Notowania

pit 2011
29.02.2012 09:20

PIT-11 przekazujesz pracownikom do dziś

Deklaracja musi trafić do wszystkich pracowników. Za opóźnienie grozi kara grzywny, która może wynieść nawet kilkaset złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Tiago Estima/Dreamstime.com)

Pracodawcy mają czas do końca lutego na przekazanie PIT-11 pracownikom i urzędom skarbowym. Podstawowy termin na złożenie tej informacji to koniec lutego. Opóźnienie grozi sankcją karną. Grzywna może wynieść np. kilkaset złotych. Jeśli w złożonym dokumencie pojawią się błędy, można je skorygować.

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia podatku w imieniu swoich pracowników, muszą do końca lutego przekazać im oraz urzędom skarbowym imienne informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok. Służy do tego formularz PIT-11.

Deklaracja musi trafić do wszystkich pracowników, którzy nie korzystają z możliwości rocznego rozliczenia ich podatku przez pracodawcę.

Podatnicy, którzy chcą jednak dokonać samodzielnego rozliczenia potrzebują danych, które pozwolą im na właściwe wypełnienie zeznania. Są to informacje dotyczące w szczególności wysokości osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów, uzyskanego dochodu, dochodu wolnego od podatku, czy pobranych zaliczek. PIT-11 zawiera także dane o składkach na ubezpieczenie społeczne, które odlicza się od dochodu oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które zmniejszają podatek.

Nie tylko pracodawcy

Formularz PIT-11 sporządza i przekazuje szereg płatników. Poza pracodawcami można wskazać także np. spółdzielnie pracy, banki (od wypłaconych emerytur i rent z zagranicy), uczelnie (od wypłaconych stypendiów).

Informację PIT-11 należy przekazać zarówno podatnikowi, jak też urzędowi skarbowemu. Właściwość określa się według miejsca zamieszkania podatnika, a nie jego zameldowania. W sytuacji, gdy pracownik przeprowadzał się w trakcie roku, właściwość ustala się według ostatniego dnia roku podatkowego. Oznacza to, że decydujące jest miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia. Pamiętajmy, że warto rozliczać się w mieście, w którym faktycznie mieszkamy, bo z naszych podatków finansowane są lokalne inwestycje (drogi, szkoły, biblioteki, itp.). Tax Care podejmował tę tematykę w odrębnym raporcie.

Inaczej sytuacja wygląda z osobami, które wyjechały za granicę i 31 grudnia nie mieszkały w Polsce. Dla nich właściwym pozostanie urząd według ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. Natomiast w przypadku osób, na których ciąży tzw. ograniczony obowiązek podatkowy (przebywają na stałe za granicą - patrz ramka poniżej - ale osiągają też dochód w Polsce), PIT-11 powinien trafić do urzędu obsługującego osoby zagraniczne.

Koniec lutego to podstawowy termin przekazania informacji PIT-11. Uwaga! Dochowany będzie jeśli do dnia 29 lutego PIT zostanie nadany w placówce Poczty Polskiej, nawet jeśli do urzędu faktycznie wpłynie później. Trzeba pamiętać, że terminu tego nie uda się przesunąć. Nawet jeśli właściciel małej firmy np. trafi do szpitala.

Ale uwaga! Jeżeli powstanie opóźnienie tzn. informacja zostanie wysłana lub przekazana po tym dniu trzeba liczyć się z odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe. Jednak ponieść ją może tylko taka osoba, której można przypisać winę i przed wymierzeniem kary okoliczności opóźnienia powinny być dokładnie zbadane a wina udowodniona. W podanym przykładzie, można bronić się okolicznością pobytu w szpitalu.

Termin ten może nie mieć zastosowania, gdy pracownik zmienił pracę w trakcie roku i złożył pisemny wniosek o sporządzenie informacji PIT. Wtedy czas na wywiązanie się z obowiązku to tylko 14 dni liczone od dnia złożenia wniosku. W tym samym czasie informacja musi trafić do urzędu skarbowego.

Także przez internet

Składanie dokumentów do urzędu przez internet to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Koszt wysyłki to nie tylko opłata za list polecony (opłata za taką wysyłkę to 3,75 zł), ale także koszt materiałów biurowych. PIT-11 to kłopotliwy dokument, w szczególności dla tych pracodawców, którzy zatrudniają wielu pracowników. Muszą liczyć się z koniecznością wysłania wielu listów do wielu urzędów. Niestety PIT-11 mogą złożyć przez internet tylko te podmioty, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeśli ktoś go jeszcze nie ma to za późno by w tym roku zdążył go uzyskać. Warto jednak pomyśleć nad tym rozwiązaniem na przyszłość gdyż pozwoli zdalnie załatwiać wiele spraw urzędowych. Poza PIT-11 kwalifikowanego podpisu wymagają także inne dokumenty np. deklaracje VAT. Oczywiście pracownikowi PIT-11 trzeba dostarczyć osobiście lub pocztą.

Błędy rachunkowe i inne pomyłki mogą zdarzyć się także w przekazywanej informacji PIT-11. Jeśli zostaną zauważone muszą być skorygowane. W tym celu wypełnia się ponownie formularz PIT-11, zaznacza okienko wskazujące, że cel składania tego dokumentu to korekta. Trzeba pamiętać żeby dołączyć pisemne wyjaśnienia przyczyny składania korekty. Nie trzeba obawiać się odpowiedzialności karnej, gdyż za złożenie korekty organ nie może karać. Korektę trzeba przekazać fiskusowi i pracownikowi.

Czytaj więcej o prowadzeniu firmy w Polsce
Czy kurs językowy dla pracownika jest zawsze zwolniony z podatku Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest kształcenie się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Czy praca małżonka w firmie jest kosztem? Ustawa zawiera ogólną definicję kosztu i całą listę wyłączeń. W orzecznictwie sądowym oraz interpretacjach można spotkać wiele tez, co jest kosztem a co nie. Co gorsza, nie wszystkie są spójne.
Za taką pracę musisz dostać dzień wolny Sytuacja wygląda inaczej niż przy rekompensacie za pracę w niedziele i święta, gdzie możliwa jest wypłata dodatku do wynagrodzenia.
Tagi: pit 2011, pit-11, wiadomości, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz