Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT 2014. Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

PIT 2014. Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Fot. sjlocke/iStockphoto
Osoba niepełnosprawna lub podatnik, który się nią opiekuje, ma prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej i zapłacenia niższego podatku. Odpisać może również wydatki na zakup lekarstw, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać tylko osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie, którzy utrzymują chorych członków rodziny (współmałżonka, dzieci, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięciów i synowe). W tym drugim przypadku osoba niepełnosprawna nie może jednak w roku podatkowym osiągnąć dochodów wyższych niż 9120 złotych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa rodzaje wydatków, które uprawniają do odliczeń. Są to wydatki limitowane, które podlegają odliczeniu tylko do pewnej wysokości i nielimitowane, czyli takie, w których odpisać od dochodu można wszystkie poniesione koszty.

Wydatki limitowane

Tylko do określonej granicy można odpisywać wydatki na:

  • opłacenie przewodnika osoby niewidomej (zaliczanego do I lub II grupy inwalidzkiej) lub z niepełnosprawnością ruchową (I grupa inwalidzka),
  • utrzymanie psa asystującego dla osoby niewidomej lub niedowidzącej lub niepełnosprawnej ruchowo,
  • samochód (na przykład związane z przewozem na konieczne zabiegi rehabilitacyjne) dla osoby niepełnosprawnej lub podatnika utrzymującego taką osobę.


Pies przewodnik musi jednak posiadać stosowne certyfikaty, świadczące o tym, że ma on status psa asystującego. W innym przypadku z ulgi nie można skorzystać. Właścicielem (lub współwłaścicielem) samochodu musi natomiast być opiekun osoby niepełnosprawnej, którą trzeba wozić na przykład na zabiegi, lub ona sama.

Odliczenia z tytułu każdego z powyższych wydatków (na przewodnika, psa asystującego i samochód) nie mogą jednak przekroczyć kwoty 2280 złotych.

Odpisujesz lekarstwa? Paragon z apteki nie wystarczy

Specyficznym typem wydatków są te poniesione na leki. Nie ma tutaj co prawda "górnego" limitu, ale jest kwota minimalna. Jeśli lekarz specjalista uzna, że osoba niepełnosprawna musi przyjmować leki (nie ma tu znaczenia czy stale, czy czasowo), to ich koszt może ona (lub jej opiekun) później uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Jednak nie cały. Odliczeniu bowiem podlega dopiero kwota przekraczająca w danym miesiącu 100 złotych.

Przykład 1

Osoba niepełnosprawna ze względu na zalecenie dermatologa przyjmowała lekarstwa od marca do lipca 2014 roku.

W marcu wydała na nie 90 złotych, w kwietniu - 140, maju - 175, czerwcu - 85, a w lipcu 110. Odliczeniu podlegać będą zatem tylko "nadwyżki" ponad 100 złotych - 40 złotych z kwietnia, 75 z maja i 10 z lipca. W sumie więc od dochodu w PIT odliczy 125 złotych wydatków na leki.

Wydatki na lekarstwa muszą być udokumentowane na dwa sposoby. Po pierwsze - trzeba udowodnić zalecenie lekarza (może nim być na przykład wystawione przez niego zaświadczenie, karta pacjenta lub recepta), a po drugie - poniesienie wydatku na leki. Nie wystarczy tu jednak zwykły paragon fiskalny z apteki. Na dowodzie zapłaty musi bowiem widnieć nazwisko kupującego. Właściwym dokumentem będzie zatem na przykład faktura.

Wydatki nielimitowane

Do ulgi rehabilitacyjnej zalicza się również koszty, poniesione na przykład na:

  • adaptację i wyposażenie mieszkania oraz przystosowanie pojazdów na potrzeby niepełnosprawnych
  • zakup oraz naprawę osobistego sprzętu rehabilitacyjnego,
  • pobyt w uzdrowiskach, zakładach rehabilitacyjnych, na turnusie rehabilitacyjnym, koloniach i obozach dla niepełnosprawnych,
  • zabiegi rehabilitacyjne, opiekę pielęgniarską w domu, opłacenie tłumacza języka migowego,


Dokładną wysokość wydatków ustala się z reguły na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może nimi być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego. Dokument musi zawierać dane sprzedającego i kupującego oraz informacje na temat przedmiotu, daty oraz kosztu transakcji.

Wydatki mogą również być dofinansowane (lub w całości sfinansowane) na przykład ze środków zakładowego lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W takich przypadkach odliczyć można tylko tę część rzeczywiście poniesioną.

Przykład 2

Niepełnosprawny podatnik kupił elektryczny wózek inwalidzki za 10 tysięcy złotych, z których 6 tysięcy dofinansował mu Narodowy Fundusz Zdrowia. W uldze rehabilitacyjnej będzie mógł uwzględnić zatem tylko 4 tysiące, czyli tę część, za którą zapłacił z własnych pieniędzy. Oczywiście pod warunkiem, że udokumentuje poniesienie tych wydatków.

Ulgę rehabilitacyjną należy ująć w zeznaniu rocznym tam, gdzie wszystkie pozostałe ulgi, czyli w załączniku PIT-0. Może on być dołączony zarówno do PIT-37, PIT-36 i PIT-28.

Wydatki na cele rehabilitacyjne trzeba wpisać w części B załącznika - "Odliczenia od dochodu (przychodu)". Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to każdy z nich ma przydzielony osobny limit (dotyczący wydatków limitowanych).

Czytaj więcej w Money.pl
Rozliczenie z fiskusem do września? To możliwe
Zobacz, kiedy rok podatkowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy
760 złotych ulgi. Zobacz, czy skorzystasz
Z udogodnienia można korzystać tylko przez dwa kolejne lata.
Masz dużo dzieci? Możesz zarobić na podatku
Sprawdź, kto najwięcej zyska na nowych przepisach.
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Leon619
89.186.28.* 2015-01-31 16:45
Pięknie!Te 9120 zł podzielone przez 12 = 760zł na miesiąc.Spróbuj się leczyć,i wyżywić za te pieniądze...Hojne i rozrzutne jest to nasze państwo....
lki
91.230.116.* 2015-01-31 16:44
ja nie kupuje leków wcale!!!!!!!
ola410
89.66.171.* 2015-01-31 16:04
granda juz dwa razy bylam w urzedzie skarbowym tlumaczyc sie z ulgi na sparalizowane dziecko a posłowie wyjezdzaja tysiace kilometrow i nikogo to nie obchodzi widac tylo poslowie nie musza sie tlumaczyc
Zobacz więcej komentarzy (12)