką firmową. Wskazane jest podać numer telefonu, co znacznie ułatwi kontakt ze strony urzędu w razie błędów.

Czytaj więcej w Money.pl
Dodatkowe koszty za zwrot podatku PIT Fiskus może zażądać od ciebie 1 procenta kwoty, która ma Ci oddać.
Jeździsz służbowym autem? Zapłacisz za to Od nowego roku obowiązują stałe stawki, zależne od pojemności silnika. Zobacz ile zapłacisz.
Tagi: baza wiedzy, giełda, wiadomości, kraj, porady, podatki, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz